Trianum-G

Aktivni sastojak:
Trichoderma harzianum T-22
Uobičajeni naziv:
Zemljišne gljivice
Kategorija proizvoda:
Biofungicid
  • Sprečava i kontroliše zemljišne bolesti

  • Promoviše rast biljaka i uniformnost

  • Formulacija granula može se jednostavno mešati ili rasipati preko supstrata ili se primenjivati prilikom setve ili sadnje

Play
  • Sprečava i kontroliše zemljišne bolesti

  • Promoviše rast biljaka i uniformnost

  • Formulacija granula može se jednostavno mešati ili rasipati preko supstrata ili se primenjivati prilikom setve ili sadnje

Upotreba za

Upotreba za

Trianum-G štiti biljke od različitih zemljišnih bolesti korena putem nekoliko načina dejstava. Takođe poboljšava razvoj korenskog sistema, apsorpciju hranljivih materija i rast biljaka.

Bolesti

Trichoderma harzianum T-22 štiti od zemljišnih bolesti kao što su Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Sclerotinia spp. i Microdochium spp. Pored toga, Trianum-G podstiče rast biljaka i uniformnost.

Poljoprivredne kulture

Trianum-G se može koristiti kod većine useva.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Način dejstva

Način dejstva Trianum-G je zasnovan na sledećim mehanizmima:

Borba za prostor
Na površini korenovog sistema, Trianum-G raste brže od drugih zemljišnih gljiva. Zbog toga, druge gljive dobijaju manju mogućnost da se razviju na korenovom sistemu.

Borba za hranljive materije
Trianum-G oduzima patogenima izvor hranljivih materija koje su im potrebni. Na taj način patogeni imaju manju šansu da se razviju.

Mikoparazitizam
Trianum-G raste oko micelije patogena. Ćelijski zidovi patogena se razgrađuju i patogeni umiru.

Jačanje biljke
Trianum-G poboljšava razvoj korenovog sistema formiranjem velike količine korenovih dlačica, čime se znatno poboljšava apsorpcija vode i hranljivih materija. To dovodi do snažnijeg i ujednačenijeg useva i boljeg prinosa. Ovaj efekat je snažniji kada je biljka pod stresom i/ili je gajena pod manje optimalnim uslovima. Trianum takođe pojačava mehanizam odbrane nadzemnih delova biljke, što čini tzv. indukovanu sistemičnu otpornost (ISR) biljaka. Trianum-G ima sposobnost da obezbedi određene „fiksirane” hranljive materije, kao što su mangan i gvožđe, koje biljka može da apsorbuje.

Play
Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Veličina pakovanja Džakovi od 5 kg i 20 kg.
Formulacija Granule (GR).
Koncentracija 1,5x10 ⁸ cfu (žive Trichoderma harzianum T-22 spore)/gram.
Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena

Trianum-G može da se meša sa supstratom ili da se rasporedi na zemljištu ili u brazdi.

Mešanje sa supstratom:
Uverit se da se Trianum-G ujednačeno meša sa supstratom.

Primena na zemljištu:
Nemojte da primenjujete ovaj proizvod ujednačeno na celoj površini. Prekrijte primenjeni proizvod zemljom ili ga na drugi način ubacite u zemljište.

U slučaju mehaničke primene mašinom za rasipanje granula, izlazni otvor na mašini za rasipanje treba da bude što bliži zemljištu da bi se sprečilo da vetar oduva male granule. Vodite računa da granule Trianum-G neometano prolaze kroz sistem cevi rasipača (izbegavati krivine u cevima).

Koristite kašiku za doziranje za ručnu primenu da bi se osigurala ujedinačena primena.

Doziranje

  • Doziranje Thripor-G zavisi od useva i uvek treba da se prilagođava konkretnoj situaciji. Proverite etiketu da biste pronašli preporučenu dozu za svaki usev i situaciju
  • Količine za primenu uobičajeno obuhvataju od 10–50 kg/ha, 1–10 kg/1000 biljaka ili 375–750 gram/m3 supstrata
  • Posavetujte se sa Koppert savetnikom ili priznatim distributerom Koppert proizvoda i dobijte savet u vezi sa najboljom strategijom za vašu situaciju

Tajming

Primeniti što je ranije moguće u ciklusu useva

Uslovi okruženja

Trianum-G G daje dobre rezultate pri različitim klimatskim uslovima. Trichoderma harzianum T-22 razvija se u različitim temperaturnim opsezima (10–34 °C/50–93 °F), pri pH između 4 i 8, u mnogim vrstama hranljivih podloga za uzgajanje i na korenovom sistemu mnogih useva.

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima
Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Vreme skladištenja po prijemu

Videti datum isteka na pakovanju.

Temperatura skladištenja

4–8 °C/39–46 °F.

Uslovi čuvanja

Ne držati na direktnoj sunčevoj svetlosti.

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Uvek poštujte lokalne propise. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?