Aphipar-M

Naučni naziv:
Aphidius matricariae
Uobičajeni naziv:
Parazitska osa
Kategorija proizvoda:
Natural enemy

Upotreba za

Upotreba za

Kada se koristi Aphipar-M?

Koristite Aphipar-M za biološku kontrolu štetočina, prvenstveno vaši lista duvana (Myzus persicae nicotianae) i breskvine i krompirove vaši (Myzus persicae). Ima sporedno dejstvo na pamukovu vaš.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše Aphipar-M?

Odrasle ženke parazitskih osa polažu jaja parazitski unutar biljnih vaši, što prouzrokuje da one nateknu i stvrdnu u kožaste mumije sive ili smeđe boje. Prve odrasle parazitske ose izlaze kroz okrugli otvor na zadnjem delu mumije, otprilike 10-14 dana nakon primene.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Informacije navedene u nastavku su samo indikativne. Prilagođeni savet može biti dat ako su dostupne informacije o lokalnim faktorima koje treba uzeti u obzir, kao što su usevi, klimatski uslovi i nivo zaraze. Za pravilan pristup, obratite se stručnjaku ili priznatom distributeru Koppert-ovih proizvoda.

Aphipar-M preventiva lagani tretman ozbiljan tretman
Dosage 0,25/m² 1/m² 2/m²
Interval (days) 7 7 7
Frequency 20 4-5 4-5
Remarks Common period aphid infestations; february to june - When infestations increase rapidly use twice a week.

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena Aphipara-M

  • Rasporedite materijal na mineralnu vunu ili u aplikatore(Dibox)
  • Materijal treba da ostane suv i da se ne pomera sa prvobitnog mesta primene bar nekoliko dana
  • Označite mesto primene proizvoda samolepljivom nalepnicom

Optimalni uslovi za primenu Aphipar-M-a

Efikasnost se smanjuje na temperaturi iznad 28°C.

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Rukovanje

Korisni organizmi za oprašivanje i biološku zaštitu imaju veoma kratak životni vek i zbog toga bi trebalo da se unesu u useve odmah nakon prijema. Odlaganje upotrebe može negativno da utiče na njihov kvalitet. U slučaju kada je potrebno skladištiti Aphipar-M, sledite uputstva ispod. Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u drugačijim uslovima od preporučenih.

  • Skladištenje po prijemu: 1-2 dana
  • Temperatura skladištenja: 8-10 °C
  • Na tamnom mestu

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Proverite lokalne zahteve za registraciju. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?