Spical-Plus
 • [Translate to Serbia:]

Spical-Plus Predatorske grinje Neoseiulus californicus

Upotreba Spical-Plus za:
 • koprivine grinje
 • crvena voćna grinja (ili evropski crveni pauk)
 • crvena citrusna grinja
 • tropska grinja
 • jagodina grinja
Pakovanje:
 • Kutija sa 100 kesica
 • Kutija sa 500 kesica

Svaka kesica sadrži 100 predatorskih grinja i grinja plesni (svi stadijumi) pomešanih sa mekinjama

Opšte informacije

Kada se koristi Spical-Plus?

Koristite Spical-Plus za biološko kontrolu štetočina:

 • koprivine grinje (Tetranychus urticae)
 • crvene voćne grinje, poznatije kao evropski crveni pauk (Panonychus ulmi)
 • crvene citrusne grinje (Panonynchus citri)
 • tropske grinje (Polyphagotarsonemus latus)
 • jagodine grinje (Tarsonemus pallidus)

Uvesti Spical-Plus ako postoji sumnja na prisustvo štetočina ili na prvi znak pojave štetočina. Koristite Spidex za tretiranje žarišta.

Kako Spical-Plus funkcioniše?

Odrasle predatorske grinje, nimfe i larve aktivno traže plen i konzumiraju ga.

Kako se koristi Spical-Plus

Play video

Za primenu na usevima na otvorenom kliknite ovde.

Primena Spical-Plusa

 • Zakačiti kesice na biljke
 • Kesice već imaju izlaznu rupu
 • Držite kesice za kartonsku traku na vrhu, da biste izbegli oštećenje predatorskih grinja
 • Neoseiulus californicus ima toleranciju na niz hemijskih pesticide
 • Uvek koristite Spical-Plus u kombinaciji sa Spidexom

Najbolji uslovi za funkcionisanje Spical-Plusa

Neoseiulus californicus ima toleranciju na visoke temperature i nisku vlažnost. Cilja na sve stadijume, ali preferira mlađe stadijume razvoja. Predatorske grinje preživljavaju hraneći se drugim grinjama i polenom, a mogu i da prežive nekoliko nedelja bez hrane.

Rukovanje

Korisni organizmi za oprašivanje i biološku zaštitu imaju veoma kratak životni vek i zbog toga bi trebalo da se unesu u useve odmah nakon prijema. Odlaganje upotrebe može negativno da utiče na njihov kvalitet. U slučaju kada je potrebno skladištiti Spical-Plus, sledite uputstva ispod. Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u drugačijim uslovima.

 • Skladištenje po prijemu: 1-2 dana
 • Temperatura skladištenja: 17–20 °C/63–68 °F
 • Na tamnom mestu
 • Obezbedite ventilaciju da bi se sprečila akumulacija ugljen-dioksida

Doziranje

Informacije navedene u nastavku su samo indikativne. Prilagođeni savet može biti dat ako su dostupne informacije o lokalnim faktorima koje treba uzeti u obzir, kao što su usevi, klimatski uslovi i nivo zaraze. Za pravilan pristup, obratite se stručnjaku ili priznatom distributeru Koppert-ovih proizvoda.

Spical-Plus preventiva lagani tretman ozbiljan tretman
Dosage 1 sachet/2,5m2 1 sachet/2,5m2 1 sachet/m2
Interval (days) 28-42 28 28
Remarks - Use with Spidex Use with Spidex

Stupite u kontakt sa stručnjakom

Koppert Biological Systems

Thanks for your request!

Something went wrong, please try again

Želite da saznate više o našoj kompaniji i proizvodima? Stupite u kontakt sa jednim od naših stručnjaka.
Naši proizvodi i rešenja su namenjeni profesionalnim uzgajivačima u hortikulturi.

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA testom, Google smernicama o privatnosti i uslovima korišćenja.
Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA testom, Google smernicama o privatnosti i uslovima korišćenja.

Prijavite se na naš bilten

Najnovije vesti i informacije stižu direktno u Vaše poštansko sanduče

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA testom, Google smernicama o privatnosti i uslovima korišćenja.
Vratite se na vrh stranice