IPM aplikacija

IPM aplikacija

Optimizovano posmatranje sa aplikacijom Koppert iPM
Upravljanje štetočinama i bolestima oduvek je bio veliki izazov u poljoprivredi. Zdrav usev je najvažniji, dok postoji i rastuća potražnja za održivom proizvodnjom hrane i povećanim ograničenjima pesticida. Posmatranje je značajan deo upravljanja štetočinama koji može da pomogne proizvođaču da pravovremeno donese odluke i primeni precizne tretmane.

Koppert Biological Systems, Inc. je razvio Koppert iPM, jedinstvenu softversku aplikaciju za posmatranje, da bi pomogao proizvođačima u njihovom sveobuhvatnom programu za integralnu zaštitu. Koppert iPM se sastoji od dve komponente: Scout App (aplikacija za posmatranje) i Dashboard (komandna tabla). Scout App radi sa GPS-om na otvorenom i ima intuitivan korisnički interfejs. Dashboard daje proizvođaču uvid u probleme sa štetočinama u skoro realnom vremenu kada se učita iz polja. Softver za posmatranje Koppert iPM pomaže u smanjenju troškova za pesticide, zahvaljujući vrlo preciznom uvidu u efikasnost pesticida i optimizovanom tajmingu za primenu biološkog suzbijanja. Ovi faktori povećavaju efikasnost agenasa za suzbijanje, čime se smanjuje potreba za pesticidima i povećava zdravlje i prinos useva.

Za više informacija i demonstraciju, posetite www.koppertipm.com.

iPM Scout aplikacija

Kompatibilna sa iOS i Android-om.
Uživajte u posmatranju sa prilagođenim šablonom.
Unesite više štetočina/ bolesti odjednom.
Posmatrajte više sesija i više polja.
Dodajte beleške i pogledajte istoriju uzorka.

iPM Dashboard

  • Dostupno sa bilo kog uređaja sa internetom
  • Intuitivan interfejs, prilagođeno i za ekran osetljiv na dodir
  • Upravljanje štetočinama moguće za više lokacija
  • Dodajte tretmane i proverite efikasnost
  • Jednostavna komunikacija preko jednog portala