Natupol Booster

Naučni naziv:
Bombus terrestris
Uobičajeni naziv:
Zemni bumbar
Kategorija proizvoda:
Oprašivanje
 • Za useve sa kratkim cvetanjem na otvorenom

 • Patentirani ekološki dizajn

 • Otporno na vremenske uslove i sa dodatnom ventilacijom

Play
 • Za useve sa kratkim cvetanjem na otvorenom

 • Patentirani ekološki dizajn

 • Otporno na vremenske uslove i sa dodatnom ventilacijom

Upotreba za

Upotreba za

Natupol Booster je razvijen za useve sa kratkim (jedna do četiri nedelje) intenzivnim periodom cvetanja i koji proizvode veliku količinu nektara. Za useve sa ranim cvetanjem, bolji izbor je Tripol sa dodatnom izolacijom.

Poljoprivredne kulture

Bundeve, tikvice, lubenice, kivi, komercijalna proizvodnja semena kao što su seme repice, krmne kulture, suncokret itd.

Play
Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Način dejstva

Nakon uvođenja košnice, bumbari radnici počinju sa oprašivanjem cvetova dok istovremeno prikupljaju polen koji služi kao hrana za leglo. Više radnika izlazi iz legla u nedeljama nakon uvođenja, čime se povećava i veličina kolonije i učinak oprašivanja. Nakon nekoliko nedelja, kolonija će dostići svoju maksimalnu veličinu i počeće da opada njena veličina i aktivnost oprašivanja. Razvoj kolonije zavisi od uslova okruženja i količine i kvaliteta polena.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Prezentacija

Jedna ekstra velika jedinica za oprašivanje sadrži više kolonija bumbara uključujući jednu ili više kraljica, radnike, leglo i šećernu vodu.

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena

 • Natupol Booster košnice mogu da se postave 4–7 dana pre početka cvetanja useva
 • Rasporedite Natupol Booster ravnomerno preko parcele. Najbolje je postaviti ih na horizontalnu platformu iznad samog tla
 • Sačekajte najmanje 30 minuta nakon postavljanja košnica pre otvaranja letačkog otvora, da bi se omogućilo da se bubmari smire
 • Napravite otvore za ventilaciju na vrhu košnice tokom toplog vremena.
 • Uklonite beli poklopac pre otvaranja košnice
 • Učinak i trajanje oprašivanja zavisi od useva i zavisi od uslova okruženja. Uvek se posavetujte sa Koppert savetnikom ili priznatim distributerom Koppert proizvoda i dobijte savet u vezi sa najboljom strategijom za vašu situaciju.

Uslovi okruženja

Natupol Booster ima najbolji učinak pri ambijentalnim temperaturama između 12–30 °C. Obratite pažnju na savet za najbolju praksu u toplim okruženjima. Obezbedite zaštitu od direktne sunčeve svetlosti.

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima
Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Vreme skladištenja po prijemu

Da bi se garantovali najbolji rezultati oprašivanja, počnite da koristite košnice na sam dan prijema. Ako je potrebno, košnice se mogu skladištiti najviše 1 dan.

Temperatura skladištenja

15–25 °C.

Uslovi čuvanja

Čuvajte košnice u dobro provetrenom prostoru, zaštićenom od direktne sunčeve svetlosti.

Higijena

Uklonite košnice bumbara nakon cvetanja useva i ne kasnije od 10 nedelja nakon uvođenja.

Odlaganje

Zatvorite stare košnice u plastične kese oko 2 nedelje. Nakon tog perioda odložite košnice u skladu sa lokalnim propisima.

Preuzimanja

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Uvek poštujte lokalne propise. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?