Aphilin

Naučni naziv:
Aphelinus abdominalis
Uobičajeni naziv:
Parazitska osa
Kategorija proizvoda:
Prirodni neprijatelj
Upotreba za:
Upotreba za: Biljne vaši
  • Za kontrolu širokog opsega biljnih vaši
  • Posebno za tretiranje žarišta infekcije/zaraze
Play
Play
  • Za kontrolu širokog opsega biljnih vaši
  • Posebno za tretiranje žarišta infekcije/zaraze
Upotreba za

Upotreba za

Štetočine

Posebno za krompirovu biljnu vaš (Macrosiphum euphorbiae) i pegavu krompirovu biljnu vaš (Aulacorthum solani). Takođe ima efekat na breskvine i krompirove vaši (Myzus persicae) i druge vrste biljnih vaši.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Način dejstva

Odrasle parazitske ose pojavljuju se iz mumija i ženke poležu svoja jaja u biljne vaši. Naredna generacija parazitskih osa razvija se unutar biljnih vaši, koje se pretvaraju u kožastu mumiju. Odrasla parazitska osa izlazi iz rupe na zadnjem delu mumije. Prve mumije mogu da se primete na usevima već oko 2 nedelje nakon prve primene. Domaćin se na taj način hrani.

Vizuelni efekat

Parazitirane biljne vaši se pretvaraju u crnu izduženu mumiju.

Play
Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Veličina pakovanja 500 mumija.
Prezentacija Bočica od 100 ml.
Nosač Piljevina.
Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena

  • Oslobodite mumije u blizini inficiranih biljaka jer Aphelinus abdominalis nisu veoma pokretne
  • Rasporedite materijal na mineralnu vunu ili u aplikatore (Dibox)
  • Materijal treba da ostane suv i na prvobitnom mestu primene nekoliko dana
Play

Doziranje

Doziranje Aphilina zavisi od klimatskih uslova, useva i gustine vaši i uvek treba da se prilagođava konkretnoj situaciji. Preventivno započnite primenu nedugo nakon sađenja useva. Količina primene se tipično kreće u domenu 0,25–4 po m2 po oslobađanju. Oslobađanja treba da se ponove određeni broj puta. Posavetujte se sa Koppert savetnikom ili priznatim distributerom Koppert proizvoda i dobijte savet u vezi sa najboljom strategijom za vašu situaciju.

Uslovi okruženja

Efektivno između 15 i 35 °C (59 i 95 °F). Bolje od vrsta Aphidius na visokim temperaturama (iznad 28 °C/82 °F).

Kombinovana primena

Može se koristiti u kombinaciji sa drugim sredstvima za biološku kontrolu biljnih vaši, kao na primer Aphidend.

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima
Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Vreme skladištenja po prijemu

Применити производ што је пре могуће након преузимања. Ако је потребно, производ се може чувати 1-2 дана.

Temperatura skladištenja

8–10 °C/47–50 °F.

Uslovi čuvanja

Na tamnom mestu.

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Uvek poštujte lokalne propise. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?