Biološko tretiranje semena

Opšte informacije

Potražnja za rešenjima za biološko tretiranje semena raste. Ta rešenja obezbeđuju poljoprivrednicima zaštitu potencijalnog prinosa i kvaliteta, svodeći gubitak prinosa u proizvodnji useva na minimum. Proizvodi za biološko tretiranje semena kompanije Koppert mogu da se podele na proizvode za zaštitu useva (Cerall, Cedomon, Cedress), koji imaju izraženo dejstvo protiv štetočina ili bolesti (biotički stres), i na biostimulanse (Panoramix) koji povećavaju otpornost useva na abiotički stres, kao što su suša i stres uzrokovan salinitetom i koji poboljšavaju unos hranljivih materija kod biljaka.

Šta je biološko tretiranje semena?

Biološko tretiranje semena se sastoji od aktivnih sastojaka koji mogu da obuhvataju mikrobe, kao što su gljivie i bakterije, kao i biljne ekstrakte i ekstrakte algi.

Biološke supstance se nanose na seme u prahu ili u tečnom obliku. Celo seme je pokriveno ravnomernim slojem biološke supstance. Na taj način su korisni sastojci dostupni semenu kada su mu potrebni.

Koje su prednosti biološkog tretiranja semena?

Biološko tretiranje semena ima povoljno dejstvo na rast, otpornost biljke, abiotički stres, razvoj korenskog sistema i produktivnost useva. Pregled pozitivnih osobina mikroorganizama u zavisnosti od organizma:

  • Biološko tretiranje semena deluje kao biostimulator: tretirani usev je jači i bolje raste;
  • tretiranje semena poboljšava prinos useva, dok istovremeno pomaže biljkama da se bore protiv biljnih patogena i umanjuje biotički stres;
  • mikroorganizmi koji stimulišu rast biljaka oblažu korenov sistem i štite useve tokom čitave vegetacije.
  • Tretiranje semena povećava dostupnost hranljivih materija korenovom sistemu i povećava unos nutrijenata;
  • poboljšani rast korena i izdanaka znači da je inicijalna stopa rasta optimizovana i da se povećavaju i nutritivna vrednost i prinos useva;
  • biološko tretiranje semena smanjuje upotrebu hemijskih sredstava što dovodi do smanjene izloženosti proizvođača hemikalijama i smanjuje njihov uticaj na životnu sredinu. Na taj način se ograničava i potencijalna izloženost zemljišta hemijskim sredstvima.
Potrebna vam je pomoć?