Trianum-G

Trianum-G Biofungicid koji štiti od zemljišnih bolesti Trichoderma harzianum T-22

Upotreba Trianum-G za:

Trianum-G je biofungicid koji služi za zaštitu od zemljišnih zemljišnih bolesti, kao što su Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp. i Sclerotinia. Osim toga, Trianum-G ima svojstvo da stimuliše rast biljaka, posebno kada je reč o razvoju korena i nadzemnih delova biljke.

Pakovanje:

Trianum-G se prodaje u različitim pakovanjima koji se razlikuju od države do države; 45 gr (samo u Keniji), 250 gr, 500 gr, 5 kg i 20 kg.
Formulacija: Granule (GR
Koncentracija: 1% v/v Trichoderma harzianum, soj T-22 spore (1.5 x 108 spore/gr) i 99% v/v inertnih sastojaka

Opšte informacije

Kada se koristi Trianum-G?

Trianum-G povećava otpornost biljaka na stres izazvan bolestima, režimom ishrane i navodnjavanja koji nisu optimalni ili klimatskim uslovima. Trianum-G takođe pomaže u povećanju unosa hranljivih materija. To može da doprinese povećanju rasta i razvoja korena i nadzemnih delova biljaka.

Kako Trianum-G funkcioniše?

Trianum sadrži spore korisne gljiveTrichoderma harzianum soj T-22. Ako se Trianum pravilno primeni, razvija se micelija, koja raste uz korenov sistem i štiti ga od bolesti, kao što su:

 • Fusarium
 • Pythium
 • Rhizoctonia
 • Sclerotinia

Trianum funkcioniše na osnovu sledećih mehanizama:

1. Borba za prostor
Na površini korenovog sistema, Trianum raste brže od drugih zemljišnih gljiva. Zbog toga, druge gljive ne dobijaju mogućnost da se razviju na korenovom sistemu.

2. Borba za hranljive materije
Trianum oduzima patogenima izvor hranljivih materija kojima moraju da se hrane. Na taj način se ograničava njihov razvoj.

3. Mikoparazitizam
Trianum raste oko micelije patogena. Ćelijski zidovi micelije se razgrađuju i patogen umire.

4. Jačanje biljke
Trianum poboljšava razvoj korenovog sistema formiranjem velikog broja korenovih dlačica , čime se znatno poboljšava apsorpcija vode i hranljivih materija. To dovodi do većeg prinosa otpornijeg, kao i ujednačenijeg useva. Razlika je posebno primetna kada je biljka pod stresom i/ili je gajena pod manje optimalnim uslovima.

5. Indukovana otpornost biljaka
Trianum takođe pojačava mehanizam odbrane nadzemnih delova biljke (npr. u borbi protiv botritisa), što čini tzv. indukovanu sistemičnu otpornost (ISR) biljaka.

6. Apsorpcija fiksiranih i nefiksiranih hranljivih materija
Nutritivni elementi, kao npr. određeni mikroelementi i fosfati, ponekad su fiksirani u zemljištu i biljka ne može da ih apsorbuje. Ovo se naročito dešava u zemljištu sa višim nivoom kiselosti (tj. sa nižim pH). Fosfati često formiraju jedinjenja sa kalcijumom, gvožđem ili drugim mikroelementima, i kao rezultat toga više nisu rastvorljivi.

Trianum ima sposobnost da obezbedi određene ˝fiksirane˝ hranljive materije koje biljka može da apsorbuje. Određeni elementi, kao što je mangan, neophodni su biljci u borbi protiv bolesti. Mangan je važan za prirodnu odbranu biljke protiv bolesti.

Trianum proizvodi određene supstance koje, između ostalog, menjaju gvožđe iz Fe3+ u Fe2+, što omogućava da ga biljka apsorbuje.

Kako se koristi Trianum-G

Primena Trianuma-G

Trianum-G se lako meša sa supstratom ili može mehanički da se rasturi po zemljištu/lejama pomoću rasipača granula.

Mešanje sa supstratom:
Trianum može da se doda u kompostnu smešu na licu mesta ili firma specijalizovana za proizvodnju biljaka može da isporuči već napravljenu smešu. Ova druga opcija ima sledeće prednosti:

 • Niži troškovi rada
 • Optimalna raspodela spora Trichoderma u supstratu

Rasturanje po zemljištu ili lejama pomoću rasipača granula:

 • Uverite se da je Trianum-G ravnomerno raspoređen
 • Nanesite granule Trianum-G blizu semena ili korenovog sistema. Granule Trianum-G su sitne (300-700 mikrona). Iz tog razloga se savetuje da se nanesu što je moguće bliže semenu ili zemljištu, da bi se ograničio uticaj vetra (i gubitak granula).
 • Vodite računa da granule Trianum-G neometano prolaze kroz sistem cevi rasipača granula (izbegavati krivine u cevima).

Optimalni uslovi za primenu Trianuma-G

Koristite Trianum-G kao preventivnu metodu. Da bi se postigli optimalni rezultati, počnite da koristite Trianum-G na početku proizvodnog ciklusa, poželjno tokom setve, sadnje i skidanja reznica. Trianum-G G daje dobre rezultate pri različitim klimatskim uslovima. Razvija se u različitim klimatskim uslovima (10-34 °C), pri pH između 4-8, u mnogim vrstama hranljivih podloga za uzgajanje i na korenovom sistemu mnogih useva.

Rukovanje

Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u neodgovarajućim uslovima.

Uputstvo za skladištenje:

 • Rok trajanja: videti datum isteka na pakovanju
 • Temperatura skladištenja: između 4 i 8 ºC
 • Ne držati na direktnoj sunčevoj svetlosti.

Stupite u kontakt sa stručnjakom

Koppert Biological Systems

Thanks for your request!

Something went wrong, please try again

Želite da saznate više o našoj kompaniji i proizvodima? Stupite u kontakt sa jednim od naših stručnjaka.
Naši proizvodi i rešenja su namenjeni profesionalnim uzgajivačima u hortikulturi.

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA testom, Google smernicama o privatnosti i uslovima korišćenja.
Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA testom, Google smernicama o privatnosti i uslovima korišćenja.

Prijavite se na naš bilten

Najnovije vesti i informacije stižu direktno u Vaše poštansko sanduče

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA testom, Google smernicama o privatnosti i uslovima korišćenja.
Vratite se na vrh stranice