Horiver Dry

Aktivni sastojak:
Sticky trap with dry glue
Vrsta:
Lepljive klopke
Kategorija proizvoda:
Monitoring
Horiver_Dry-1.jpg

Upotreba za

Upotreba za

Za razliku od proizvoda Horiver ili Horiver Wet, lepak sa proizvoda Horiver Dry se ne zadržava na vašim rukama. Lepak je prekriven papirom koji je obložen silikonom, a koji se uklanja nakon postavljanja klopke. Papir je perforiran tako da može da se uklanja u delovima ako je to potrebno radi monitoringa. Lepak na ovim klopkama obično nije aktivan jednako dugo kao lepak na proizvodima Horiver ili Horiver Wet, jer brže bude prekriven insektima ili prašinom i otpacima.

Kada se koristi Horiver Dry?

Koristite Horiver Dry za monitoring i hvatanje odraslih biljnih vaši, lisnih minera, belih leptirastih vaši, tripsa i šampinjonskih muva u klopku

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše Horiver Dry?

Lepljive klopke su sa obe strane obložene jakim lepkom za hvatanje insekata. Horiver Dry je dostupan u različitim bojama, jer različite boje privlače različite štetočine. Jak lepak obezbeđuje dobro prijanjanje insekata za klopku.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Dostupno u raznim bojama i veličinama.

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena proizvoda Horiver Dry

Uputstva za upotrebu:

  • Kod visokih useva, kao što su krastavac, paradajz i paprika, postavite klopke iznad samog vrha biljke i podešavajte ih kako biljka raste.
  • Kod useva sa niskom stabljikom, poduprite klopke štapovima ili žičanim držačima i postavite ih najviše 30 cm iznad useva.
  • Klopke moraju da se postave u oblastima gde postoji visok rizik od napada štetočina, npr. na vratima, otvorima plastenika i bočnim ventilacionim otvorima.

Doziranje

Preporučena količina u svrhu monitoringa je 5 klopki na 1.000 m². Ako klopke treba da doprinesu kontroli štetočina na tzv. žarištima (mestima masovnog hvatanja), koristite najmanje jednu klopku na 20 m² ili najviše jednu klopku na 2 m². U ovu svrhu mogu se koristiti i manje i veće klopke.

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Rukovanje

Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u neodgovarajućim uslovima.

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Proverite lokalne zahteve za registraciju. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?