Drososan

Vrsta:
Lovna klopka za Drosophilu suzukii
Kategorija proizvoda:
Monitoring
  • For monitoring and trapping spotted wing drosophila

Drososan_Koppert_BIological_Systems.jpg
Play
  • For monitoring and trapping spotted wing drosophila

Upotreba za

Upotreba za

Kada se koristi Drososan?

Drososan se obavezno koristi u kombinaciji sa atraktantom za izlovljavanje vrste Drosophila suzukii (Spotted Wing Drosophila), posebno u jagodastom voću.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše Drososan?

Atraktant iz lovne klopke privlači voćne mušice, koje ulaze u klopku kroz crnu rešetku, a zatim potonu u tečni feromon. Crna rešetka je specijalno dizajnirana tako da sprečava neželjeno izlovljavanje drugih insekata, posebno većih insekata ili korisnih organizama.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Sadrži jednu Drososan klopku sa kukom za kačenje.

Feromon Fruit Fly Attractant se naručuje zasebno.

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena Drososan-a

Instrukcije za upotrebu:

  • Napunite klopke sa oko 200ml feromona Fruit Fly Attractant.
  • Zakačite klopke iznad biljaka pomoću kuke za kačenje.
  • Postavite klopke onda kada temperatura premaši 10°C i kada počnu da se javljaju prvi plodovi. Najidealnije mesto za kačenje klopki je u senci, na podužnim stranama zasada. Ukoliko su biljke niže, postarajte se da klopke budu okačene bar 1m iznad površine zemljišta. Kod viših biljaka, klopke se mogu okačiti direktno na njih.
  • Klopke se moraju redovno dopunjavati feromonom, posebno ukoliko se klopka prepuni ili ako tečnost ispari.
  • Imajte na umu da će klopke privući manje jedinki Drosophile suzukii nakon što plodovi počnu sa zrenjem.
  • Optimalno vreme primene: klopke treba postaviti u zasad u momentu kada temperatura premaši 10°C, a koji se poklapa sa početkom leta odraslih jedinki i razvića plodova. Klopke se obavezno postavljaju pre početka dobijanja boje i zrenja plodova, inače izlovljavanje neće dati učinka.
  • Količina primene: Drososan klopke se postavljaju jednom, ali se dopunjuju feromonom kad god se one prepune ili kada feromon ispari. Situaciju treba pratiti redovno na nedeljnom nivou.

Informacije navedene u nastavku su samo indikativne. Prilagođeni savet može biti dat ako su dostupne informacije o lokalnim faktorima koje treba uzeti u obzir, kao što su usevi, klimatski uslovi i nivo zaraze. Za pravilan pristup, obratite se stručnjaku ili priznatom distributeru Koppert-ovih proizvoda.

Drososan preventiva lagani tretman ozbiljan tretman
Klopke 1-2 7-10 20
Površina (m²) 1000 1000 1000
Interval (dani) - - -
Učestalost - - -
Napomena     Za vidljivo primetna oštećenja plodova
Play

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ukoliko se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u neodgovarajućim uslovima.

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Proverite lokalne zahteve za registraciju. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?

Stupite u kontakt sa stručnjakom

Želite da saznate više o našoj kompaniji i proizvodima? Stupite u kontakt sa jednim od naših stručnjaka.
Naši proizvodi i rešenja su namenjeni profesionalnim uzgajivačima u hortikulturi.

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA testom, Google smernicama o privatnosti i uslovima korišćenja.
Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA testom, Google smernicama o privatnosti i uslovima korišćenja.