Veni Biosulfur

Opšte informacije

Kada se koristi Veni Biosulfur?

Koristite Veni Biosulfur u slučaju nedostatka sumpora. Nedostatak sumpora ometa metabolizam proteina kod biljke.

Kako Biosulfur funkcioniše?

Sumpor (S) je na četvrtom mestu priznatih biljnih hranljivih materija posle azota (N), fosfora (P) i kalijuma (K). Sumpor (S) je neophodan biljkama i životinjama. Veni Biosulfur povećava količinu sumpora (S) koju biljka apsorbuje. S obzirom da je sumpor (S) bitan sastavni element za formiranje aminokiselina, proteina, enzima, antioksidanasa i vitamina, on omogućava bolju biološku aktivnost biljke. Otpornost i imuni sistem biljke su ojačani,a usevi postaju zdraviji i otporniji. Sve u svemu, nedostatak sumpora (S) koji može da dovode do gubitaka u prinosu i kvalitetu se na ovaj način neutrališe.

Sastav

Veni Biosulfur je 70% (v/v) tečni rastvor sumpora. Veni Biosulfur je 100% prirodna hranljiva materija, neophodna biljkama. Ovaj proizvod sadrži elementarni sumpor u obliku koji ne može da se poredi sa konvencionalnim sumporom i dobija se bakterijskim biološkim procesom. Ovaj linearni sumpor ima, za razliku od oktasumpora, hidrofilni karakter i zato je rastvorljiv u vodi.

Kako se koristi Veni Biosulfur

Play video

Primena

 • Folijarna primena
 • Dobro protresite pakovanje pre upotrebe
 • Opremljeno sa finom mlaznicom (<300 mikrona)
 • Temeljno isperite mlaznice da bi se sprečilo začepljenje

Doza primene

 • 3-5 l / ha
 • 7 primena u sezoni

Optimalni uslovi za Veni Biosulfur

pH rastvora u spreju mora da bude između 5-7.

Rukovanje

Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u neodgovarajućim uslovima.

Skladištenje:

 • Neotvorena pakovanja mogu da se čuvaju 2 godine na hladnom (5-20 °C) i tamnom mestu.
 • Izbegavajte direktnu sunčevu svetlost.
 • S obzirom da je proizvod prirodan, rok trajanja se znatno smanjuje nakon otvaranja.

Bezbednosna uputstva

 • Kada se poštuju preporučene količine upotrebe Veni Biosulfura, štetni efekti na ljude, biljke ili na (vodenu) sredinu nisu poznati. S obzirom da je Veni Biosulfur koncentrovan proizvod, izbegavati nepotrebno izlaganje kože, očiju i drugih delova tela proizvodu. Izbegavati udisanje koncentrovanog proizvoda. Nositi odgovarajuću zaštitnu opremu tokom pripreme i primene. Ne piti niti gutati proizvod.
 • Čuvati van domašaja dece i kućnih ljubimaca.
 • Sumporni proizvodi su klasifikovani kao sekundarna hranljiva materija u skladu sa Direktivom (EZ) br. 2003/2003 koji se odnosi na đubriva, Aneks I D.3 Neorgansko đubrivo sa sekundarnim elementima: Elementarni sumpor.
 • Izračunajte potrebnu količinu rastvora za rasprskivanje da bi se izbeglo nepotrebno rasipanje.
 • Odložite prazne i čiste posude na odobrenim lokalnim mestima za odlaganje ili na sanitarnim deponijama.

Stupite u kontakt sa stručnjakom

Koppert Biological Systems

Thanks for your request!

Something went wrong, please try again

Želite da saznate više o našoj kompaniji i proizvodima? Stupite u kontakt sa jednim od naših stručnjaka.
Naši proizvodi i rešenja su namenjeni profesionalnim uzgajivačima u hortikulturi.

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA testom, Google smernicama o privatnosti i uslovima korišćenja.
Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA testom, Google smernicama o privatnosti i uslovima korišćenja.

Prijavite se na naš bilten

Najnovije vesti i informacije stižu direktno u Vaše poštansko sanduče

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA testom, Google smernicama o privatnosti i uslovima korišćenja.
Vratite se na vrh stranice