Thripex

Thripex Predatorske grinje Neoseiulus cucumeris

Upotreba Thripex za:

Različite vrste tripsa

Pakovanje:
 • Malo pakovanje (bočica) od 1.000 ml, sadrži 50.000 predatorskih grinja i grinja brašna
 • Veliko pakovanje (boca) od 6.000 ml, sadrži 100.000 predatorskih grinja i grinja brašna
 • Veliko pakovanje (boca) od 6.000 ml, sadrži 500.000 predatorskih grinja i grinja brašna

Svako pakovanje (malo/veliko) sadrži predatorske grinje (u svim stadijumima) i grinje brašna (u svim stadijumima) pomešane sa mekinjama

Opšte informacije

Play video

Kada se koristi Thripex?

Koristite Thripex za biološku kontrolu različitih vrsta tripsa (jaja i larve prvog stadijuma). Predatorske grinje se takođe hrane paučinarima (npr. jagodinom grinjom, tropskom grinjom), nekolicinom drugih grinja, mednom rosom i polenom.

Kako Thripex funkcioniše?

Odrasle predatorske grinje aktivno tragaju za svojim plenom i hrane se njim.

Kako se koristi Thripex

Play video

Upotreba Thripexa

 • Okrenite bočicu i blago je protresite pre upotrebe
 • Bočica: Pritisnite sredinu poklopca da bi se otvorio dozator.
  Boca: Koristite kašiku za raspodelu Thripexa, u razmeri od 2-3 ml po površini kamene vune, suprotno od strane kapljača
 • Poprskajte materijal na lišće
 • Odaberite najmanje 4.000 tačaka primene po hektaru, ravnomerno raspoređenih po čitavoj površini
 • Ukoliko je potrebno, koristite (Mini)-Air(o)bug za mehaničku raspodelu Thripexa

Kada se predatorske grinje nanesu u gomilicama po površini kamene vune, one nastavljaju da se razmnožavaju nekoliko nedelja i šire se u usevu.

Mere predostrožnosti: U slučaju mehaničke primene, udisanje proizvoda može da izazove povećanu osetljivost. Kao zaštita za rukovaoce i osobe koje se nalaze u blizini mesta primene proizvoda, preporučuje se upotreba maske protiv prašine.

Optimalni uslovi za primenu Thripex-a

Predatorske grinje nisu podložne dijapauzi, pa mogu da se koriste cele godine. Relativna vlažnost bi trebalo da bude iznad 75%, a temperatura iznad 20 °C , bar nekoliko časova dnevno.

Rukovanje

Korisni organizmi za oprašivanje i biološku zaštitu imaju veoma kratak životni vek i zbog toga treba da se unesu u useve odmah nakon prijema. Odlaganje upotrebe može negativno da utiče na njihov kvalitet. U slučaju kada je potrebno skladištiti Thripex, sledite uputstva ispod. Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u neodgovarajućim uslovima.

 • Skladištenje po prijemu: 1-2 dana
 • Temperatura skladištenja: 10-15°C
 • Na tamnom mestu (bočice čuvati u horizontalnom položaju)
 • Nemojte slagati boce (velika pakovanja) jednu na drugu

Doziranje

Informacije navedene u nastavku su samo indikativne. Prilagođeni savet može biti dat ako su dostupne informacije o lokalnim faktorima koje treba uzeti u obzir, kao što su usevi, klimatski uslovi i nivo zaraze. Za pravilan pristup, obratite se stručnjaku ili priznatom distributeru Koppert-ovih proizvoda.

Thripex preventiva lagani tretman ozbiljan tretman
Rate 50-100 /m2 100-200/m2 200-500/m2
Interval (days) 7-14 7-14 7
Frequency Continuously Continuously Continuously
Remarks      

Stupite u kontakt sa stručnjakom

Koppert Biological Systems

Thanks for your request!

Something went wrong, please try again

Želite da saznate više o našoj kompaniji i proizvodima? Stupite u kontakt sa jednim od naših stručnjaka.
Naši proizvodi i rešenja su namenjeni profesionalnim uzgajivačima u hortikulturi.

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA testom, Google smernicama o privatnosti i uslovima korišćenja.
Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA testom, Google smernicama o privatnosti i uslovima korišćenja.

Prijavite se na naš bilten

Najnovije vesti i informacije stižu direktno u Vaše poštansko sanduče

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA testom, Google smernicama o privatnosti i uslovima korišćenja.
Vratite se na vrh stranice