Entofood

Naučni naziv:
Ephestia kuehniella, Artemia spp.
Uobičajeni naziv:
Mrtva jaja moljca brašna i ciste artemije
Kategorija proizvoda:
Dopunska hrana
  • Alternativna hrana za Macrolophus pygmaeus

  • Za razmnožavanje i održavanje populacije

Play
  • Alternativna hrana za Macrolophus pygmaeus

  • Za razmnožavanje i održavanje populacije

Upotreba za

Upotreba za

Koristite Entofood kao alternativni izvor hrane za razmnožavanje i održavanje populacije Macrolophus pygmaeus u paradajzu na početku sezone i pri maloj gustini plena.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Način dejstva

Budući da Macrolophus pygmaeus mora da namnoži populaciju u usevu pre nego što stigne štetočina, Entofood može da se koristi kao alternativna hrana u prvim nedeljama nakon primene.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Veličina pakovanja 10 g Ephestia kuehniella + 50 g Artemia spp.; 50 g Ephestia kuehniella + 250 g Artemia spp.
Prezentacija Bočica od 100 ml; 500 ml.
Razvojna faza Mrtva jaja i ciste.
Nosač Nema.
Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena Entofooda

  • Primenite Entofood na mestima u stakleniku gde je primenjen Macrolophus pygmaeus
  • Primenjujte nedeljno dok populacija Macrolophus pygmaeus ne postane dovoljno velika, a štetočine su prisutne
  • Entofood treba da bude raspoređen na vrhove useva
  • Entofood može da se rasporedi korišćenjem Mini-Airbug
Play

Doziranje

Doziranje Entofooda zavisi od klimatskih uslova, useva i gustine štetočine i uvek treba da se prilagođava konkretnoj situaciji. Raspršite 60 g na 100 metara reda. Ponovite nakon 7–14 dana. Posavetujte se sa Koppert savetnikom ili priznatim distributerom Koppert proizvoda i dobijte savet u vezi sa najboljom strategijom za vašu situaciju.

Napomene

Entofood takođe može da se koristi za Nesidiocoris tenuis u prvim nedeljama nakon oslobađanja predatorske bube dok se ne pojavi dovoljna količina plena.

Mere predostrožnosti

Primena ovog proizvoda može da prouzrokuje osetljivost ili alergijske reakcije, savetujemo preduzimanje potrebnih mera predostrožnosti.

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Vreme skladištenja po prijemu

Maks. 5 dana.

Temperatura skladištenja

8–10 °C/47–50 °F.

Uslovi čuvanja

Skladištite na suvom i mračnom mestu. Dopustite da se boce aklimatizuju u stakleniku pre upotrebe, držite poklopac zatvoren da bi se sprečila kondenzacija i formiranje grudvica.

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Uvek poštujte lokalne propise. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?