Ercal

Naučni naziv:
Eretmocerus eremicus
Uobičajeni naziv:
Parazitska osa
Kategorija proizvoda:
Natural enemy
Play

Upotreba za

Upotreba za

Kada se koristi Ercal?

Koristiti Ercal za za biološku kontrolu bele leptiraste vaši u (Trialeurodes vaporariorum) i leptiraste vaši duvana (Bemisia tabaci) u trećem i četvrtom larvenom stadijumu. Upotrebite Ercal preventivno, kao i na prvi znak prisustva štetočina.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako Ercal funkcioniše?

Odrasle ženke parazitske ose parazitiraju larve bele leptiraste vaši u drugom i trećem larvenom stadijumu. Na ovaj način se hrani i domaćin.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Informacije navedene u nastavku su samo indikativne. Prilagođeni savet može biti dat ako su dostupne informacije o lokalnim faktorima koje treba uzeti u obzir, kao što su usevi, klimatski uslovi i nivo zaraze. Za pravilan pristup, obratite se stručnjaku ili priznatom distributeru Koppert-ovih proizvoda.

Ercal preventiva lagani tretman ozbiljan tretman
Rate 1.5-3/m² 3-6/m² 9/m²
m²/unit 1.000-2.000 500-1.000 330
Interval (days) 7-14 7 7
Frequency - min. 3x min. 3x
Remarks - release until control is achieved release until control is achieved

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena Ercal-a

  • Pažljivo otvorite pakovanje unutar zaštićenog prostora
  • Savijte i otcepite trake sa suprotne strane otvora za kačenje
  • Zakačite trake između useva, ako je moguće otprilike 75 cm ispod vrha biljke
  • Izbegavajte direktnu sunčevu svetlost
  • Ne dirajte lutke
Play

Optimalni uslovi za primenu Ercal-a

Optimalni uslovi za primenu Ercal-a zahtevaju najmanje 24 časa prosečne temperature od najmanje 20 °C . Međutim, uspešna primena je moguća i na nižim temperaturama. Eretmocerus eremicus takođe ostaje aktivan na temperaturama iznad 30 °C.

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Rukovanje

Korisni organizmi za oprašivanje i biološku zaštitu imaju veoma kratak životni vek i zbog toga bi trebalo da se unesu u useve odmah nakon prijema. Odlaganje upotrebe može negativno da utiče na njihov kvalitet. U slučaju kada je potrebno skladištiti Ercal, sledite uputstva ispod. Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u drugačijim uslovima.

  • Skladištenje po prijemu: 1-2 dana
  • Temperatura skladištenja: 8-10 °C
  • Na tamnom mestu

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Proverite lokalne zahteve za registraciju. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?