Panoramix

Aktivni sastojak:
Mycorrhiza, Trichoderma spp. i Bacillus spp.
Uobičajeni naziv:
Korisni mikrobi
Kategorija proizvoda:
Biostimulant
 • Promoviše rast biljaka

 • Smanjuje potrebe za korišćenjem đubriva

 • Poboljšava uniformnost useva

Play
 • Promoviše rast biljaka

 • Smanjuje potrebe za korišćenjem đubriva

 • Poboljšava uniformnost useva

Upotreba za

Upotreba za

Koristite Panoramix za zaštitu semena, stimulisanje klijanja, stimulisanje rasta korena i jačanje izdanaka.

Poljoprivredne kulture

Kukuruz, pšenica.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Način dejstva

Panoramix sadrži različite vrste iz roda Mycorrhiza, Bacillus i Trichoderma koje osiguravaju da hranljive materije, kao što su azot i fosfor, budu mnogo dostupnije biljkama. Panoramix samim tim pomaže da se značajno smanji upotreba đubriva. Pored toga, bolje razvijeni korenski sistemi imaju pristup većoj količini zemljišta, čime biljke imaju pristup većoj količini vlage.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Veličina pakovanja Ambalaža od 100 ml, 1 litar, 5 litara i 20 litara.
Prezentacija Formula zasnovana na ulju.
Sadržaj Mycorrhiza, Trichoderma spp. i Bacillus spp.
Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena

 • Pre upotrebe dobro protresite proizvod
 • Pomešajte potrebnu količinu Panoramixa sa semenom
 • Poželjno je da se primeni direktno pre setve
 • Ako je potrebno, tretirano seme može se čuvati od jedan mesec nakon tretiranja
 • Seme čuvajte na tamnom mestu na temperaturi od 8 °C do 15 °C, u papirnim ili najlonskim kesama. Izbegavajte upotrebu plastičnih kesa.
Play

Doziranje

 • Panoramix Wheat (pšenica): 4 ml/kg semena
 • Panoramix Maize (kukuruz): 2 ml/kg semena

Uslovi okruženja

Panoramix ima dobar učinak i predvidljiv je u različitim klimama

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Vreme skladištenja po prijemu

 • Videti datum isteka na pakovanju
 • Vreme skladištenja se skraćuje nakon otvaranja pakovanja

Temperatura skladištenja

4–8 °C/39–46 °F

Uslovi čuvanja

 • Čuvati na hladnom, mračnom i suvom mestu
 • Izbegavajte direktnu sunčevu svetlost
 • Zaštititi od zamrzavanja

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Uvek poštujte lokalne propise. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?