Mirical

Naučni naziv:
Macrolophus pygmaeus
Uobičajeni naziv:
Predatorska buba
Kategorija proizvoda:
Prirodni neprijatelj
Upotreba za:
Upotreba za: Bela leptirasta vaš Tuta absoluta
 • Generalistički predator koji preferira belu leptirastu vaš

 • Takođe utiče na Tuta absoluta

 • Posebno za upotrebu kod paradajza

Play
Play
 • Generalistički predator koji preferira belu leptirastu vaš

 • Takođe utiče na Tuta absoluta

 • Posebno za upotrebu kod paradajza

Upotreba za

Upotreba za

Štetočine

Bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum), Leptirasta vaš duvana (Bemisia tabaci), jaja i gusenice moljca paradajza (Tuta absoluta) i drugi moljci. Takođe se hrani larvama koprivnih grinja (Tetranychus urticae), vaši i lisnih minera (Liriomyza spp.).

Poljoprivredne kulture

Posebno paradajz (može da dovede do oštećenja drugih biljaka).

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Način dejstva

Odrasle predatorske bube i nimfe aktivno traže plen i isisavaju ga. Koža ostaje u originalnom obliku.

Vizuelni efekat

Macrolophus pygmaeus isisava sadržaj tela svog plena i ostavlja samo praznu ljušturu.

Play
Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Veličina pakovanja 500 odraslih jedinki i nimfi.
Prezentacija Bočica od 100 ml.
Nosač Piljevina i ljuske heljde.
Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena

 • Uvedite Mirical na početku sezone i obezbedite
 • Entofood i/ili Artefeed kao hranljivi izvor, jer je populaciji predatorskih buba potrebno vreme da se uspostave i razviju. Mirical takođe može da preživi na sokovima biljaka, međutim, izostanak životinjskog plena dovodi do značajnog usporavanja rasta i razmnožavanja.
 • Materijal raspodelite na čistu, suvu mineralnu vunu, u Dibox aplikatore ili na lišće.
 • Materijal ne sme da se dira najmanje nekoliko časova
 • Primenite ga u grupama od po najmanje 50 predatorskih buba
 • Napravite 6–10 tačaka raspodele po bočici
 • Rasporedite materijal u tankom sloju (maksimalno 1 cm debljine) da bi predatorske bube izašle iz nosača
Play

Doziranje

Doziranje Mirical zavisi od klimatskih uslova, useva i očekivane gustine štetočine i uvek treba da se prilagođava konkretnoj situaciji. Započnite sa uvođenjem preventivno. Količina primene se tipično kreće u domenu 0,25–5 po m2 po oslobađanju. Oslobađanja treba da se ponove nakon 2 nedelje. Posavetujte se sa Koppert savetnikom ili priznatim distributerom Koppert proizvoda i dobijte savet u vezi sa najboljom strategijom za vašu situaciju.

Uslovi okruženja

Optimalna temperatura za Mirical je iznad 20 °C/68 °F, a niže temperature znatno usporavaju razvoj Macrolophus pygmaeus.

Kombinovana primena

Treba da se koristi u kombinaciji sa parazitoidima bele leptiraste vaši.

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima
Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Vreme skladištenja po prijemu

Применити производ што је пре могуће након преузимања. Ако је потребно, производ се може чувати 1-2 дана.

Temperatura skladištenja

8–10 °C/47–50 °F.

Uslovi čuvanja

Na tamnom mestu, bočicu čuvati u horizontalnom položaju.

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Uvek poštujte lokalne propise. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?