Spidend

Naučni naziv:
Feltiella acarisuga
Uobičajeni naziv:
Muve galice
Kategorija proizvoda:
Natural enemy
Play
Play

Upotreba za

Upotreba za

Kada se koristi Spidend?

Koristite Spidend za biološku kontrolu različitih vrsta paučinara. Spidend se preporučuje posebno kada se paučinar pojavi u kolonijama/žarištima.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako Spidend funkcioniše?

Odrasle muve galice aktivno tragaju za kolonijama paučinara i polažu jaja pored njih. Potrebno je nedelju dana da se jaja razviju u zrele larve. Kada se izlegnu, larve se hrane jajima paučinara.

Play

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Informacije navedene u nastavku su samo indikativne. Prilagođeni savet može biti dat ako su dostupne informacije o lokalnim faktorima koje treba uzeti u obzir, kao što su usevi, klimatski uslovi i nivo zaraze. Za pravilan pristup, obratite se stručnjaku ili priznatom distributeru Koppert-ovih proizvoda.

Spidend preventiva lagani tretman ozbiljan tretman
Dosage - 0,25/m2 10/m2
Interval (days) - 7 7
Frequency - min. 3x min. 3x
Remarks - introduce in spider mite infested areas only introduce in spider mite infested areas only

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena Spidenda

  • Napravite rupu u poklopcu i stavite kanticu na mineralnu vunu ili direktno na zemljište
  • Zaštitite od direktne sunčeve svetlosti i vode
  • Ostavite kanticu na mestu najmanje dve nedelje
  • Označite mesto primene proizvoda samolepljivom nalepnicom

Feltiella acarisuga treba uvek da se koristi u kombinaciji sa predatorskom grinjom Phytoseiulus persimilis (Spidex).

Play

Optimalni uslovi za Spidend

Za optimalne rezultate su potrebni vlažnost vazduha (80% RV) i temperature između 20 °C i 27 °C.

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Rukovanje

Korisni organizmi za oprašivanje i biološku zaštitu imaju veoma kratak životni vek i zbog toga bi trebalo da se unesu u useve odmah nakon prijema. Odlaganje upotrebe može negativno da utiče na njihov kvalitet. U slučaju kada je potrebno skladištiti Spidend, sledite uputstva ispod. Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u neodgovarajućim uslovima.

  • Skladištenje po prijemu: 1-2 dana
  • Temperatura skladištenja: 8-10 °C
  • Na tamnom mestu

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Proverite lokalne zahteve za registraciju. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?