Citripar

Naučni naziv:
Anagyrus vladimiri
Uobičajeni naziv:
Parazitska osa
Kategorija proizvoda:
Prirodni neprijatelj
Upotreba za:
Upotreba za: Brašnaste vaši
  • Za kontrolu brašnaste vaši citrusa i vinogradarske brašnaste vaši
  • Može se koristiti preventivno ili kada se pojave prvi znaci prisustva štetočina
Play
Play
  • Za kontrolu brašnaste vaši citrusa i vinogradarske brašnaste vaši
  • Može se koristiti preventivno ili kada se pojave prvi znaci prisustva štetočina
Upotreba za

Upotreba za

Štetočine

Brašnasta vaš citrusa (Planococcus citri); vinogradarska brašnasta vaš (Planococcus ficus).

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Način dejstva

Odrasle ženke parazitske ose parazitiraju na brašnastim vašima, posebno u drugom i trećem larvenom stadijumu, ali takođe parazitiraju i ženke brašnastih vaši citrusa (Planococcus citri) i vinogradarskih brašnastih vaši (Planococcus ficus).

Vizuelni efekat

Lutke se razvijaju u mumificiranoj koži domaćina i izgledaju kao natečene larve brašnaste vaši. Prazne lutke imaju nepravilni izlazni otvor na zadnjem kraju mumije nakon što se pojave parazitske ose.

Play
Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Informacije navedene u nastavku su samo indikativne. Prilagođeni savet može biti dat ako su dostupne informacije o lokalnim faktorima koje treba uzeti u obzir, kao što su usevi, klimatski uslovi i nivo zaraze. Za pravilan pristup, obratite se stručnjaku ili priznatom distributeru Koppert-ovih proizvoda.

Citripar preventiva lagani tretman ozbiljan tretman
<table> <tbody>   <tr>     <td>Veličina pakovanja</td>     <td>500 mumija.</td>   </tr>   <tr>     <td>Prezentacija</td>     <td>Bočica od 50 ml.</td>   </tr>   <tr>     <td>Nosač</td>     <td>Piljevina.</td>   </tr> </tbody> </table>
Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena

  • Uklonite nalepnicu sa bočice prema uputstvima
  • Zakačite bočicu u usev, ali ne na direktnu sunčevu svetlost
  • Rasporedite u ili blizu kolonija brašnastih vaši
  • Ostavite bočicu u usevu najmanje dve nedelje
  • Vršite odgovarajuću kontrolu mrava
Play

Doziranje

Doziranje Citripar zavisi od klimatskih uslova, useva i gustine brašnaste vaši i uvek treba da se prilagođava konkretnoj situaciji. Započnite primenu preventivno ili čim se pojave prvi znaci zaraze. Količina primene se tipično kreće u domenu 0,1–0,5 po m2 po oslobađanju. Oslobađanja treba da se ponove najmanje 3 puta u intervalu 1–2 nedelje. Posavetujte se sa Koppert savetnikom ili priznatim distributerom Koppert proizvoda i dobijte savet u vezi sa najboljom strategijom za vašu situaciju.

Uslovi okruženja

Parazitske ose su najdelotvornije na temperaturi oko 25 °C/77 °F. Najniža temperatura na kojoj može da se razvija je 13 °C/55 °F; dok je najviša temperatura 38 °C/100 °F.

Kombinovana primena

Treba da se kombinuje sa Cryptobug ili Cryptobug-L za efektivnu kontrolu brašnastih vaši.

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima
Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Vreme skladištenja po prijemu

1–2 dana.

Temperatura skladištenja

10–15 °C/50–59 °F.

Uslovi čuvanja

Na tamnom mestu.

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Uvek poštujte lokalne propise. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?