Deltatrap

Vrsta:
Pheromone trap
Uobičajeni naziv:
Feromonska klopka koja se koristi u kombinaciji sa feromonskim dispenzerom Pherodis
Kategorija proizvoda:
Monitoring
Play

Upotreba za

Upotreba za

Kada koristiti Deltatrap?

Za monitoring leptira/moljaca ili mužjaka letećih brašnastih vaši u zaštićenom prostoru, kao i van njega.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako Deltatrap funkcioniše?

Deltatrap je feromonska klopka koja se koristi u kombinaciji sa Pherodis feromonskim dispenzerom. Feromonski dispenzer ispušta seksualne feromone specifične za određenu vrstu, da namami odrasle mužjake ciljane štetočine u klopku. Kada se nađu u klopci, oni se lepe za lepljivu ploču i lako ih je onda pronaći, izbrojati i identifikovati.

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena Deltratrapa

Kako sastaviti klopku:

  • Savijte deltatrap u trougao.
  • Položite lepljivi deo na dno klopke, tako da lepljiva strana bude okrenuta nagore.
  • Savijte oba ugla na osnovi trougla ka unutra.
  • Zakačite klopku na odgovarajuće mesto.

Kako postaviti klopku:

  • Pripremite željeni broj feromonskih klopki, kao što je opisano u odeljku "Sastavljanje".
  • Zakačite klopke oko 10 cm iznad useva na mestu, gde mogu lako da se pregledaju (npr. duž glavnog prolaza).
  • Rasporedite klopke što je ravnomernije moguće, da bi se izbeglo njihovo preklapanje.
Play

Doza primene

Dolenavedene informacije su indikativnog karaktera. Detaljniji saveti zahtevaju precizne informacije o lokalnim faktorima, pre svega informacije o samom usevu, klimatskim uslovima i nivou napada štetočina. Da bi se osigurao pravilan pristup, molimo Vas da se obratite stručnjaku kompanije Koppert ili licenciranom distributeru Koppert proizvoda.

Doza primene:

  • Koristite dve ili četiri klopke po hektaru za svaki očekivani tip leptira/moljca
  • Za kontrolu brašnastih vaši, koristite jednu klopku na 500 - 1000 m²

Optimalni uslovi za Deltatrap

Kartonska kutija sa delta klopkama ne zahteva posebne uslove

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Rukovanje

Kartonska kutija sa delta klopkama ne zahteva posebne uslove za skladištenje. Obratite pažnju na serijski broj klopke i feromona, koji se nalazi na spoljašnjoj strani trougla. Operite ruke pre sastavljanja sledeće klopke za drugačiju vrstu leptira ili moljaca.

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Proverite lokalne zahteve za registraciju. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?