Pherodis

Vrsta:
Specifični feromoni za određene vrste ili klopke
Kategorija proizvoda:
Monitoring
 • Atraktanti za određene vrste za muške jedinke moljaca, buba, muva ili brašnastih vaši

 • Za ranu detekciju štetočina

 • Za upotrebu sa različitim vrstama klopki

 • Atraktanti za određene vrste za muške jedinke moljaca, buba, muva ili brašnastih vaši

 • Za ranu detekciju štetočina

 • Za upotrebu sa različitim vrstama klopki

Upotreba za

Upotreba za

Koristite Pherodis feromone za određene vrste ili sredstva za namamljivanje za privlačenje muških moljaca, buba, brašnastih vaši i mušica u klopku.

Štetočine

Različite vrste moljaca, buba, mušica i brašnastih vaši. Posavetujte se sa Koppert konsultantom ili savetnikom u vezi sa tim za koje vrste su Pherodis feromoni dostupni.

Poljoprivredne kulture

Zaštićeni i usevi na otvorenom polju.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Način dejstva

Dispenzeri Pherodis feromona otpuštaju seksualni feromon ili sredstvo za namamljivanje za određenu vrstu i treba da se koriste u kombinaciji sa klopkama za insekte, a vrsta klopke zavisi od vrsti koje se prate. Seksualni feromon koji je specifičan za određenu vrstu mami muške jedinke ciljane štetočine u klopku. Hvatanje muških jedinki takođe doprinosi smanjenju broja jaja koje polažu ženke budući da ne mogu da se pare. Kod nekih štetočina, dispenzeri Pherodis sadrže sredstva za namamljivanje koja privlače oba pola ciljnih vrsta.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Prezentacija

Aluminijumska kesica sa dispenzerom feromona/sredstva za namamljivanje.

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Priprema

 • Izvadite vrećice koje sadrže feromonske dispenzere iz zamrzivača i otvorite ih
 • Ne dirajte dispenzer, jer feromoni mogu da se prenesu kontaktno na druge površine

Primena

 • Stavite dispenzer u klopku i postavite klopku u odgovarajući položaj kao što je naznačeno za odgovarajuću klopku
 • Operite ruke između sastavljanja feromonskih klopki za različite vrste štetočina
 • Tokom prvih nekoliko dana nakon instalacije nove kapsule, može biti uhvaćen veći broj zbog privremenog većeg oslobađanja feromona iz nove kapsule
 • Feromonski dispenzeri su aktivni najviše 6 nedelja

Doziranje

Generalno dva ili četiri dispenzera po hektaru.

Kombinovana primena

Koristiti u kombinaciji sa odgovarajućom klopkom.

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Vreme skladištenja

2 godine od datuma proizvodnje ako se čuvaju u zamrzivaču (-18 °C), a 1 godinu ako se čuvaju u frižideru (na 4–6 °C).

Temperatura skladištenja

Poželjno u zamrzivaču (-18 °C) i u slučaju temperatura ispod 4 °C.

Uslovi čuvanja

Čuvati u zatvorenim kesicama.

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Uvek poštujte lokalne propise. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?