Deltatrap

Vrsta:
Feromonska zamka
Kategorija proizvoda:
Monitoring
 • Za nadzor i hvatanje muških moljaca i brašnaste vaši

 • Koristiti u kombinaciji sa dispenzerom Pherodis

 • Plastična otporna na vremenske prilike

Play
 • Za nadzor i hvatanje muških moljaca i brašnaste vaši

 • Koristiti u kombinaciji sa dispenzerom Pherodis

 • Plastična otporna na vremenske prilike

Upotreba za

Upotreba za

Koristite Delta klopku za monitoring i hvatanje muških moljaca i brašnaste vaši u zaštićenim i usevima na otvorenom polju u kombinaciji sa feromonom za određene vrste.

Štetočine

Poljoprivredne kulture

Zaštićeni i usevi na otvorenom polju.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Način dejstva

Delta klopka treba da se koristi u kombinaciji sa feromonskim dispenzerom Pherodis Dispenzeri oslobađaju seksualni feromon koji je specifičan za određenu vrstu, koji mami mužjake ciljane vrste štetočina u klopku. Kada se nađu u klopci, oni se zaglave u lepku i lako ih je onda pronaći, izbrojati i identifikovati. Hvatanje muških jedinki takođe doprinosi smanjenju broja jaja koje polažu ženke budući da ne mogu da se pare.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Prezentacija

1 klopka sa kukom za kačenje i 1 lepljivi umetak.

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Priprema

 • Savijte klopku u trougao
 • Položite lepljivi umetak na dno klopke, tako da lepljiva strana bude okrenuta nagore
 • Savijte oba ugla na osnovi trougla nagore
 • Postavite Pherodis kapsulu u sredinu lepljivog umetka na dno klopke

Primena

 • Zakačite klopke na oko 10 cm iznad useva, na mestu gde mogu lako da se pregledaju (npr. duž glavnog prolaza staklenika)
 • Rasporedite klopke što je ravnomernije moguće da biste izbegli njihovo preklapanje
 • Zamenite lepljivi umetak kada velikim delom bude prekriven insektima i/ili nečistoćom
Play

Doziranje

 • Koristite dve ili četiri klopke po hektaru za svaku vrstu moljca koju treba podvrgnuti monitoringu
 • Za kontrolu brašnastih vaši, koristite jednu klopku na 500–1000 m²

Kombinovana primena

Koristiti u kombinaciji sa Pherodis feromonima specifičnim za datu vrstu.

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Temperatura skladištenja

0–32 °C/32–104 °F.

Uslovi čuvanja

Skladištite van domašaja sunčeve svetlosti.

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Uvek poštujte lokalne propise. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?