Aphilin

Naučni naziv:
Aphelinus abdominalis
Uobičajeni naziv:
Parazitska osa
Kategorija proizvoda:
Natural enemy
Play
Play

Upotreba za

Upotreba za

Kada se koristi Aphilin?

Koristite Aphilin za biološku kontrolu štetočina, i to prugastih krompirovih vaši Macrosiphum euphorbiae, a posebno pegavih krompirovih vaši Aulacorthum solani . Kao sporedno dejstvo, Aphilin takođe suzbija i Myzus persicae.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako Aphilin funkcioniše?

Odrasle ženke parazitskih osa parazitiraju na biljnoj vaši. Domaćin se na taj način hrani. Parazitirane biljne vaši se pretvaraju u kožastu crnu mumiju. Odrasla parazitska osa izlazi iz rupe oštrih ivica na zadnjem delu mumije. Prve mumije mogu da se primete na usevima već oko 2 nedelje nakon prve primene.

Play

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Informacije navedene u nastavku su samo indikativne. Prilagođeni savet može biti dat ako su dostupne informacije o lokalnim faktorima koje treba uzeti u obzir, kao što su usevi, klimatski uslovi i nivo zaraze. Za pravilan pristup, obratite se stručnjaku ili priznatom distributeru Koppert-ovih proizvoda.

Aphilin preventiva lagani tretman ozbiljan tretman
Dosage 0,25/m² 2/m² 4/m²  
Interval (days) 7 7 7  
Frequency 20 4-5 4-5  
Remarks Common period aphid infestations; february to june      

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena Aphilina

  • Oslobodite mumije u blizini inficiranih biljaka jer Aphelinus abdominalis nisu veoma pokretne
  • Rasporedite materijal na mineralnu vunu ili u aplikatore (Dibox)
  • Materijal treba da ostane suv i na prvobitnom mestu primene nekoliko dana
  • Označite mesto primene proizvoda samolepljivom nalepnicom
Play

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Rukovanje

Korisni organizmi za oprašivanje i biološku zaštitu imaju veoma kratak životni vek i zbog toga bi trebalo da se unesu u useve odmah nakon prijema. Odlaganje upotrebe može negativno da utiče na njihov kvalitet. U slučaju kada je potrebno skladištiti Aphilin, pratite uputstva ispod. Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u neodgovarajućim uslovima.

  • Skladištenje po prijemu: 1-2 dana
  • Temperatura skladištenja: 8-10 °C
  • Na tamnom mestu

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Proverite lokalne zahteve za registraciju. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?