Chrysopa-E

Naučni naziv:
Chrysoperla carnea
Uobičajeni naziv:
Zlatooka
Kategorija proizvoda:
Natural enemy
Chrysopa-E.jpg
Chrysopa-E_Lily_Koppert_Biological_Systems-14.jpg

Upotreba za

Upotreba za

Kada se koristi Chrysopa-E?

Koristite Chrysopu-E za biološku kontrolu biljnih vaši i ostalih štetočina.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako Chrysopa-E funkcioniše?

Kada izađu iz jaja, larve zlatooke napadaju plen i isisavaju telesne tečnosti plena. Ostaci mrtvih štetnih insekata se u potpunosti smežuraju, pa ih je teško pronaći. Larve su aktivne i hrane se uglavnom noću, a sakrivaju se danju.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Informacije navedene u nastavku su samo indikativne. Prilagođeni savet može biti dat ako su dostupne informacije o lokalnim faktorima koje treba uzeti u obzir, kao što su usevi, klimatski uslovi i nivo zaraze. Za pravilan pristup, obratite se stručnjaku ili priznatom distributeru Koppert-ovih proizvoda.

Chrysopa-E preventiva lagani tretman ozbiljan tretman
Količina 10–25/m² 25-50/m² 50–100/m²
Interval (dani) 7 7 7
Učestalost nedeljno najmanje 4–5 puta nedeljno najmanje 4–5 puta nedeljno

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena

  • Nanesite ravnomerno na lišće. Izbegavajte gomilice jaja.
  • Za kurativne tretmane, nanesite veće količine jaja i/ili dodatnih larvi (Chrysopa) direktno na jako zaražene regije.
  • Proizvod može ručno da se primeni ili da se rasporedi pomoću duvaljke Mini-Air(o)bug i uređaja Natutec Drive. Kada koristite duvaljku ili Natutec Drive, Chrysopa-E treba da pomešate sa nosačem, npr. sa predatorskim grinjama, radi povećanja zapremine. 

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Rukovanje

Korisni insekti imaju veoma kratak životni vek i zbog toga bi trebalo da se unesu u useve odmah nakon prijema. Odlaganje upotrebe može negativno da utiče na njihov kvalitet. U slučaju kada je potrebno skladištiti Chrysopu, sledite uputstva ispod. Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u neodgovarajućim uslovima.

  • Skladištenje po prijemu: 1-2 dana
  • Temperatura skladištenja: 8-10°C/47-50°F
  • Čuvati na tamnom mestu (bočicu postaviti vodoravno)

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Proverite lokalne zahteve za registraciju. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?