Spidex

Naučni naziv:
Phytoseiulus persimilis
Uobičajeni naziv:
Predatorske grinje
Kategorija proizvoda:
Prirodni neprijatelj
Upotreba za:
Upotreba za: Paučinari
 • Samo za kontrolu paučinara

 • Nije efikasno u (ekstremno) suvim i toplim uslovima

 • Posebno se preporučuje za potiskivanje visokih gustina

Play
Play
 • Samo za kontrolu paučinara

 • Nije efikasno u (ekstremno) suvim i toplim uslovima

 • Posebno se preporučuje za potiskivanje visokih gustina

Upotreba za

Upotreba za

Štetočine

Koprivine grinje (Tetranychus urticae) i druge Tetranychus spp., osim Tetranychus evansi.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Način dejstva

Predatorske grinje probadaju svoj plen svojim delovima usta za sisanje i isisavaju sadržaj.

Play
Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Veličina pakovanja 2000; 10.000 predatorskih grinja.
Prezentacija Boca od 100 ml sa čepom za doziranje; boca od 500 ml.
Nosač Piljevina.
Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena

 • Okrenite bočicu i blago je protresite pre upotrebe
 • Pritisnite sredinu poklopca da bi se otvorio otvor za doziranje
 • Poprskajte materijal na lišće ili sipajte u Dibox aplikatore
 • Materijal treba da ostane na mestu primene najmanje nekoliko časova nakon primene
 • Takođe se može primeniti sa (Mini)-Air(o)bug
Play

Doziranje

Doziranje Spidex zavisi od uslova, useva i gustine paučinara i uvek treba da se prilagođava konkretnoj situaciji. Započnite primenu čim se na usevu detektuju prve grinje štetočine. Količina primene se tipično kreće u domenu 2–50 po m² po oslobađanju. Oslobađanja treba da se ponove jednom ili dva puta u nedeljnim intervalima. Posavetujte se sa Koppert savetnikom ili priznatim distributerom Koppert proizvoda i dobijte savet u vezi sa najboljom strategijom za vašu situaciju.

Uslovi okruženja

Phytoseiulus persimilis je najefektivniji na temperaturama između 13 i 27 °C (55 i 81 °F) i nije efektivan iznad 30 °C/86 °F. Phytoseiulus persimilis je osetljiv na relativnu vlažnost ispod 70%.

Kombinovana primena

Može se kombinovati sa Neoseiulus californicus i Feltiella acarisuga.

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima
Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Vreme skladištenja po prijemu

Применити производ што је пре могуће након преузимања. Ако је потребно, производ се може чувати 1-2 дана.

Temperatura skladištenja

8–10 °C/47–50 °F.

Uslovi čuvanja

Na tamnom mestu, bočicu čuvati u horizontalnom položaju.

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Uvek poštujte lokalne propise. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?