Horiver

Vrsta:
Sticky trap with wet glue
Vrsta:
Žute lepljive klopke
Kategorija proizvoda:
Monitoring
Play

Upotreba za

Upotreba za

Kada se koristi Horiver?

Koristite Horiver za monitoring i hvatanje odraslih biljnih vaši, lisnih minera, belih leptirastih vaši, tripsa i šampinjonskih muva u klopku

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako Horiver funkcioniše?

Lepljive klopke su ključne za otkrivanje i delimično uništavanje mnogih vrsta letećih štetočina u staklenicima. Lepljive klopke omogućavaju otkrivanje štetočina u ranoj fazi, nakon čega se primenjuju biološke mere za njihovo suzbijanje. Ovo sprečava nepotrebnu upotrebu hemije.

Štaviše, redovno brojanje uhvaćenih insekata na lepljivim klopkama daje jasne informacije o štetočinama prisutnim unutar zaštićenog prostora, koliko se brzo razvijaju i kada će dostići svoj maksimalan broj. Na ovaj način su proizvođači bolje pripremljeni za potencijalne pretnje od štetočina.

Horiver (mali) ima mrežu koja olakšava brojanje.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Horiver se prodaje u sledećim veličinama pakovanja:
25 x 10 cm (malo pakovanje, sadrži 8 dvostranih + 2 jednostrane lepljive klopke)
25 x 20 cm (srednje pakovanje, 20 dvostranih + 2 jednostrane lepljive klopke)
25 x 40 cm (veliko pakovanje, 10 dvostranih + 2 jednostrane lepljive klopke)
 

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena Horivera

Uputstvo za upotrebu:

  • Kod visokih useva, kao što su krastavac, paradajz i paprika, postavite klopke ispod samog vrha biljke i podešavajte ih kako biljka raste.
  • Kod useva sa niskim stablom, poduprite klopke štapovima ili žičanim držačima i postavite ih najviše 30 cm iznad useva.
  • Klopke moraju da se postave u oblastima gde postoji visok rizik od napada, npr. na vratima, otvorima plastenika i bočnim ventilacionim otvorima.
Play

Doza primene

Preporučena količina u svrhu monitoringa je 5 klopki na 1.000 m². Ako klopke treba da doprinesu biološkoj kontroli štetočina na tzv. žarištima (mestima masovnog hvatanja), koristite najmanje jednu klopku na 20 m² ili najviše jednu klopku na 2 m². U ovu svrhu možete da koristite i male i veće klopke.

Rukovanje

Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u neodgovarajućim uslovima.

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Proverite lokalne zahteve za registraciju. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?