Entofood

Naučni naziv:
Ephestia kuehniella, Artemia spp.
Uobičajeni naziv:
Jaja moljaca
Kategorija proizvoda:
Supplementary food
Play

Upotreba za

Upotreba za

Kada se koristi Entofood?

Koristite Entofood kao alternativni izvor hrane za odrasle jedinke i nimfe predatorske bube Macrolophus pygmaeus kada nema belih leptirastih vaši. Ovo pomaže u održavanju populacije predatora u odsustvu štetočina.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako Entofood funkcioniše?

Macrolophus predatorske bube koriste jaja kao izvor proteina

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Bočica od 100 ml sadrži 10 grama jaja Ephestia kuehniella, u mešavini sa 50 grama jaja morskog račića Artemia (Artemia spp. cysts)

Bočica od 500 ml sadrži 50 grama jaja Ephestia kuehniella, u mešavini sa 250 grama jaja morskog račića Artemia (Artemia spp. cysts)

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena Entofooda

  • Primenite Entofood zajedno sa Macrolophus pygmaeus
  • Pomoću raspršivača Mini-Airbug* rasporedite 60 grama u svaki red.

* Pažnja! Prilikom raspršivanja Entofooda / u varijanti za 50 grama pomoću duvaljke, na raspršivaču Mini-Airbug mora da bude montiran drugačiji dozator.

Mere predostrožnosti: U slučaju mehaničke primene, udisanje proizvoda može da izazove povećanu osetljivost. Kao zaštita za rukovaoce i osobe koje se nalaze u blizini mesta primene proizvoda, preporučuje se upotreba maske protiv prašine.

Optimalni uslovi za primenu Entofood-a

Za optimalnu distribuciju insekata pomoću raspršivača Mini-Airbug:

  • Počnite od kraja staze i krećite se ka centralnom prolazu
  • Entofood treba da bude raspoređen na vrhove useva
  • Držite Mini-Airbug pod uglom, obezbeđujući da sav materijal padne na usev
  • Isključite ventilatore u zaštićenom prostoru ; oni mogu da poremete protok vazduha iz raspršivača Mini-Airbug-a
Play

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Rukovanje

Korisni organizmi za oprašivanje i biološku zaštitu imaju veoma kratak životni vek i zbog toga bi trebalo da se unesu u useve odmah nakon prijema. Odlaganje upotrebe može negativno da utiče na njihov kvalitet. U slučaju kada je potrebno skladištiti Entofood, sledite uputstva ispod. Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u drugačijim uslovima.

Uputstvo za skladištenje:

  • Da bi se sprečila kondenzacija, bočicu ostaviti sa zatvorenim poklopcem u zaštićenom prostoru da se aklimatizuje. Ovim se izbegava formiranje grudvica od jaja.
  • Maksimalan period za skladištenje nakon prijema: 5 dana
  • Optimalna temperatura skladištenja: 8-10 °C
  • Čuvati obavezno na tamnom mestu

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Proverite lokalne zahteve za registraciju. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?