Scia-Rid

Naučni naziv:
Steinernema feltiae
Uobičajeni naziv:
Entomopatogene nematode
Kategorija proizvoda:
Natural enemy
Play
Play

Upotreba za

Upotreba za

Kada se koristi Scia-Rid?

Koristite Scia-Rid za biološku kontrolu larvi šampinjonskih muva. Takođe, ima uticaj i na druge vrste muva (npr. muve porodice Phoridae).

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako Scia-Rid funkcioniše?

Nakon primene, nematode aktivno tragaju za svojim plenom i prodiru u njega. Nematode se hrane sadržajem svog plena, izlučujući određene bakterije iz svog digestivnog trakta Ove bakterije pretvaraju tkivo domaćina u proizvode koje nematode lako mogu da unesu. Larve će uginuti za nekoliko dana.

Play

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Upotreba Scia-Rida

Play

Informacije navedene u nastavku su samo indikativne. Prilagođeni savet može biti dat ako su dostupne informacije o lokalnim faktorima koje treba uzeti u obzir, kao što su usevi, klimatski uslovi i nivo zaraze. Za pravilan pristup, obratite se stručnjaku ili priznatom distributeru Koppert-ovih proizvoda.

Scia-Rid preventiva lagani tretman ozbiljan tretman
Količina 2,000,000/m² 2,000,000/m² 2,000,000/m²
m²/pakovanje 250 250 250
Učestalost 1x 1x 1x
Napomene Primenite proizvod tokom poslednjeg navodnjavanja posle pokrivke Primenite proizvod tokom poslednjeg navodnjavanja posle pokrivke Primenite proizvod tokom poslednjeg navodnjavanja posle pokrivke

Optimalni uslovi za primenu Scia-Rid-a

  • Uverite se da je pokrivka vlažna i da temperatura ne prelazi 28 °C.

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Rukovanje

Korisni organizmi za oprašivanje i biološku zaštitu imaju veoma kratak životni vek i zbog toga bi trebalo da se unesu u useve odmah nakon prijema. Odlaganje upotrebe može negativno da utiče na njihov kvalitet. U slučaju kada je potrebno skladištiti Scia-Rid, sledite uputstva ispod. Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u neodgovarajućim uslovima.

Uputstvo za skladištenje:

  • Rok trajanja: videti datum isteka na pakovanju
  • Temperatura skladištenja: 2-6°C
  • Čuvati na tamnom mestu

Preuzimanja

Preuzimanja

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Proverite lokalne zahteve za registraciju. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?