Spical

Naučni naziv:
Neoseiulus californicus
Uobičajeni naziv:
Predatorske grinje
Kategorija proizvoda:
Natural enemy
Play
Play

Upotreba za

Upotreba za

Kada se koristi Spical?

Upotreba Spicala za biološku kontrolu štetočina:

 • koprivine grinje (Tetranychus urticae)
 • crvene voćne grinje, poznatije kao evropski crveni pauk (Panonychus ulmi)
 • crvene citrusne grinje (Panonychus citri)
 • tropske grinje (Polyphagotarsonemus latus)
 • jagodine grinje (Tarsonemus pallidus)

Primenite Spical kada postoji sumnja na prisustvo štetočina ili na prvi znak pojave štetočina. Koristite Spidex za tretiranje žarišta napada štetočina.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako Spical funkcioniše?

Odrasle predatorske grinje, nimfe i larve aktivno traže plen i konzumiraju ga.

Play

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Bočica od 500 ml, sadrži 25.000 predatorskih grinja

Svaka bočica sadrži predatorske grinje (svi pokretni stadijumi) pomešane sa inertnim nosačem

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena Spicala

 • Okrenite bočicu i blago je protresite pre upotrebe
 • Poprskajte materijal na lišće
 • (Mini) -Air(o)bug može da se koristi za mehaničku raspodelu Spicala
 • Neoseiulus californicus toleriše niz hemijskih pesticide
 • Uvek koristite Spical u kombinaciji sa Spidexom

Mere predostrožnosti: U slučaju mehaničke primene, udisanje proizvoda može da izazove povećanu osetljivost. Kao zaštita za rukovaoce i osobe koje se nalaze u blizini mesta primene proizvoda, preporučuje se upotreba maske protiv prašine. 

Play

Informacije navedene u nastavku su samo indikativne. Prilagođeni savet može biti dat ako su dostupne informacije o lokalnim faktorima koje treba uzeti u obzir, kao što su usevi, klimatski uslovi i nivo zaraze. Za pravilan pristup, obratite se stručnjaku ili priznatom distributeru Koppert-ovih proizvoda.

Spical preventiva lagani tretman ozbiljan tretman
Dosage 25/m² 100/m² 200/m²
Interval (days) 21 7 7
Frequency - 2-3x 2-3x
Remarks - Use with Spidex Use with Spidex

Optimalni uslovi za Spical

Neoseiulus californicus toleriše visoke temperature i nisku vlažnost.

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Rukovanje

Korisni organizmi za oprašivanje i biološku zaštitu imaju veoma kratak životni vek i zbog toga bi trebalo da se unesu u useve odmah nakon prijema. Odlaganje upotrebe može negativno da utiče na njihov kvalitet. U slučaju kada je potrebno skladištiti Spical, sledite uputstva ispod. Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u drugačijim uslovima.

 • Skladištenje po prijemu: 1-2 dana
 • Temperatura skladištenja: 8-10 °C
 • Na tamnom mestu (bočice čuvati u horizontalnom položaju)

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Proverite lokalne zahteve za registraciju. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?