Lurem-TR.

Aktivni sastojak:
Thrips kairomone
Vrsta:
Atraktant za tripse
Kategorija proizvoda:
Monitoring
Lurem-TR_1.jpg
Play

Upotreba za

Upotreba za

Kada se koristi Lurem-TR.?

Lurem-TR. povećava broj tripsa uhvaćenih na plavim i žutim lepljivim klopkama, čime se obezbeđuje ranije otkrivanje štetočina. Lurem-TR. je delotvoran protiv nekoliko vrsta tripsa, kao što su Frankliniella occidentalis iThrips tabaci, kod kojih povećava efekat mera zaštite. Proizvod može da se koristi za sve vrste useva u zaštićenom prostoru.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako Lurem-TR. funkcioniše?

Čim se otvori, atraktant se polako ispušta iz dispenzera. Time odrasle jedinke tripsa postaju aktivnije. One izlaze iz svojih skloništa i bivaju veoma privučene lepljivim klopkama.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Supstanca za privlačenje tripsa (kairomone) u dispenzeru sa perforiranom membranom za sporo oslobađanje
Svako pakovanje sadrži 20 rasprskivača

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Upotreba Lurema-TR.

  • Odlepite aluminijumsku foliju sa zadnjeg dela dispenzera. Ovim će se aktivirati oslobađanje atraktanta.
  • Zalepite dispenzer sa logotipom kompanije Koppert na lepljivu klopku ili ga smestite u blizini lepljive klopke. Udaljenost između dispenzera i lepljive klopke treba da bude samo nekoliko centimetara.
  • Zadnja strana dispenzera treba da bude slobodna u svakom trenutku!
  • Postavite lepljivu klopku i dispenzer iznad samog vrha useva (maksimalno 30 cm).
Play

Informacije navedene u nastavku su samo indikativne. Prilagođeni savet može biti dat ako su dostupne informacije o lokalnim faktorima koje treba uzeti u obzir, kao što su usevi, klimatski uslovi i nivo zaraze. Za pravilan pristup, obratite se stručnjaku ili priznatom distributeru Koppert-ovih proizvoda.

Lurem-TR. preventiva lagani tretman ozbiljan tretman
Doza primene 1/100 m² - -
m²/jedinica 2.000 - -
Interval (dani) 42 - -
Učestalost - - -
Napomene zamenite ako je rezervoar prazan - -

Optimalni uslovi za Lurem-TR.

Lurem-TR funkcioniše cele godine, ali je najdelotvorniji tokom leta.

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Rukovanje

Korisni organizmi za oprašivanje i biološku zaštitu imaju veoma kratak životni vek i zbog toga bi trebalo da se unesu u useve odmah nakon prijema. Odlaganje upotrebe može negativno da utiče na njihov kvalitet. U slučaju kada je potrebno skladištiti Laurem-TR, sledite uputstva ispod. Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u neodgovarajućim uslovima.

Uputstvo za skladištenje:

  • Rok trajanja: videti datum isteka na pakovanju
  • Temperatura skladištenja: 0-5°C

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Proverite lokalne zahteve za registraciju. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?