Macro-Mite

Naučni naziv:
Macrocheles robustulus
Uobičajeni naziv:
Predatorske grinje
Kategorija proizvoda:
Prirodni neprijatelj
Upotreba za:
Upotreba za: Šampinjonske muve trips
  • Generalistička predatorska grinja koja boravi u zemljištu

  • Posebno za kontrolu larvi šampinjonskih muva i lutki tripsa

Play
Play
  • Generalistička predatorska grinja koja boravi u zemljištu

  • Posebno za kontrolu larvi šampinjonskih muva i lutki tripsa

Upotreba za

Upotreba za

Štetočine

Jaja, larve i lutke šampinjonskih muva; lutke tripsa, larve Lyprauta.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Način dejstva

Predatorske grinje se hrane larvama šampinjonskih muva, lutkama tripsa i drugim insektima iz zemljišta. Grinje se pojavljuju u zemljištu, ali i na njegovoj površini, kao i u dnu stabala biljaka. Nivo zaraze se smanjuje polako, ali stabilno.

Play
Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Veličina pakovanja 50.000 predatorskih grinja.
Prezentacija Kartonski cilindar od 3,6 litara.
Nosač Vermikulit i Sphagnum spp. mahovina
Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena

  • Okrenite i protresite kartonski cilindar pre upotrebe
  • Rasporedite materijal ravnomerno po zemlji ili medijumu za sadnju (ne po plastici)
Play

Doziranje

Doziranje Macro-Mite zavisi od klimatskih uslova, useva, medijuma za sadnju i gustine štetočine i uvek treba da se prilagođava konkretnoj situaciji. Započnite primenu preventivno ili čim se na usevu detektuju prve štetočine. Količina primene se tipično kreće u domenu 100–500 po m² po oslobađanju. Posavetujte se sa Koppert savetnikom ili priznatim distributerom Koppert proizvoda i dobijte savet u vezi sa najboljom strategijom za vašu situaciju.

Uslovi okruženja

U cilju dobijanja optimalnih rezultata, zemljište mora da bude vlažno, bogato organskim materijama i rastresite strukture. Minimalna temperatura za uspešnu primenu Macro-Mite-a je 15 °C (59 °F).

Kombinovana primena

Za kontrolu tripsa, Macro-Mite treba da se kombinuje sa generalističkim predatorskim grinjama (Amblydromalus limonicus, Amblyseius andersoni, Amblyseius swirskii, Neoseiulus cucumeris) i/ili Orius spp.

Mere predostrožnosti

Primena ovog proizvoda može da prouzrokuje osetljivost ili alergijske reakcije, savetujemo preduzimanje potrebnih mera predostrožnosti.

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima
Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Vreme skladištenja po prijemu

Применити производ што је пре могуће након преузимања. Ако је потребно, производ се може чувати 1-2 дана.

Temperatura skladištenja

10–15 °C/50–59 °F.

Uslovi čuvanja

Na tamnom mestu, bočicu čuvati u horizontalnom položaju.

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Uvek poštujte lokalne propise. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?