Enermix

Naučni naziv:
Eretmocerus eremicus and Encarsia formosa
Uobičajeni naziv:
Mešavina dve vrste parazitskih osa
Kategorija proizvoda:
Natural enemy
Play

Upotreba za

Upotreba za

Kada se koristi Enermix?

Koristiti Enermix za biološku kontrolu bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) i leptiraste vaši duvana (Bemisia tabaci) tokom drugog do četvrtog larvenog stadijuma. Koristite Enermix kao preventivnu metodu, kao i kada se pojave prvi znaci štetočina.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako Enermix funkcioniše?

Odrasle ženke parazitskih osa parazitiraju bele leptiraste vaši od drugog do četvrtog larvenog stadijuma. Domaćin se na taj način hrani.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Informacije navedene u nastavku su samo indikativne. Prilagođeni savet može biti dat ako su dostupne informacije o lokalnim faktorima koje treba uzeti u obzir, kao što su usevi, klimatski uslovi i nivo zaraze. Za pravilan pristup, obratite se stručnjaku ili priznatom distributeru Koppert-ovih proizvoda.

Enermix preventiva lagani tretman ozbiljan tretman
Rate 3/m² 6/m² 9/m²
m²/unit 1.000 500 330
Interval (days) 7-14 7 7
Frequency - min. 3x min. 3x
Remarks - release until control is achieved release until control is achieved

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Upotreba Enermixa

  • Pažljivo otvorite pakovanje u zaštićenom prostoru
  • Savijte trake i otcepite ih. Počnite cepanje sa suprotne strane od otvora za kačenje
  • Zakačite kartice među usev, ako je moguće otprilike 75 cm ispod vrha biljaka i izbegavajte direktnu sunčevu svetlost
  • Ne dirajte lutke
Play

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Rukovanje

Korisni organizmi za oprašivanje i biološku zaštitu imaju veoma kratak životni vek i zbog toga bi trebalo da se unesu u useve odmah nakon prijema. Odlaganje upotrebe može negativno da utiče na njihov kvalitet. U slučaju kada je potrebno skladištiti Enermix, sledite uputstva ispod. Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u neodgovarajućim uslovima.

  • Skladištenje po prijemu: 1-2 dana
  • Temperatura skladištenja: 8-10 °C
  • Na tamnom mestu

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Proverite lokalne zahteve za registraciju. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?