Delphibug

Naučni naziv:
Delphastus catalinae
Uobičajeni naziv:
Predatorska buba
Kategorija proizvoda:
Natural enemy
Play

Upotreba za

Upotreba za

Kada se koristi Dephibug?

Koristite Delphibug za biološku kontrolu belih leptirastih vaši u stakleniku (Trialeurodes vaporariorum) i leptirastih vaši duvana (Bemisia tabaci) već kod prvih znakova prisustva štetočina, kao i u žarištima infestacije.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako Delphibug funkcioniše?

Odrasle jedinke i larve jedu velike količine jaja i larvi belih leptirastih vaši. One ih ugrizom prepolove i pojedu ih.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Informacije navedene u nastavku su samo indikativne. Prilagođeni savet može biti dat ako su dostupne informacije o lokalnim faktorima koje treba uzeti u obzir, kao što su usevi, klimatski uslovi i nivo zaraze. Za pravilan pristup, obratite se stručnjaku ili priznatom distributeru Koppert-ovih proizvoda.

Delphibug preventiva lagani tretman ozbiljan tretman
Rate - 1/m² 2/m²
m²/unit - 1.000 500
Interval (days) - 7 7
Frequency - 2x 3x
Remarks - Whitefly pressure of 20/m² Whitefly pressure of 40/m²

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena Delphibuga

  • Blago okrećite/protresite pre upotrebe
  • Primenite ga u Diboxu ili na listu
  • Sadržaj bočice uvek nanosite na gomilicu.
  • Koristite ga ujutru ili uveče

Predatorskim bubama je potrebno dovoljno hrane (jaja belih leptirastih vaši) da bi se razmnožila. Bube mogu da se prave mrtve pomoću uvlačenja nogu i glave. Njihova aktivnost može da se potvrdi prisustvom žute izlučevine na donjim delovima lista

Play

Optimalni uslovi za Delphibug

Minimalna temperatura za uspešno korišćenje Delphibuga je 20 °C. Međutim, Delphibug je najdelotvorniji na temperaturama između 22 °C i 30 °C.

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Rukovanje

Korisni organizmi za oprašivanje i biološku zaštitu imaju veoma kratak životni vek i zbog toga bi trebalo da se unesu u useve odmah nakon prijema. Odlaganje upotrebe može negativno da utiče na njihov kvalitet. U slučaju kada je potrebno skladištiti Delphibug, sledite uputstva ispod. Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u drugačijim uslovima.

  • Rok upotrebe: 1-2 dana na tamnom mestu (bočicu čuvati u horizontalnom položaju)
  • Temperatura skladištenja: 12-14°C

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Proverite lokalne zahteve za registraciju. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?