Attracker

Aktivni sastojak:
A solution of sucrose, dextrose and fructose
Uobičajeni naziv:
Atraktant
Kategorija proizvoda:
Attractant/adjuvant
Attracker.jpg
Play

Upotreba za

Upotreba za

Kada koristiti Attracker?

Attracker povećava efikasnost pesticida, posebno kada se štetočine kriju u zaštićenim mestima u usevima.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako Attracker funkcioniše?

Attracker je rastvor nekoliko vrsta šećera (fruktoze, glukoze, saharoze) i mami insekte - posebno tripse - iz njihovih skrovišta. Kada se Attracker dodaje pesticidima, insekti su izloženiji hemijskom tretiranju i kontrola štetočina je time uveliko poboljšana.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Attracker se prodaje u kanisterima od 5 litara (u zavisnosti od države)

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena Attracker

  • Pripremite rastvor proizvoda za zaštitu useva u spreju, u skladu sa korisničkim uputstvom
  • Dobro protresite Attracker pre upotrebe
  • Dodajte odgovarajuću količinu Attracker rastvoru u spreju
  • Dobro promešajte

Napominjemo da Attracker treba koristiti samo u mešavini sa drugim proizvodima za zaštitu useva.

Play

Doza primene

Dolenavedene informacije su indikativnog karaktera. Detaljniji saveti zahtevaju precizne informacije o lokalnim faktorima, pre svega informacije o samom usevu, klimatskim uslovima i nivou napada štetočina. Da bi se osigurao pravilan pristup, molimo Vas da se obratite stručnjaku kompanije Koppert ili licenciranom distributeru Koppert proizvoda.

Doza primene:

  • Usevi na otvorenom polju: 2 – 4 litre po hektaru
  • Usevi u zaštićenom prostoru: 0,1% - 0,2% rastvora

Optimalni uslovi za Attracker

Pratite korisnička uputstva za pesticide. Nema posebnih zahteva za upotrebu Attracker.

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Rukovanje

Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u neodgovarajućim uslovima.

Uputstvo za skladištenje:

  • Rok trajanja: videti datum isteka na pakovanju
  • Temperatura skladištenja: između 2 i 30 ºC
  • Ograničen rok trajanja nakon otvaranja
  • Ne držati na direktnoj sunčevoj svetlosti.

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Proverite lokalne zahteve za registraciju. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?