Nesibug

Naučni naziv:
Nesidiocoris tenuis
Uobičajeni naziv:
Predatorska buba
Play
Play
Upotreba za

Upotreba za

Kada se koristiti Nesibug?

Upotreba Nesibuga za biološku kontrolu jaja i larvi:

 • moljac paradajza (Tuta absoluta),
 • bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum)
 • pamukova vaš (Bemisia tabaci).

Primenite Nesibug na početku sezone, jer predatorskim bubama treba vremena da se uspostave populaciju i da se razviju.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako Nesibug funkcioniše?

Odrasle predatorske bube i nimfe aktivno traže plen i konzumiraju ga; od jaja, larvi i lutki belih leptirastih vaši, ostaje samo membrana u svom izvornom obliku.

Play
Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

 • Boca od 500 ml, sadrži od 500 do 1000 odraslih jedinki i nimfi u mešavini sa piljevinom
Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena Nesibug-a

 • Rasporedite materijal na čistu i suvu mineralnu vunu, u Dibox aplikatoreili na lišće. Materijal ne sme da se dira najmanje nekoliko časova
 • Primenite ga u grupama od po najmanje 25 predatorskih buba
 • Napravite 6–10 tačaka raspodele po bočici
 • Rasporedite materijal u tankom sloju (maksimalno 1 cm debljine) da bi predatorske bube izašle iz nosača
 • Upotrebite Entofood da bi se obezbedio izvor hrane na početku sezone, kada je pritisak štetočina nizak. Ovo povećava razvoj Nesibuga.
 • Nakon par nedelja možete da koristite i Artefeed.
Play

Informacije navedene u nastavku su samo indikativne. Prilagođeni savet može biti dat ako su dostupne informacije o lokalnim faktorima koje treba uzeti u obzir, kao što su usevi, klimatski uslovi i nivo zaraze. Za pravilan pristup, obratite se stručnjaku ili priznatom distributeru Koppert-ovih proizvoda.

Nesibug preventiva lagani tretman ozbiljan tretman
<p>Količina 0,5/m² 1/m² 5/m²
m²/jedinica 1000 500 100
interval (dani) 7–14 7–14 7–14
učestalost 1-2x 1-2x 2x
napomene dodajte Entofood - primenite samo u zaraženim područjima</p>

Optimalni uslovi za Nesibug

Optimalna temperatura za Nesibug je između 20 °C i 30 °C.

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima
Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Rukovanje

Korisni organizmi za biološku zaštitu imaju veoma kratak životni vek i zbog toga bi trebalo da se unesu u useve odmah nakon prijema. Odlaganje upotrebe može negativno da utiče na njihov kvalitet. U slučaju kada je potrebno skladištiti Nesibug, sledite uputstva ispod. Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u uslovima koji se razlikuju od preporučenih.

 • Skladištenje po prijemu: 1–2 dana
 • Temperatura skladištenja: 8 °C - 10 °C
 • Čuvati na tamnom mestu (bočicu čuvati u horizontalnom položaju)

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Uvek poštujte lokalne propise. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?