En-Strip

Naučni naziv:
Encarsia formosa
Uobičajeni naziv:
Parazitska osa
Kategorija proizvoda:
Prirodni neprijatelj
Upotreba za:
Upotreba za: Bele leptiraste vaši
 • Za kontrolu bele leptiraste vaši, naročito leptiraste vaši u stakleniku

 • Efikasno deluje na nižem opsegu temperature u odnosu na Eretmocerus eremicus

 • Može se koristiti preventivno ili kada se pojave prvi znaci prisustva štetočina

Play
Play
 • Za kontrolu bele leptiraste vaši, naročito leptiraste vaši u stakleniku

 • Efikasno deluje na nižem opsegu temperature u odnosu na Eretmocerus eremicus

 • Može se koristiti preventivno ili kada se pojave prvi znaci prisustva štetočina

Upotreba za

Upotreba za

Štetočine

Bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum); Leptirasta vaš duvana (Bemisia tabaci).

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Način dejstva

Odrasle ženke parazitske ose parazitiraju larve bele leptiraste vaši u trećem i četvrtom larvenom stadijumu. Na ovaj način se hrani i domaćin.

Vizuelni efekat

Parazitirane lutke Trialeurodes vaporariorum postaju crne, dok lutke Bemisia tabaci postaju braonkaste. Odrasle ose napuštaju lutku kroz okrugli otvor.

Play
Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Veličina pakovanja 3000; 7500; 15.000 lutaka.
Prezentacija Kartonske trake sa po 5 traka, umotane u plastiku, u kartonskoj kutiji, pri čemu svaka traka sadrži 60 (30 za 7500 proizvoda) parazitiranih lutki bele leptiraste vaši.
Nosač Nema.
Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena

 • Pažljivo otvorite pakovanje u zaštićenom prostoru
 • Savijte i otcepite trake sa suprotne strane otvora za kačenje
 • Vodite računa da ne dodirujete lutke tokom rukovanja
 • Zakačite trake između useva, ako je moguće otprilike 75 cm ispod vrha biljke
 • Izbegavajte kačenje traka na mestima izloženim direktnoj sunčevoj svetlosti
Play

Doziranje

Doziranje En-Strip zavisi od klimatskih uslova, useva i gustine bele leptiraste vaši i uvek treba da se prilagođava konkretnoj situaciji. Preventivno započnite primenu nedugo nakon sađenja useva. Količina primene se tipično kreće u domenu 1–10 po m2 po oslobađanju. Oslobađanja treba da se ponavljaju dok se ne uspostavi kontrola. U slučaju rastućih temperatura možda je bolje prebaciti se na Enermix ili Ercal. Posavetujte se sa Koppert savetnikom ili priznatim distributerom Koppert proizvoda i dobijte savet u vezi sa najboljom strategijom za vašu situaciju.

Uslovi okruženja

Parazitska osa najefektivnije deluje na temperaturama između 20 °C i 25 °C (68 i 77 °F). Ako je tokom 24 sata prosečna temperatura ispod 17 °C/63 °F, kontrola belih leptirastih vaši može biti nedovoljna.

Kombinovana primena

En-Strip je najbolje koristiti u kombinaciji sa generalističkim predatorskim grinjama (Amblyseius andersoni, Amblyseius swirskii, Neoseiulus cucumeris ili Amblydromalus limonicus) ili, kod paradajza, sa predatorskim stenicama (Macrolophus pygmaeus ili Nesidiocoris tenuis).

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima
Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Vreme skladištenja po prijemu

Применити производ што је пре могуће након преузимања. Ако је потребно, производ се може чувати 1-2 дана.

Temperatura skladištenja

8–10 °C/47–50 °F.

Uslovi čuvanja

Na tamnom mestu.

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Uvek poštujte lokalne propise. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?