Spical-Plus

Naučni naziv:
Neoseiulus californicus
Uobičajeni naziv:
Predatorske grinje
Kategorija proizvoda:
Prirodni neprijatelj
Upotreba za:
Upotreba za: Paučinari
  • Za kontrolu paučinara

  • Bolje podnosi visoke temperature i nisku vlažnost od P. persimilis

  • Za umerene klimatske uslove u zaštićenim usevima

Play
Play
  • Za kontrolu paučinara

  • Bolje podnosi visoke temperature i nisku vlažnost od P. persimilis

  • Za umerene klimatske uslove u zaštićenim usevima

Upotreba za

Upotreba za

Štetočine

Koprivine grinje (Tetranychus urticae); crvena voćna grinja (Panonychus ulmi); crvena citrusna grinja (Panonychus citri); druge vrste paučinara.

Poljoprivredne kulture

Ne koristiti u slučaju paradajza.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Način dejstva

Predatorske grinje se umnožavaju u kesici i šire po usevu tokom perioda od nekoliko nedelja. One probadaju svoj plen svojim delovima usta za sisanje i isisavaju sadržaj.

Play
Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Veličina pakovanja 100; 500 kesica. Svaka kesica sadrži 100 predatorskih grinja i njihovog plena.
Prezentacija Kesice u kartonskoj kutiji.
Nosač Mekinje.
Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena

  • Zakačite kesice na zasenjena mesta u usevu, van domašaja direktne sunčeve svetlosti
  • Kesice već imaju izlaznu rupu
  • Držite kesice za kartonsku traku na vrhu, da biste izbegli oštećenje predatorskih grinja
Play

Doziranje

Doziranje Spical Plus zavisi od klimatskih uslova, useva i gustine štetočine i uvek treba da se prilagođava konkretnoj situaciji. Započnite primenu preventivno ili čim se na usevu detektuju prve koprivine grinje. Koristite najmanje 4000 kesica po hektaru i okačite ih uz jednako rastojanje u usevu. Oslobađanje treba ponoviti nakon 4 nedelje ako nije došlo do kontrolisanja štetočina. Posavetujte se sa Koppert savetnikom ili priznatim distributerom Koppert proizvoda i dobijte savet u vezi sa najboljom strategijom za vašu situaciju.

Uslovi okruženja

Neoseiulus californicus je najefektivniji na temperaturama između 13 i 32 °C (55 i 90 °F) i osetljiv je na relativnu vlažnost ispod 60%.

Kombinovana primena

Može se kombinovati sa Phytoseiulus persimilis i Feltiella acarisuga.

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima
Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Vreme skladištenja po prijemu

Применити производ што је пре могуће након преузимања. Ако је потребно, производ се може чувати 1-2 дана.

Temperatura skladištenja

17–20 °C/63–68 °F

Uslovi čuvanja

U mraku, obezbedite ventilaciju da bi se sprečila akumulacija CO2.

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Uvek poštujte lokalne propise. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?