Citripar

Opšte informacije

Play video

Kada se koristi Citripar?

Koristite Citripar za biološku kontrolu brašnaste vaši citrusa (Planococcus citri) i vinogradarske brašnaste vaši (Planococcus ficus). Za teže napade, koristite i Cryptobug.

Kako Citripar funkcioniše?

Odrasle ženke parazitske ose parazitiraju na brašnastim vašima, posebno u drugom i trećem larvenom stadijumu, ali takođe parazitiraju i ženke brašnastih vaši citrusa i vinogradarskih brašnastih vaši.

Kako se koristi Citripar

Play video

Primena Citripara

  • Uklonite nalepnicu sa bočice (prema uputstvima)
  • Zakačite bočicu u usev, ali ne na direktnu sunčevu svetlost
  • Rasporedite u ili blizu kolonija brašnastih vaši
  • Ostavite bočicu u usevu najmanje dve nedelje
  • Vršite odgovarajuću kontrolu mrava

Optimalni uslovi za primenu Citripar-a

Parazitska osa je najdelotvornija na temperaturi oko 25 °C. Najniža temperatura na kojoj može da se razvija je 13 °C; dok je najviša temperatura je 38 °C.

Rukovanje

Korisni organizmi za oprašivanje i biološku zaštitu imaju veoma kratak životni vek i zbog toga bi trebalo da se unesu u useve odmah nakon prijema. Odlaganje upotrebe može negativno da utiče na njihov kvalitet. U slučaju kada je potrebno skladištiti Citripar, sledite uputstva ispod. Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u drugačijim uslovima.

  • Skladištenje po prijemu: 1-2 dana
  • Temperatura skladištenja: 15-20 °C (ne držati u frižideru)

Doziranje

Informacije navedene u nastavku su samo indikativne. Prilagođeni savet može biti dat ako su dostupne informacije o lokalnim faktorima koje treba uzeti u obzir, kao što su usevi, klimatski uslovi i nivo zaraze. Za pravilan pristup, obratite se stručnjaku ili priznatom distributeru Koppert-ovih proizvoda.

Citripar preventiva lagani tretman ozbiljan tretman
Rate 0.1/m² 0.25/m² 0.5/m²
Interval (days) 14 7-14 7-14
Frequency Every other week 2x 2-3x
Remarks Ornamentals - Also deploy Cryptobug

Stupite u kontakt sa stručnjakom

Koppert Biological Systems

Thanks for your request!

Something went wrong, please try again

Želite da saznate više o našoj kompaniji i proizvodima? Stupite u kontakt sa jednim od naših stručnjaka.
Naši proizvodi i rešenja su namenjeni profesionalnim uzgajivačima u hortikulturi.

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA testom, Google smernicama o privatnosti i uslovima korišćenja.
Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA testom, Google smernicama o privatnosti i uslovima korišćenja.

Prijavite se na naš bilten

Najnovije vesti i informacije stižu direktno u Vaše poštansko sanduče

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA testom, Google smernicama o privatnosti i uslovima korišćenja.
Vratite se na vrh stranice