Entomite-M

Naučni naziv:
Stratiolaelaps scimitus (Hypoaspis miles)
Uobičajeni naziv:
Predatorske grinje
Kategorija proizvoda:
Natural enemy
Upotreba za

Upotreba za

Kada koristiti Entomite-M?

Koristite Entomite-M za biološku kontrolu jaja, larvi i lutki šampinjonske muve, posebno manjih larvi. Proizvod primenite na prvi znak prisustva štetočina.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše Entomite-M?

Odrasle jedinke i nimfe se hrane larvama šampinjonskih muva i drugih insekata iz zemljišta. Grinje se pojavljuju u zemljištu, ali i na njegovoj površini, kao i u dnu stabala biljaka. Stratiolaelaps scimitus se retko prenosi na samu biljku. Nivo zaraze se smanjuje polako, ali stabilno.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Kartonska cilindrična pakovanja, sadrže 10.000 ili 50.000 predatorskih grinja (u svim stadijumima) u vermikulitu sa tresetom

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena Entomita-M

  • Okrenite bočicu ili kesicu i blago je protresite pre upotrebe
  • Rasporedite materijal ravnomerno po zemlji ili mineralnoj vuni (ne po plastici)
  • Ne primenjujte ga u rupama blizu stabla, da biste sprečili oštećenja biljke od grinja plesni
  • Proizvod Entomite-M sadrži grinje plesni (Carpoglypus lactis). Uvek primenjujte Entomite-M na površinu zemljšta, a ne direktno na biljke. Pri prvoj upotrebi, testirajte Entomite-M na malom uzorku pre direktne primene na usevima.

Najbolji radni uslovi za Entomite-M

Za optimalne rezultate, zemljištea treba da bude vlažnoa, ali ne previše mokroa, i po mogućnosti da bude bogatoa organskomim materijomama. Uz to, treba da bude otvorene strukture. Minimalna temperatura za uspešnu upotrebu Entomite-M-a je 15 °C.

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima
Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Rukovanje

Korisni organizmi za oprašivanje i biološku zaštitu imaju veoma kratak životni vek i zbog toga bi trebalo da se unesu u useve odmah nakon prijema. Odlaganje upotrebe može negativno da utiče na njihov kvalitet. U slučaju kada je potrebno skladištiti Entomite, sledite uputstva ispod. Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u drugačijim uslovima.

  • Skladištenje po prijemu: 1-2 dana
  • Temperatura skladištenja: 10-15 °C
  • Na tamnom mestu (bočicu čuvati u horizontalnom položaju)

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Uvek poštujte lokalne propise. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?