Panoramix

Aktivni sastojak:
Mycorrhiza, Trichoderma spp. and Bacillus spp.
Uobičajeni naziv:
Biološko tretiranje semena
Kategorija proizvoda:
Biostimulant
Play

Upotreba za

Upotreba za

Kada se koristi Panoramix?

Panoramix je proizvod za biološko tretiranje semena koji se sastoji od kombinacije mikroorganizama i aditiva koji stimulišu rast biljaka. Ovi mikroorganizmi omogućavaju kolonizaciju korena i štite useve tokom čitave sezone gajenja.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako Panoramix funkcioniše?

Panoramix sadrži različite vrste iz roda Mycorrhiza, Bacillus iTrichoderma koje osiguravaju da hranljive materije, kao što su azot i fosfor, budu mnogo dostupnije biljkama. Panoramix samim tim pomaže da se značajno smanji upotreba đubriva. Pored toga, zahvaljujući bolje razvijenom korenovom sistemu, vlaga u zemljištu je dostupnija biljkama. Kao glavni ishod, zemljište postaje zdravije, zahvaljujući prisustvu korisnih mikroorganizama.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Panoramix se prodaje u bočicama od 100 ml, 1 l, 5 l i 20 l i sadrži Mycorrhiza, Trichoderma spp. i Bacillus spp.

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena Panoramixa

Imajući u vidu kvalitet mikroorganizama, seme mora da se poseje odmah nakon tretiranja, kako bi se postigli najbolji rezultati. Jedinstvena tečna konzistencija olakšava nanošenje i garantuje ujednačenost. Ovo predstavlja značajno poboljšanje u odnosu na proizvode koji se primenjuju u prahu.

Uputstvo za upotrebu:

  • Pre upotrebe dobro protresite proizvod.
  • Pomešajte potrebnu količinu Panoramixa sa semenom.
  • Primenite direktno pre setve. Seme može da se tretira i skladišti do mesec dana pre setve.
  • Tretirano seme čuvajte na tamnom mestu na temperaturi od 8 °C do 15 °C, u papirnim ili najlonskim kesama. Izbegavajte upotrebu plastičnih kesa.
Play

Doza primene

Dolenavedene informacije su indikativnog karaktera. Detaljniji saveti zahtevaju precizne informacije o lokalnim faktorima, pre svega informacije o samom usevu, klimatskim uslovima i nivou napada štetočina. Da bi se osigurao pravilan pristup, molimo Vas da se obratite stručnjaku kompanije Koppert ili licenciranom distributeru Koppert proizvoda.

Doza primene:

  • Panoramix Wheat (pšenica): 4ml/kg semena
  • Panoramix Maize (kukuruz): 2ml/kg semena

Optimalni uslovi za Panoramix

Uravnotežena mešavina mikroorganizama i aditiva koji stimulišu rast biljaka, osigurava da Panoramix dobro i predvidivo funkcioniše pri različitim klimatskim uslovima.

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Rukovanje

Korisni organizmi za oprašivanje i biološku zaštitu imaju veoma kratak životni vek i zbog toga bi trebalo da se unesu u useve odmah nakon prijema. Odlaganje upotrebe može negativno da utiče na njihov kvalitet. U slučaju kada je potrebno skladištiti Panoramix, sledite uputstva ispod. Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u neodgovarajućim uslovima.

Uputstvo za skladištenje:

  • Skladištenje po prijemu: do 6 meseci
  • Temperatura skladištenja: između 4-8 °C
  • Čuvati na tamnom mestu

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Proverite lokalne zahteve za registraciju. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?