Drososan

Vrsta:
Lovna klopka za Drosophilu suzukii
Kategorija proizvoda:
Monitoring
  • For monitoring and trapping spotted wing drosophila

Drososan_Koppert_BIological_Systems.jpg
Play
  • For monitoring and trapping spotted wing drosophila

Upotreba za

Upotreba za

Kada se koristi Drososan?

Drososan se obavezno koristi u kombinaciji sa atraktantom za izlovljavanje vrste Drosophila suzukii (Spotted Wing Drosophila), posebno u jagodastom voću.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše Drososan?

Atraktant iz lovne klopke privlači voćne mušice, koje ulaze u klopku kroz crnu rešetku, a zatim potonu u tečni feromon. Crna rešetka je specijalno dizajnirana tako da sprečava neželjeno izlovljavanje drugih insekata, posebno većih insekata ili korisnih organizama.

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena Drososan-a

Instrukcije za upotrebu:

  • Napunite klopke sa oko 200ml feromona Fruit Fly Attractant.
  • Zakačite klopke iznad biljaka pomoću kuke za kačenje.
  • Postavite klopke onda kada temperatura premaši 10°C i kada počnu da se javljaju prvi plodovi. Najidealnije mesto za kačenje klopki je u senci, na podužnim stranama zasada. Ukoliko su biljke niže, postarajte se da klopke budu okačene bar 1m iznad površine zemljišta. Kod viših biljaka, klopke se mogu okačiti direktno na njih.
  • Klopke se moraju redovno dopunjavati feromonom, posebno ukoliko se klopka prepuni ili ako tečnost ispari.
  • Imajte na umu da će klopke privući manje jedinki Drosophile suzukii nakon što plodovi počnu sa zrenjem.
  • Optimalno vreme primene: klopke treba postaviti u zasad u momentu kada temperatura premaši 10°C, a koji se poklapa sa početkom leta odraslih jedinki i razvića plodova. Klopke se obavezno postavljaju pre početka dobijanja boje i zrenja plodova, inače izlovljavanje neće dati učinka.
  • Količina primene: Drososan klopke se postavljaju jednom, ali se dopunjuju feromonom kad god se one prepune ili kada feromon ispari. Situaciju treba pratiti redovno na nedeljnom nivou.

Informacije navedene u nastavku su samo indikativne. Prilagođeni savet može biti dat ako su dostupne informacije o lokalnim faktorima koje treba uzeti u obzir, kao što su usevi, klimatski uslovi i nivo zaraze. Za pravilan pristup, obratite se stručnjaku ili priznatom distributeru Koppert-ovih proizvoda.

Drososan preventiva lagani tretman ozbiljan tretman
Klopke 1-2 7-10 20
Površina (m²) 1000 1000 1000
Interval (dani) - - -
Učestalost - - -
Napomena     Za vidljivo primetna oštećenja plodova
Play

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ukoliko se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u neodgovarajućim uslovima.

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Proverite lokalne zahteve za registraciju. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?