Horiver Wet

Vrsta:
Sticky trap with wet glue
Vrsta:
Lepljive klopke
Kategorija proizvoda:
Monitoring
Horiver_Wet-3.jpg

Upotreba za

Upotreba za

Kada se koristi Horiver Wet?

Koristite Horiver Wet za monitoring odraslih biljnih vaši, lisnih minera, belih leptirastih vaši, tripsa i šampinjonskih muva.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše Horiver Wet?

Lepljive klopke su sa obe strane obložene lepkom za hvatanje insekata. Horiver Wet je dostupan u različitim bojama, jer različite boje privlače različite štetočine. Lepak osigurava dobro prijanjanje insekata za klopku.

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena proizvoda Horiver Wet

Uputstva za upotrebu:

  • Kod visokih useva, kao što su krastavac, paradajz i paprika, postavite klopke iznad samog vrha biljke i podešavajte ih kako biljka raste.
  • Kod useva sa niskom stabljikom, poduprite klopke štapovima ili žičanim držačima i postavite ih najviše 30 cm iznad useva.
  • Klopke moraju da se postave u oblastima gde postoji visok rizik od napada štetočina, npr. na vratima, otvorima plastenika i bočnim ventilacionim otvorima.

Doziranje

Preporučena količina u svrhu monitoringa je 5 klopki na 1.000 m². Ako klopke treba da doprinesu kontroli štetočina na tzv. žarištima (mestima masovnog hvatanja), koristite najmanje jednu klopku na 20 m² ili najviše jednu klopku na 2 m². U ovu svrhu mogu se koristiti i manje i veće klopke.

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Rukovanje

Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u neodgovarajućim uslovima.

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Proverite lokalne zahteve za registraciju. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?