Baza podataka o neželjenim dejstvima

Baza podataka o neželjenim dejstvima

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na prirodne neprijatelje. Naša aplikacija o neželjenim dejstvima pruža informacije o tome koliko su različiti pesticidi štetni.

Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na naše proizvode

Ili preuzmite aplikaciju o neželjenim dejstvima:

Rezidualno dejstvo kod prirodnih neprijatelja (dužina rezidualnog dejstva)

Mnogi agensi ostaju štetni određeni period nakon primene. Kod prirodnih neprijatelja, dužina rezidualnog dejstva se izražava u broju nedelja, tokom kojih agens ostaje štetan za prirodne neprijatelje. Tek nakon navedenog perioda, parazitoid ili određeni predator mogu biti ponovo introdukovani ili po prvi put.

Neželjena dejstva kod bumbara

Svi rezultati testiranja na neželjena dejstava kod bumbara su dobijeni testiranjem vrste Bombus terrestris. Neželjena dejstva mogu da variraju u zavisnosti od vrste bumbara. Kod bumbara su definisane četiri kategorije, u cilju definisanja načina rada koji treba usvojiti prilikom upotrebe određenih pesticida. Pre pokrivanja i uklanjanja košnice, iskoristite funkciju Beehome.

Rezidualno dejstvo kod bumbara (dužina rezidualnog dejstva)

Rezidualno dejstvo nekog agensa na bumbare je iskazano u broju dana tokom kojih bumbari ne mogu da se drže u stakleniku. Tek nakon što prođe naznačeni period, ostatak agensa će se dovoljno razgraditi i neće više imati negativne posledice po bumbare. Ako nema podataka, dužina rezidualnog dejstva je nepoznata.

Izvor informacija

Podaci u ovoj bazi podataka zasnovani su na različitim izvorima informacija:

Rezultati ispitivanja koje je izvršila kompanija Koppert B.V.
-
Iskustva zaposlenih u kompaniji Koppert na terenu, širom sveta
(uglavnom se odnose na informacije o dužini rezidualnog dejstva)
-
Rezultati istraživanja radne grupe "Pesticidi i korisni organizmi" kompanije IOBC
-
Izveštaji istraživačkih instituta (nacionalnih i međunarodnih)
-
Drugi izvori, kao što su veb-sajtovi kompanija IOBC ili IPM Impact
-
Proizvođači pesticida