Kontrolna lista oprašivanja na otvorenom

Kontrolna lista oprašivanja na otvorenom

Bumbari kompanije Koppert obezbeđuju uspešno prirodnooprašivanje, kako kod useva na otvorenom tako i u zaštićenom prostoru. Dobro oprašivanje useva na otvorenom polju može se postići ako sledite preporuke prikazane u nastavku. Preporuke se takođe nalaze u knjižici koja se isporučuje zajedno sa košnicom.

Savet za pozicioniranje košnice

Unesite bumbare 4-7 dana pre početka cvetanja. Kada se cvetovi otvore, bumbari će početi da oprašuju. Postavite košnicu u usev odmah nakon isporuke ili najviše jedan dan kasnije da biste omogućili bumbarima da skupe hranu.

Postavite košnice ravnomerno po celoj parceli za postizanje maksimalnih rezultata. Preporučeni broj košnica zavisi od useva i prisustva drugih insekata oprašivača.

Bumbari i medonosne pčele mogu međusobno da se dopunju u procesu oprašivanja i shodno tome, mogu se naći u istoj kulturi. Postavite košnicu bumbara najmanje 100 metara od košnice medonosnih pčela, van njihovog vidokruga. Ovo je neophodno zato štor šećerna vodica iz košnica za bumbare može privući medonosne pčele, posebno ako glavni usev još nije cvetao.

Posle postavljanja košnice, sačekajte 30 minuta pre nego što otvorite mala vrata, ne bi li se bumbari ponovo umirili Transport i drmanje mogu učiniti bumbare nemirnim.

Zaštite košnicu bumbara od veoma visokih temperatura i direktne sunčeve svetlosti, posebno u toplim periodima. Obezbedite košnici dovoljno hlada, na primer postavljanjem iste u senku useva.

Uverite se da je donja strana košnice na suvom. Pobrinite se da je e ulaz u košnicu bude vidljiv i ljudima i bumbarima tokom perioda cvetanja. Na primer, postavite košnicu na gajbu ili na naslagano kamenje. Pored ciljanog useva, bumbari mogu da posećuju i korov koji cveta Zato bi trebalo pokositi ili iseći sav cvetajući korov na i oko područja koje bi bubmari trebalo da opraše.

Zaštitite košnicu od jakog vetra. Postavite košnicu na zaštićeno mesto ili je pritisnite nekim teretom.

Postavite košnicu horizontalno, tako da bumbari uvek imaju pristup šećernoj vodici, koja se isporučuje zajedno sa košnicom.

Upotreba pesticide

Budite oprezni kada koristite pesticide pre i tokom cvetanja. Neki pesticidi mogu biti štetni za insekte-oprašivače i mogu imati dugoročna dejstva. S tim u vezi, posavetujte se sa svojim savetnikom. Pogledajte listu neželjenih dejstava u odštampanoj verziji ili preko interneta. Na ovoj listi navedeno je kako svaki proizvod može biti integrisan sa upotrebom bumbara.