Trianum-G

Aktivni sastojak:
Trichoderma harzianum T-22
Uobičajeni naziv:
Biofungicid koji štiti od zemljišnih bolesti
Kategorija proizvoda:
Bio-fungicide
Trianum-G-bewerkt.jpg

Upotreba za

Upotreba za

Kada se koristi Trianum-G?

Trianum-G povećava otpornost biljaka na stres izazvan bolestima, režimom ishrane i navodnjavanja koji nisu optimalni ili klimatskim uslovima. Trianum-G takođe pomaže u povećanju unosa hranljivih materija. To može da doprinese povećanju rasta i razvoja korena i nadzemnih delova biljaka.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako Trianum-G funkcioniše?

Trianum sadrži spore korisne gljiveTrichoderma harzianum soj T-22. Ako se Trianum pravilno primeni, razvija se micelija, koja raste uz korenov sistem i štiti ga od bolesti, kao što su:

 • Fusarium
 • Pythium
 • Rhizoctonia
 • Sclerotinia

Trianum funkcioniše na osnovu sledećih mehanizama:

1. Borba za prostor
Na površini korenovog sistema, Trianum raste brže od drugih zemljišnih gljiva. Zbog toga, druge gljive ne dobijaju mogućnost da se razviju na korenovom sistemu.

2. Borba za hranljive materije
Trianum oduzima patogenima izvor hranljivih materija kojima moraju da se hrane. Na taj način se ograničava njihov razvoj.

3. Mikoparazitizam
Trianum raste oko micelije patogena. Ćelijski zidovi micelije se razgrađuju i patogen umire.

4. Jačanje biljke
Trianum poboljšava razvoj korenovog sistema formiranjem velikog broja korenovih dlačica , čime se znatno poboljšava apsorpcija vode i hranljivih materija. To dovodi do većeg prinosa otpornijeg, kao i ujednačenijeg useva. Razlika je posebno primetna kada je biljka pod stresom i/ili je gajena pod manje optimalnim uslovima.

5. Indukovana otpornost biljaka
Trianum takođe pojačava mehanizam odbrane nadzemnih delova biljke (npr. u borbi protiv botritisa), što čini tzv. indukovanu sistemičnu otpornost (ISR) biljaka.

6. Apsorpcija fiksiranih i nefiksiranih hranljivih materija
Nutritivni elementi, kao npr. određeni mikroelementi i fosfati, ponekad su fiksirani u zemljištu i biljka ne može da ih apsorbuje. Ovo se naročito dešava u zemljištu sa višim nivoom kiselosti (tj. sa nižim pH). Fosfati često formiraju jedinjenja sa kalcijumom, gvožđem ili drugim mikroelementima, i kao rezultat toga više nisu rastvorljivi.

Trianum ima sposobnost da obezbedi određene ˝fiksirane˝ hranljive materije koje biljka može da apsorbuje. Određeni elementi, kao što je mangan, neophodni su biljci u borbi protiv bolesti. Mangan je važan za prirodnu odbranu biljke protiv bolesti.

Trianum proizvodi određene supstance koje, između ostalog, menjaju gvožđe iz Fe3+ u Fe2+, što omogućava da ga biljka apsorbuje.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Trianum-G se prodaje u različitim pakovanjima koji se razlikuju od države do države; 45 gr (samo u Keniji), 250 gr, 500 gr, 5 kg i 20 kg.
Formulacija: Granule (GR
Koncentracija: 1% v/v Trichoderma harzianum, soj T-22 spore (1.5 x 108 spore/gr) i 99% v/v inertnih sastojaka

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena Trianuma-G

Trianum-G se lako meša sa supstratom ili može mehanički da se rasturi po zemljištu/lejama pomoću rasipača granula.

Mešanje sa supstratom:
Trianum može da se doda u kompostnu smešu na licu mesta ili firma specijalizovana za proizvodnju biljaka može da isporuči već napravljenu smešu. Ova druga opcija ima sledeće prednosti:

 • Niži troškovi rada
 • Optimalna raspodela spora Trichoderma u supstratu

Rasturanje po zemljištu ili lejama pomoću rasipača granula:

 • Uverite se da je Trianum-G ravnomerno raspoređen
 • Nanesite granule Trianum-G blizu semena ili korenovog sistema. Granule Trianum-G su sitne (300-700 mikrona). Iz tog razloga se savetuje da se nanesu što je moguće bliže semenu ili zemljištu, da bi se ograničio uticaj vetra (i gubitak granula).
 • Vodite računa da granule Trianum-G neometano prolaze kroz sistem cevi rasipača granula (izbegavati krivine u cevima).

Optimalni uslovi za primenu Trianuma-G

Koristite Trianum-G kao preventivnu metodu. Da bi se postigli optimalni rezultati, počnite da koristite Trianum-G na početku proizvodnog ciklusa, poželjno tokom setve, sadnje i skidanja reznica. Trianum-G G daje dobre rezultate pri različitim klimatskim uslovima. Razvija se u različitim klimatskim uslovima (10-34 °C), pri pH između 4-8, u mnogim vrstama hranljivih podloga za uzgajanje i na korenovom sistemu mnogih useva.

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Rukovanje

Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u neodgovarajućim uslovima.

Uputstvo za skladištenje:

 • Rok trajanja: videti datum isteka na pakovanju
 • Temperatura skladištenja: između 4 i 8 ºC
 • Ne držati na direktnoj sunčevoj svetlosti.

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Proverite lokalne zahteve za registraciju. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?