Naša kompanija

Naša kompanija

Koppert Biological Systems stvara održiva rešenja za uzgoj poljoprivrednih kultura i ukrasnog bilja. U saradnji sa proizvođačima, i sa prirodom kao partnerom, nastojimo da učinimo poljoprivredu i hortikulturu zdravijom, bezbednijom, produktivnijom i otpornijom. To postižemo korišćenjem prirodnih neprijatelja u borbi protiv štetočina, korišćenjem bumbara za prirodno oprašivanje i biostimulanasa koji podržavaju i jačaju useve na površini i ispod zemlje. Obnova i zaštita vitalnih ekosistema na prirodan način predstavlja osnovu za zdrave useve i uravnoteženo okruženje.

Dodajte tome naše kvalitetno stručno znanje i konsultantske usluge i shvatićete zašto nas sve veći broj proizvođača smatra partnerima sa kojima mogu da ostvare svoje ambicije.

Partners with Nature

Play

Misija i vizija

Koppert Biological Systems doprinosi poboljšanju zdravlja ljudi i planete. U skladu sa prirodom, nastojimo da učinimo poljoprivredu zdravijom, bezbednijom i produktivnijom. 

Pružamo integrisani sistem stručnog znanja i bezbednih prirodnih rešenja koja poboljšavaju zdravlje, otpornost i proizvodnju useva. 

Koppert Biological Systems
Partneri sa prirodom

Istraživanje i razvoj

Konstantni napori da se otkriju i koriste prirodni principi predstavljaju temelj aktivnosti kompanije Koppert. Snaga kompanije Koppert leži u njenoj sposobnosti da ovo znanje pretvori u praksu koja doprinosi pronalaženju rešenja za najčešće probleme.

Poslednjih godina je opsežno stručno znanje kompanije Koppert iz oblasti mikroorganizama, biostimulanata i feromona inspirisalo bezbroj rešenja koja su poboljšala otpornost biljaka do te mere da bolesti nemaju nikave šanse.

Odeljenje za istraživanje i razvoj kompanije Koppert često je bilo izvor bioloških rešenja koja su kasnije usvojena širom sveta. Upravo zahvaljujući velikoj upornosti kompanije, sada može da se uvede čitav niz specifičnih grinja u borbi protiv velikog broja štetočina. Slična revolucionarna otkrića u vezi sa rešenjima u oblasti oprašivanja su pružila osnovu za izuzetnu efikasnost proizvodnje i poboljšanje kvaliteta kod mnogih useva.

Proizvodnja i distribucija rešenja širom sveta

Rešenja su primenljiva i korisna samo ako mogu efikasno da se reprodukuju i raspodele. Koppert i njegovi partneri su uspeli da to usavrše u proteklih nekoliko godina. Koppert je razvio holistički pristup biljkama i razvija rešenja za sve relevantne elemente.

Naše osnovne discipline:

  • Otporan rast sa NatuGro
  • Suzbijanje štetočina
  • Prirodno oprašivanje
  • Tehnike primene i nadzor
  • Tretiranje semena

Širenje stručnog znanja i veština

Iako je Koppert prvenstveno poznat po svojim proizvodima, on je u suštini kompanija znanja. Sa našom jakom osnovom istraživanja i razvoja, verujemo da su širenje znanja i obuka osoblja važan korak u postizanju održive poljoprivrede i hortikulture.

Više od 300 stručnih savetnika je posvećeno pružanju podrške distributerima i proizvođačima u svakodnevnom rešavanju izazova. Pored operativnih saveta, veliki deo vremena i napora posvećuju prenošenju svog osnovnog znanja o prirodi i rešenjima koja priroda nudi. Koppert nudi raznovrsne kurseve i blisko sarađuje sa univerzitetima širom sveta, da bi znanje postalo dostupno široj ciljnoj grupi.

Koppert je uveren da je znanje ključni element svakog uspeha.

Istorijat

Još 1967. godine, Jan Koppert je bio posvećen proizvođač krastavaca. Svakoga dana je nastojao da poboljša svoje useve i ostvari najbolje rezultate. Suzbijao je bolesti i štetočine hemikalijama, ali se efikasnost hemijskih proizvoda za zaštitu useva smanjivala svake godine. Situacija je postala kritična kada je Jan Koppert postao alergičan i bolestan zbog ovih proizvoda. Morao je da se suoči sa ključnim izborom: odustati od svega ili pronaći alternativu.

Sa neverovatnom posvećenošću, Jan se upustio u potragu za alternativama i uronio je u svet prirodnih neprijatelja. On je bio prvi koji je uveo prirodnog neprijatelja za suzbijanje paučinara u svom rasadniku. Rezultati i dejstva su bili toliko pozitivni, da je Jan Koppert odlučio da učini dostupnim ovo svoje otkriće, ne samo za vlastite potrebe, već da ga podeli sa proizvođačima širom sveta. I tako je nastao Koppert Biological Systems.

Od tada, potraga za biološkim rešenjima se samo povećala i učinila je kompaniju svetskim liderom u biološkoj zaštiti useva i prirodnom oprašivanju. Rešenja kompanije Koppert se trenutno uspešno primenjuju u više od 100 zemalja.