Drososan

Vrsta:
Klopka za insekte
Kategorija proizvoda:
Monitoring
 • Za monitoring i hvatanje detektovanih jedinki azijske voćne mušice (Drosophila suzukii)

Drososan_Koppert_BIological_Systems.jpg
Play
 • Za monitoring i hvatanje detektovanih jedinki azijske voćne mušice (Drosophila suzukii)

Upotreba za

Upotreba za

Kada se koristi Drososan?

Drososan se obavezno koristi u kombinaciji sa atraktantom za izlovljavanje vrste Drosophila suzukii (Spotted Wing Drosophila), posebno u jagodastom voću.

Koristite Drososan klopku za monitoring i hvatanje azijske voćne mušice u kombinaciji sa atraktantom za voćne mušice.

Štetočine

Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii).

Poljoprivredne kulture

Različiti voćni usevi.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše Drososan?

Atraktant iz lovne klopke privlači voćne mušice, koje ulaze u klopku kroz crnu rešetku, a zatim potonu u tečni feromon. Crna rešetka je specijalno dizajnirana tako da sprečava neželjeno izlovljavanje drugih insekata, posebno većih insekata ili korisnih organizama.

Način dejstva

Drososan klopka treba da se koristi u kombinaciji sa atraktantom za voćne mušice. Azijske voćne mušice u klopku privlači tečni atraktant. Kada se nađu u klopci, dave se u atraktantu. Klopka je posebno dizajnirana tako da spreči neželjeno hvatanje drugih insekata.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Prezentacija

Jedna klopka sa kukom za kačenje.

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena Drososan-a

Instrukcije za upotrebu:

 • Napunite klopke sa oko 200ml feromona Fruit Fly Attractant.
 • Zakačite klopke iznad biljaka pomoću kuke za kačenje.
 • Postavite klopke onda kada temperatura premaši 10°C i kada počnu da se javljaju prvi plodovi. Najidealnije mesto za kačenje klopki je u senci, na podužnim stranama zasada. Ukoliko su biljke niže, postarajte se da klopke budu okačene bar 1m iznad površine zemljišta. Kod viših biljaka, klopke se mogu okačiti direktno na njih.
 • Klopke se moraju redovno dopunjavati feromonom, posebno ukoliko se klopka prepuni ili ako tečnost ispari.
 • Imajte na umu da će klopke privući manje jedinki Drosophile suzukii nakon što plodovi počnu sa zrenjem.
 • Optimalno vreme primene: klopke treba postaviti u zasad u momentu kada temperatura premaši 10°C, a koji se poklapa sa početkom leta odraslih jedinki i razvića plodova. Klopke se obavezno postavljaju pre početka dobijanja boje i zrenja plodova, inače izlovljavanje neće dati učinka.
 • Količina primene: Drososan klopke se postavljaju jednom, ali se dopunjuju feromonom kad god se one prepune ili kada feromon ispari. Situaciju treba pratiti redovno na nedeljnom nivou.

Informacije navedene u nastavku su samo indikativne. Prilagođeni savet može biti dat ako su dostupne informacije o lokalnim faktorima koje treba uzeti u obzir, kao što su usevi, klimatski uslovi i nivo zaraze. Za pravilan pristup, obratite se stručnjaku ili priznatom distributeru Koppert-ovih proizvoda.

Drososan preventiva lagani tretman ozbiljan tretman
<p>Klopke 1-2 7-10 20
Površina (m²) 1000 1000 1000
Interval (dani) - - -
Učestalost - - -
Napomena     Za vidljivo primetna oštećenja plodova</p>

Priprema

 • Napunite klopku sa oko 200 ml atraktanta za voćne mušice

Primena

 • Okačite klopku na granu ili štap pomoću priložene kuke
 • Najefektivnije mesto za kačenje klopki je u hladu duž strana parcele, u žbunu (ako je dostupan) i u usevu. Ako je usev nizak, postarajte se da klopke vise najmanje jedan metar iznad zemlje. Kod viših useva klopke mogu da se postave u usevu
 • Zaštitite klopke od direktne sunčeve svetlosti
 • Proveravajte klopke jednom nedeljno
 • Kada supstanca koja mami u klopci privuče previše mušica ili ispari, klopke se moraju dopuniti
Play

Doziranje

Broj potrebnih klopki zavisi od lokalnih faktora kao što su klimatski uslovi, usev i gustina štetočina i uvek treba da se prilagođava konkretnoj situaciji. Gustina klopki tipično se kreće od 1–20 po hektaru.

Tajming

Postavite klopke čim temperatura prekorači 10 °C, što se preklapa sa početkom letenja odraslih jedinki i razvoja voća, u okolnom drveću i žbunju. Klopke su manje efektivne kada voće počne da sazreva.

Kombinovana primena

Koristite u kombinaciji sa atraktantom za voćne mušice.

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ukoliko se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u neodgovarajućim uslovima.

Uslovi čuvanja

Skladištite van domašaja sunčeve svetlosti.

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Uvek poštujte lokalne propise. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?