Suncokret

O suncokretu

Suncokret (Helianthus annuus) je vrsta iz porodice Asteraceae i poreklom je iz Severne Amerike. Suncokret se uglavnom uzgaja u umerenim područjima kao poljoprivredna kultura za ishranu ljudi i stoke. Suncokret se klasifikuje ili kao biljka za dobijanje ulja ili semena za grickanje, svaka sa svojim posebnim tržištem. Hibridi suncokreta variraju u pogledu potencijala prinosa, veličine semena, visine stabljike, stabilnosti i otpornosti na bolesti.

Dok su komercijalni suncokreti samooplodni, istraživanja su pokazala da pčele kao oprašivači mogu da pomognu u povećanju prinosa. Velika glavičasta cvast naziva se kompozitni cvet koji je sačinjen od dve vrste cvetova (floreta). Trubasti cvetovi su smešteni u sredini glavice dok su jezičasti cvetovi raspoređeni po rubu glavice. Spoljašnji, jezičasti cvetovi su neplodni dok su unutrašnji, trubasti cvetovi dvopolni. Svaki cvet može da proizvede do dve hiljade unutrašnjih cvetova sa potencijalom da se razviju u seme. Određene sorte suncokreta mogu da imaju cvetove sa cevčicama koje su previše duboke za pčele u potrazi za nektarom, dok bumbari i druge pčele sa dugim jezikom mogu da dosegnu cvetni nektar u cvetovima ovih sorti i mogu da poboljšaju oprašivanje.