Ercal

Naučni naziv:
Eretmocerus eremicus
Uobičajeni naziv:
Parazitska osa
Kategorija proizvoda:
Prirodni neprijatelj
Upotreba za:
Upotreba za: Bele leptiraste vaši
 • Za kontrolu bele leptiraste vaši i leptiraste vaši duvana

 • Efikasno deluje na višem opsegu temperature u odnosu na Encarsia formosa

 • Može se koristiti preventivno ili kada se pojave prvi znaci prisustva štetočina

Play
 • Za kontrolu bele leptiraste vaši i leptiraste vaši duvana

 • Efikasno deluje na višem opsegu temperature u odnosu na Encarsia formosa

 • Može se koristiti preventivno ili kada se pojave prvi znaci prisustva štetočina

Upotreba za

Upotreba za

Štetočine

Bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum); Leptirasta vaš duvana (Bemisia tabaci).

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Način dejstva

Odrasle ženke parazitske ose parazitiraju larve bele leptiraste vaši u drugom i trećem larvenom stadijumu. Na ovaj način se hrani i domaćin.

Vizuelni efekat

Parazitirane lutke bele leptiraste vaši postaju žute, odrasla parazitska osa se može jasno detektovati unutar parazitizirane lutke bele leptiraste vaši ubrzo nakon što se pojavi.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Veličina pakovanja 3000; 15.000 lutaka.
Prezentacija Kartonske trake sa po 5 traka, umotane u plastiku, u kartonskoj kutiji, pri čemu svaka traka sadrži 60 parazitiranih lutki bele leptiraste vaši.
Nosač Nema.
Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena

 • Pažljivo otvorite pakovanje u zaštićenom prostoru
 • Savijte i otcepite trake sa suprotne strane otvora za kačenje
 • Vodite računa da ne dodirujete lutke tokom rukovanja
 • Zakačite trake između useva, ako je moguće otprilike 75 cm ispod vrha biljke
 • Izbegavajte kačenje traka na mestima izloženim direktnoj sunčevoj svetlosti
Play

Doziranje

Doziranje Ercal zavisi od klimatskih uslova, useva i gustine bele leptiraste vaši i uvek treba da se prilagođava konkretnoj situaciji. Preventivno započnite primenu nedugo nakon sađenja useva. Količina primene se tipično kreće u domenu 1–10 po m2 po oslobađanju. Oslobađanja treba da se ponove najmanje 3 puta u nedeljnim intervalima ili dok se ne uspostavi kontrola. U zavisnosti od konkretne situacije, može biti bolje prebaciti se na En-strip ili Enermix. Posavetujte se sa Koppert savetnikom ili priznatim distributerom Koppert proizvoda i dobijte savet u vezi sa najboljom strategijom za vašu situaciju.

Uslovi okruženja

Za optimalnu efektivnost, prosečna temperatura u stakleniku za 24 sata treba da bude najmanje 20 °C/68 °F. Vrsta Eretmocerus eremicus je i dalje aktivna na temperaturama iznad 30 °C/86 °F.

Kombinovana primena

Ercal najbolje koristiti u kombinaciji sa generalističkim predatorskim grinjama (Amblyseius andersoni, Amblyseius swirskii, Neoseiulus cucumeris ili Amblydromalus limonicus) ili, kod paradajza, sa predatorskim stenicama (Macrolophus pygmaeus ili Nesidiocoris tenuis).

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima
Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Vreme skladištenja po prijemu

Применити производ што је пре могуће након преузимања. Ако је потребно, производ се може чувати 1-2 дана.

Temperatura skladištenja

8–10 °C/47–50 °F.

Uslovi čuvanja

Na tamnom mestu.

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Uvek poštujte lokalne propise. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?