Entonem

Naučni naziv:
Steinernema feltiae
Uobičajeni naziv:
Entomopatogene nematode
Kategorija proizvoda:
Natural enemy
Play
Play

Upotreba za

Upotreba za

Kada se koristi Entonem?

Upotreba Entonema za biološku kontrolu:

Diptera
Larve šampinjonske muve (Lycoriella spp, Bradysia spp.)
Larve lisnih minera (Liriomyza spp.)
Larve skatele (Scatella spp.)

Thysanoptera
Lutke i larve tripsa (Frankliniella occidentalis)

Coleoptera – Žižci
Larve crnog vinogradarskog surlaša (Otiorhynchus sulcatus)
Larve ostalih žižaka (Otiorhynchus spp.)

Lepidoptera gusenice
Larve moljaca paradajza (Tuta absoluta)
Najezda larvi sovica (Spodoptera spp.), kukuruzna sovica, kukuruzni moljac (Helicoverpa spp.), sovice (Chrysodeixis chalcites), agrotisi (Agrotis sp.), srebrni moljac (Autographa gamma).
Larve hrastovog četnika (Thaumetopoea processionea)
Larve običnog noćnog leptira (Korscheltellus lupulina)

Hemiptera
Mrežasta platanova stenica (Corythucha ciliata)

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako Entonem funkcioniše?

Nematode ulaze u štetočinu i oslobađaju simbiotske bakterije u telesnu šupljinu. Ove bakterije pretvaraju tkivo larve u izvor hrane, koju nematode jedu, od koje se razvijaju i razmnožavaju. Štetočina domaćin umire od nekoliko časova do dana nakon zaražavanja. Zaraženi domaćin postaje žut do braon, ali moguće je da će ga biti teško pronaći zbog brzog raspadanja u podlozi za rast ili, kao kod folijarne štetočine, on jednostavno padne na tlo.

Play

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Upotreba Entonema

Play

Doza primene

Larve žiška

Otiorhynchus spp

Stopa primene

 

Min. preporučeni obim primene

 

Pakovanje od 50 miliona će napraviti/tretirati

 

Pakovanje od 500 miliona će napraviti/tretirati

 

Pakovanje od 2500 miliona će napraviti/tretirati

 

Učestalost i interval

 

Specifični saveti za folijarnu primenu ili primenu u zemljištu

500.000 nematoda po m2

500.000 nematoda po 10 st2

Min. 200 litara/ 100 m2
Min. 53 gal. / 1000 st2

100 m2
1000 st2

1000 m2

10 000 st2

5000 m2 (0,5 hektara)

1,25 jutara

Niska stopa zaraze:

Primenite jednom

Visoka stopa zaraze:

Primenite 2-3 puta, u razmaku od 7 dana

Primena u zemljištu/kompostu

Preporučujemo prethodno i naknadno navodnjavanje

Koristite Larvanem kada je prosečna temperatura zemljišta > 14°C (57°F)

Larve tresetnih mušica/plesnjivih mušica

Lycoriella spp, Bradysia spp

Stopa primene

 

Min. preporučeni obim primene

 

Pakovanje od 50 miliona će napraviti/tretirati

 

Pakovanje od 500 miliona će napraviti/tretirati

 

Pakovanje od 2500 miliona će napraviti/tretirati

 

Učestalost i interval

 

Specifični saveti za folijarnu primenu ili primenu na tlu

 

500.000 nematoda po m2

 

500.000 nematoda po 10 st2

200 litara/100 m2

20.000 litara/hektaru

53 gal./1000 st2

100 m2

1000 st2

1000 m2

10.000 st2

(0,25 jutara)

5000 m2 (0,5 ha)

1,25 jutara

Primenite 2-3 puta, u razmaku od 7 dana

Ponovite po potrebi

Primena u zemljištu/kompostu

Preporučujemo prethodno i naknadno navodnjavanje

 

 

             

Larve običnog noćnog leptira

Korscheltellus lupulina

Stopa primene

 

Min. preporučeni obim primene

 

Pakovanje od 50 miliona će napraviti/tretirati

 

Pakovanje od 500 miliona će napraviti/tretirati

 

Pakovanje od 2500 miliona će napraviti/tretirati

 

Učestalost i interval

 

Specifični saveti za folijarnu primenu ili primenu na tlu

500.000 nematoda po m2

500.000 nematoda po 10 st2

Min. 200 litara/ 100m2
Min. 53 gal. / 1000 st2

100 m2
1000 st2

1000 m2

10 000 st2

5000 m2 (0,5 hektara)

1,25 jutara

Niska stopa zaraze:

Primenite jednom

Visoka stopa zaraze:

Primenite 2-3 puta, u razmaku od 7 dana

Primena u zemljištu/kompostu

Preporučujemo prethodno i naknadno navodnjavanje

Koristite Larvanem kada je prosečna temperatura zemljišta > 14°C (57°F)

Larve skatele

Scatella spp

Stopa primene

 

Min. preporučeni obim primene

 

Pakovanje od 50 miliona će napraviti/tretirati

 

Pakovanje od 500 miliona će napraviti/tretirati

 

Pakovanje od 2500 miliona će napraviti/tretirati

 

Učestalost i interval

 

Specifični saveti za folijarnu primenu ili primenu u zemljištu

 

500.000 nematoda po m2

 

500.000 nematoda po 10 st2

200 litara / 100 m2

20.000 litara/hektaru

53 gal./1000 st2

100 m2

1000 st2

1000 m2

10.000 st2

(0,25 jutara)

5000 m2 (0,5 ha)

1,25 jutara

Primenite 2-3 puta, u razmaku od 7 dana

Ponovite po potrebi

Primena u zemljištu/kompostu

Preporučujemo prethodno i naknadno navodnjavanje

 

 

             

Lutke tripsa

Frankliniella occidentalis

Stopa primene

 

Min. preporučeni obim primene

 

Pakovanje od 50 miliona će napraviti/tretirati

 

Pakovanje od 500 miliona će napraviti/tretirati

 

Pakovanje od 2500 miliona će napraviti/tretirati

 

Učestalost i interval

 

Specifični saveti za folijarnu primenu ili primenu u zemljištu

 

500.000 nematoda po m2

 

500.000 nematoda po 10 st2

200 litara/100 m2

20.000 litara/hektaru

53 gal./1000 st2

100 m2

1000 st2

1000 m2

10.000 st2

(0,25 jutara)

5000 m2 (0,5 ha)

1,25 jutara

Primenite 2-3 puta, u razmaku od 7 dana

Ponovite po potrebi

Primena u zemljištu/kompostu

Preporučujemo prethodno i naknadno navodnjavanje

 

 

             

Larve tripsa

Frankliniella occidentalis

Stopa primene

 

Min. preporučeni obim primene

 

Pakovanje od 50 miliona će napraviti/tretirati

 

Pakovanje od 500 miliona će napraviti/tretirati

 

Pakovanje od 2500 miliona će napraviti/tretirati

 

Učestalost i interval

 

Specifični saveti za folijarnu primenu ili primenu u zemljištu

2 miliona nematoda po litri (= 250.000 nematoda po m2 in 1250 litara/hektaru)

7,6 miliona nematoda po galonu.

Prskajte do oticanja – podesite zapreminu prskanja prema usevu 

Pokazatelj zapremine prskanja:
1250 litara po hektaru – 134 gal./jutru
 

1 pakovanje za 25 litara rastvora za prskanje

Za tretiranje:

200 m2*
2000 st2

(*zasnovano na 1250 litara/hektaru – 134 gal./jutru)

1 pakovanje za 250 litara rastvora za prskanje

Za tretiranje:

2000 m2*
20.000 st2

1 pakovanje za 1250 litara rastvora za prskanje

Za tretiranje:

1 ha*
2,5 jutara

Ponovite 3 puta na svakih 5-7 dana – nastavite po potrebi

Kombinujte sa zalivanjem zemljišta radi tretiranja lutaka tripsa

Folijarno prskanje

Preporučuje se kompatibilni ađuvant

Za najbolje rezultate, potrebno je da relativna vlažnost premaši 75%, a temperatura mora biti > 14°C (55°F) tokom nekoliko časova nakon tretiranja

Upozorenje!

Entonem može da utiče na populaciju korisnih stenica Macrolophus pygmaeus. Ako je moguće, oslobodite ih 2 dana nakon tretiranja.

Larve moljca paradajza

Tuta absolutaLiriomyza spp

Stopa primene

 

Min. preporučeni obim primene

 

Pakovanje od 50 miliona će napraviti/tretirati

 

Pakovanje od 500 miliona će napraviti/tretirati

 

Pakovanje od 2500 miliona će napraviti/tretirati

 

Učestalost i interval

 

Specifični saveti za folijarnu primenu ili primenu u zemljištu

1,5 miliona nematoda po litri

5,7 miliona nematoda po galonu.

Prskajte dok ne pobegnu i podesite zapreminu prskanja prema usevu 

1500 litara/hektaru (160 gal./jutru) je preporučeni minimum za zaštićeni paradajz

 

1 pakovanje za 33 litre rastvora za prskanje

Za tretiranje:

220 m2*
2200 st2

(*zasnovano na 1500 litara/hektaru ili 160 gal./jutru)

1 pakovanje za 330 litre rastvora za prskanje

Za tretiranje:

2200 m2*
22.000 st2

 

1 pakovanje za 1650 litre rastvora za prskanje

Za tretiranje:

1,1 hektara*
2,7 jutara

 

Ponovite 2-3 puta,

u razmaku od 3-5 dana

 

Folijarno prskanje

Preporučuje se kompatibilni ađuvant

Za najbolje rezultate, potrebno je da relativna vlažnost premaši 75%, a temperatura mora biti > 14°C (55°F) tokom nekoliko časova nakon tretiranja

Upozorenje!

Entonem može da utiče na populaciju korisnih makrofolusa Macrolophus pygmaeus. Ako je moguće, oslobodite ih 2 dana nakon tretiranja.

Gusenice

Agrotis spp, Autographa gamma, Chrysodeixis calcites Helicoverpa spp, Spodoptera spp

Stopa primene

 

Min. preporučeni obim primene

 

Pakovanje od 50 miliona će napraviti/tretirati

 

Pakovanje od 500 miliona će napraviti/tretirati

 

Pakovanje od 2500 miliona će napraviti/tretirati

 

Učestalost i interval

 

Specifični saveti za folijarnu primenu ili primenu u zemljištu

1,5 miliona nematoda po litri

5,7 miliona nematoda po galonu.

 

Prskajte dok ne pobegnu i podesite zapreminu prskanja prema usevu

Visoki usevi
Min. 1250 litara/hektaru
134 gal./jutru

Niski usevi
500 do 1250 litara / hektaru
53-134 gal. / jutru

1 pakovanje za 33 litara rastvora za prskanje za tretiranje:

260 m2
2600 st2

(*zasnovano na 1250 litara/hektaru – 134 gal./jutru)

 

1 pakovanje za 330 litara rastvora za prskanje za tretiranje:

2600 m2*
26.000 st2

 

 

1 pakovanje za 1650 litara rastvora za prskanje za tretiranje:

1,3 hektara*
3,2 jutra

 

Ponovite 2-3 puta, u razmaku od 3-5 dana

Folijarno prskanje

Ciljajte mlade larve

Preporučuje se kompatibilni ađuvant

Za najbolje rezultate, potrebno je da relativna vlažnost premaši 75% nekoliko časova nakon tretiranja, a temperatura mora biti > 14°C (55°F) tokom nekoliko časova nakon tretiranja

Larve hrastovog četnika

Thaumetopoea processiona

Stopa primene

 

Min. preporučeni obim primene

 

Pakovanje od 50 miliona će napraviti/tretirati

 

Pakovanje od 500 miliona će napraviti/tretirati

 

Pakovanje od 2500 miliona će napraviti/tretirati

 

Učestalost i interval

 

Specifični saveti za folijarnu primenu ili primenu u zemljištu

3 miliona nematoda po litri

8 do 12 litara po stablu

1 pakovanje za 17 litara rastvora za prskanje za tretiranje:

do 2 stabla

1 pakovanje za 166 litara rastvora za prskanje za tretiranje:

14 do 20 stabala

1 pakovanje za 830 litara rastvora za prskanje za tretiranje:

69 stabala do 104 stabla

Ponovite po potrebi

u razmaku od 3-5 dana

 

Folijarno prskanje i prskanje stabla, poželjno tokom oblačnog dana i/ili uveče

Preporučuje se ađuvant

Prskajte stabla i skele kada se prve larve pojave u proleće

Mrežaste platanove stenice

Corythucha ciliata

Stopa primene

 

Min. preporučeni obim primene

 

Pakovanje od 50 miliona će napraviti/tretirati

 

Pakovanje od 500 miliona će napraviti/tretirati

 

Pakovanje od 2500 miliona će napraviti/tretirati

 

Učestalost i interval

 

Specifični saveti za folijarnu primenu ili primenu u zemljištu

7 miliona nematoda po litri

26 miliona nematoda po galonu.

 

5 do 15 litara po stablu – prosečno 10 litara

1,3 do 4 gal./stablu
Prosečno 2,5

1 pakovanje za 7 litara rastvora za prskanje za tretiranje:

1 stabla

 

 

1 pakovanje za 70 litara rastvora za prskanje za tretiranje:

5 do 14 stabala

1 pakovanje za 350 litara rastvora za prskanje za tretiranje:

23 stabla do 70 stabala

Primena krajem zime/u rano proleće

1 primena kada je temperatura pogodna (>14°C/55°F) na stablima drveća do 6 m visine, pre nego što insekti pređu na lišće.

Folijarno prskanje i prskanje stabla, poželjno tokom oblačnog dana

Preporučuje se ađuvant

Za primene u kasno proleće/leti, koristite CAPSANEM

Optimalni uslovi za primenu Entonem-a

  • Temperatura zemlje ili vazduha ispod 5 °C i iznad 35 °C može da bude smrtonosna – optimalni opseg je između 14 °C i 26 °C – međutim, naše istraživanje i razvoj su dokazali da Entonem takođe može dati odlične rezultate u okolnostima u kojima temperature varira između 5 °C i 14 °C u toku 24 časa. Samo je potrebno više vremena da ostvari značajnu efikasnost. Prema tome, Entonem može da se smatra kao nematode  tolerantne na niske temperature.
  • Nematode su osetljive na ultraljubičasto svetlo (UV): nemojte ih koristiti na direktnoj sunčevoj svetlosti; sadržaj vlage u zemljištu mora biti visok nekoliko dana nakon primene. Kada je moguće, nadvodnjavajte usev pre i odmah nakon primene.
  • Za folijarnu primenu, prskajte Entonem kada relativna vlažnost premaši 75% nekoliko časova nakon tretiranja; ađuvant i/ili sredstvo protiv sušenja/aditiv za ovlaživanje mogu biti od koristi. Pitajte predstavnika kompanije Koppert/distributera za više informacija.
  • Prskajte uveče (ili u pojedinim slučajevima izjutra) omogućavajući nematodama da rade nekoliko časova tokom optimalnog opsega temperature i vlažnosti, kao što je gore opisano.

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Rukovanje

1. Odmah po prijemu, izvadite kutiju iz dostavljenog paketa.
2. Čuvati na temperaturi između 2°C i 6°C (35-43°F) u provetravanom frižideru/hladnoj sobi.
3. Ne držati na direktnoj sunčevoj svetlosti.

Poštujte rok upotrebe naveden na kutiji.

Preuzimanja

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Proverite lokalne zahteve za registraciju. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?