Swirski Ulti-Mite

Naučni naziv:
Amblyseius swirskii
Uobičajeni naziv:
Predatorske grinje
Kategorija proizvoda:
Natural enemy
Play
Play

Upotreba za

Upotreba za

Kada se koristi Swirski Ulti-Mite

Koristite Swirski Ulti-Mite za biološku kontrolu mladih larvi različitih vrsta tripsa, jaja i larvi bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum i Bemisia tabaci) i pljosnatih grinja (Polyphagotarsonemus latus). Koristite Swirski Ulti-Mite i kao preventivnu metodu i kada se pojave prvi znaci štetočina.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako Swirski Ulti-Mite funkcioniše?

Odrasle predatorske grinje love svoj plen ili čekaju da im priđe pre nego što ga pojedu.

Play

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Svaka kesica sa kukom za kačenje sadrži 250 predatorskih grinja i grinja plesni (u svim stadijumima) pomešanih sa nosačem/mekinjama Swirski Ulti-Mite je dostupan u pakovanjima od po 100 ili 500 kesica.

Kesica je 100%-no napravljena od folije pogodne za industrijsko kompostiranje. Ispunjava uslove standarda za „Industrijsko kompostiranje“ (sertifikat izdat od strane treće strane) Upravo zbog toga, kesice mogu biti uklonjene zajedno sa biljnim otpadom.

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena

  • Koristiti kesice odmah nakon prijema
  • Zakačite kesice na zasenjena mesta u usevu (van domašaja direktne sunčeve svetlosti).
  • Kesice mogu da se stave direktno na biljke (kesice već imaju izlaznu rupu)
  • Držite kesice za kartonsku traku na vrhu; predatorske grinje mogu lako da se oštete

Informacije navedene u nastavku su samo indikativne. Prilagođeni savet može biti dat ako su dostupne informacije o lokalnim faktorima koje treba uzeti u obzir, kao što su usevi, klimatski uslovi i nivo zaraze. Za pravilan pristup, obratite se stručnjaku ili priznatom distributeru Koppert-ovih proizvoda.

Swirski Ulti-Mite preventiva lagani tretman ozbiljan tretman
m2/jedinica 2,5 2,5 1
Interval (dani) 28-42 28 28
Napomene - početi kada se tripse ili bele leptiraste vaši pojave samo zaražena područja, uvek u kombinaciji sa drugim korisnim organizmima
Play

Optimalni uslovi

Predatorske grinje nisu podložne dijapauzi, pa mogu da se koriste i tokom zime. Tolerantne su na visoke temperature; populacija predatorskih grinja počinje da se razvija kada temperature redovno prelaze 20-22 °C tokom dana.

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Rukovanje

Korisni organizmi za oprašivanje i biološku zaštitu imaju veoma kratak životni vek i zbog toga treba da se unesu u useve odmah nakon prijema. Odlaganje upotrebe može negativno da utiče na njihov kvalitet. U slučaju kada je potrebno skladištiti Swirski Ulti-Mite, sledite uputstva ispod. Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u neodgovarajućim uslovima.

  • Skladištenje po prijemu: 1-2 dana
  • Temperatura skladištenja: 10-15 °C
  • Na tamnom mestu
  • Obezbedite ventilaciju da bi se sprečila akumulacija ugljen-dioksida

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Proverite lokalne zahteve za registraciju. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?