Entofood

Naučni naziv:
Ephestia kuehniella, Artemia spp.
Uobičajeni naziv:
Jaja moljaca
Kategorija proizvoda:
Supplementary food
Play

Upotreba za

Upotreba za

Kada se koristi Entofood?

Koristite Entofood kao alternativni izvor hrane za odrasle jedinke i nimfe predatorske bube Macrolophus pygmaeus kada nema belih leptirastih vaši. Ovo pomaže u održavanju populacije predatora u odsustvu štetočina.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako Entofood funkcioniše?

Macrolophus predatorske bube koriste jaja kao izvor proteina

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena Entofooda

  • Primenite Entofood zajedno sa Macrolophus pygmaeus
  • Pomoću raspršivača Mini-Airbug* rasporedite 60 grama u svaki red.

* Pažnja! Prilikom raspršivanja Entofooda / u varijanti za 50 grama pomoću duvaljke, na raspršivaču Mini-Airbug mora da bude montiran drugačiji dozator.

Mere predostrožnosti: U slučaju mehaničke primene, udisanje proizvoda može da izazove povećanu osetljivost. Kao zaštita za rukovaoce i osobe koje se nalaze u blizini mesta primene proizvoda, preporučuje se upotreba maske protiv prašine.

Play

Optimalni uslovi za primenu Entofood-a

Za optimalnu distribuciju insekata pomoću raspršivača Mini-Airbug:

  • Počnite od kraja staze i krećite se ka centralnom prolazu
  • Entofood treba da bude raspoređen na vrhove useva
  • Držite Mini-Airbug pod uglom, obezbeđujući da sav materijal padne na usev
  • Isključite ventilatore u zaštićenom prostoru ; oni mogu da poremete protok vazduha iz raspršivača Mini-Airbug-a

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Rukovanje

Korisni organizmi za oprašivanje i biološku zaštitu imaju veoma kratak životni vek i zbog toga bi trebalo da se unesu u useve odmah nakon prijema. Odlaganje upotrebe može negativno da utiče na njihov kvalitet. U slučaju kada je potrebno skladištiti Entofood, sledite uputstva ispod. Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u drugačijim uslovima.

Uputstvo za skladištenje:

  • Da bi se sprečila kondenzacija, bočicu ostaviti sa zatvorenim poklopcem u zaštićenom prostoru da se aklimatizuje. Ovim se izbegava formiranje grudvica od jaja.
  • Maksimalan period za skladištenje nakon prijema: 5 dana
  • Optimalna temperatura skladištenja: 8-10 °C
  • Čuvati obavezno na tamnom mestu

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Proverite lokalne zahteve za registraciju. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?

Stupite u kontakt sa stručnjakom

Želite da saznate više o našoj kompaniji i proizvodima? Stupite u kontakt sa jednim od naših stručnjaka.
Naši proizvodi i rešenja su namenjeni profesionalnim uzgajivačima u hortikulturi.

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA testom, Google smernicama o privatnosti i uslovima korišćenja.