Chrysopa-E

Naučni naziv:
Chrysoperla carnea
Uobičajeni naziv:
Zlatooka
Kategorija proizvoda:
Prirodni neprijatelj
Upotreba za:
Upotreba za: Biljne vaši
  • Omiljeni plen su biljne vaši, ali Chrysoperla se takođe hrani brašnastim vašima, tripsama i drugim insektima.

  • Efikasno deluje na niskim temperaturama

  • Može se koristiti preventivno

Chrysopa-E.jpg
  • Omiljeni plen su biljne vaši, ali Chrysoperla se takođe hrani brašnastim vašima, tripsama i drugim insektima.

  • Efikasno deluje na niskim temperaturama

  • Može se koristiti preventivno

Upotreba za

Upotreba za

Štetočine

Biljne vaši i druge štetočine, kao što su brašnaste vaši, Echinothrips i jajašca leptira i moljca.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Način dejstva

Larve zlatooke napadaju plen i isisavaju telesne tečnosti plena.

Vizuelni efekat

Plen se isisava, smežurana koža se teško nalazi. Larve Chrysoperla carnea su aktivne uglavnom tokom noći. Larve se skrivaju tokom dana.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Informacije navedene u nastavku su samo indikativne. Prilagođeni savet može biti dat ako su dostupne informacije o lokalnim faktorima koje treba uzeti u obzir, kao što su usevi, klimatski uslovi i nivo zaraze. Za pravilan pristup, obratite se stručnjaku ili priznatom distributeru Koppert-ovih proizvoda.

Chrysopa-E preventiva lagani tretman ozbiljan tretman
<table> <tbody>   <tr>     <td>Veličina pakovanja</td>     <td>100.000 jaja.</td>   </tr>   <tr>     <td>Prezentacija</td>     <td>Kartonska cev od 90 ml.</td>   </tr>   <tr>     <td>Nosač</td>     <td>Nema.</td>   </tr> </tbody> </table>
Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena

  • Nanesite ravnomerno na lišće
  • Izbegavajte gomilice jaja
  • Može se primenjivati samo sa prskalicom Air(o)bug kada se meša sa (drugim proizvodima) materijalom nosača

Doziranje

Doziranje Chrysopa-E zavisi od klimatskih uslova, useva i gustine štetočine i uvek treba da se prilagođava konkretnoj situaciji. Količina primene se tipično kreće u domenu 10–100 jaja po m2 po oslobađanju. Oslobađanja treba da se obave preventivno ili na zaraženim površinama i da se ponavljaju u nedeljnim intervalima dok se ne uspostavi kontrola. Posavetujte se sa Koppert savetnikom ili priznatim distributerom Koppert proizvoda i dobijte savet u vezi sa najboljom strategijom za vašu situaciju.

Uslovi okruženja

Chrysoperla carnea deluje efektivno pri širokom opsegu temperature uključujući niske temperature (prosečno > 12 °C/54 °F). Najefikasnije dejstvo je na temperaturi 20–28 °C (68–82 °F).

Kombinovana primena

Može se koristiti u kombinaciji sa drugim sredstvima za biološku kontrolu biljnih vaši.

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima
Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Vreme skladištenja po prijemu

1–2 dana.

Temperatura skladištenja

8–10 °C/47–50 °F.

Uslovi čuvanja

Na tamnom mestu.

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Uvek poštujte lokalne propise. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?