Natupol Booster

Naučni naziv:
Bombus terrestris
Kategorija proizvoda:
Pollination
Play

Upotreba za

Upotreba za

Kada se koristi Natupol Booster?

Natupol Booster je posebno razvijen da bi se postigli najbolji rezultati oprašivanja u usevima sa periodom cvetanja od jedne do četiri nedelje i za oprašivanje useva na otvorenim poljima za površine između 500 i 5.000 m2. Bumbari mogu da se koriste za skoro sve useve na otvorenom kojima je potrebno oprašivanje, kao što su: koštunjavo voće (višnje, šljive, kajsije), jabučasto voće (jabuke, kruške, kivi), jagodasto voće (borovnice, maline, jagode, kupine), tikve (lubenice, bundeve itd.) i semenski usevi (hibridna uljana repica itd.).

Play

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše Natupol Booster?

Natupol Booster je košnica sa velikom kolonijom bumbara. Dodatna ventilacija čini koloniju manje podložnom kondenzaciji ili velikoj vrućini. Nakon oslobađanja, radilice će početi sa oprašivanjem useva. Njima pomažu radilice koje su rođene tokom nedelja nakon prijema.

Natupol Booster obezbeđuje kolonije bumbara sa dodatnom zaštitom od kiše i promenljivih temperatura. Patentirana košnica Natupol Booster sadrži 80% manje plastike i izuzetno je ekološki prihvatljiva i održiva. Košnica je dobro izolovana, ali ima i dodatnu ventilaciju tako da se može koristiti u toplijim podnebljima. Ova idealna kombinacija izolacije i ventilacije održava savršenu unutrašnju temperaturu, što dovodi do boljeg učinka kolonije bumbara.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Jedna košnica sa velikom kolonijom bumbara, uključujući maticu, radilice, leglo i šećernu vodicu

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Tačke na koje je potrebno obratiti posebnu pažnju

 • Košnice i njihovi ulazi treba da budu dobro vidljivi, tako da bumbari lako nađu put do kuće.
 • Ne naginjite košnicu, da šećerna vodica ne bi iscurila.

Primena Natupol Boostera

Natupol Booster kolonije mogu da se oslobode 4-7 dana pre cvetanja useva. Ovo nema negativne uticaje na kolonije niti na njihov kapacitet za oprašivanje.

 • Postavite Natupol Booster ravnomerno preko parcele. Najbolje je postaviti ih na horizontalnu platformu iznad samog tla.
 • Sačekajte najmanje pola sata nakon postavljanja košnice pre otvaranja letačkog otvora, da bi se kolonije bumbara smirile.
 • Ako je potrebno, zaštitite košnice od direktne sunčeve svetlosti i kiše i pritisnite ih, npr. kamenom, da ne bi odletele.
 • Napravite otvore za ventilaciju na vrhu košnice tokom toplog vremena.
 • Uklonite beli poklopac pre otvaranja košnice.

Optimalni uslovi za Natupol Booster

Natupol Booster najbolje funkcioniše na temperature između 10 °C i 30 °C.

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Rukovanje

 • Svaka košnica sadrži hranu koja održava bumbare u optimalnim uslovima tokom transporta i skladištenja.
 • Da bi se garantovali najbolji rezultati oprašivanja, počnite da koristite košnice na sam dan prijema.
 • Počnite da koristite košnice najkasnije dan nakon prijema.
 • Održavajte bumbare na temperaturama između 15 °C i 25 °C.
 • Izbegavajte držanje košnice na direktnoj sunčevoj svetlosti.

Preuzimanja

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Proverite lokalne zahteve za registraciju. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?