Aphipar

Naučni naziv:
Aphidius colemani
Uobičajeni naziv:
Parazitska osa
Kategorija proizvoda:
Prirodni neprijatelj
Upotreba za:
Upotreba za: Biljne vaši
  • Za kontrolu biljnih vaši, naročito vrsta Myzus spp. i biljnih vaši pamuka

  • Može se koristiti preventivno ili kada se pojave prvi znaci prisustva štetočina

Parasitic wasp Aphidius colemani predating on aphids
Play
Play
  • Za kontrolu biljnih vaši, naročito vrsta Myzus spp. i biljnih vaši pamuka

  • Može se koristiti preventivno ili kada se pojave prvi znaci prisustva štetočina

Upotreba za

Upotreba za

Štetočine

Naročito za biljnu vaš pamuka (Aphis gossypii); duvanovu vaš (Myzus persicae var. nicotianae); breskvinu i krompirovu vaš (Myzus persicae var. persicae).

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Način dejstva

Odrasle parazitske ose pojavljuju se iz mumija i ženke poležu svoja jaja u biljne vaši. Naredna generacija parazitskih osa razvija se unutar biljnih vaši, koje se pretvaraju u kožastu mumiju. Odrasla parazitska osa izlazi iz rupe na zadnjem delu mumije. Prve mumije mogu da se primete na usevima već oko 10–14 nedelja nakon prve primene.

Vizuelni efekat

Parazitirane biljne vaši se pretvaraju u braon mumije.

Play
Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Veličina pakovanja 500; 1000; 5000 mumija.
Prezentacija Bočice od 100 ml; 500 ml.
Nosač Piljevina.
Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena

  • Rasporedite materijal na mineralnu vunu ili u aplikatore Dibox
  • Materijal treba da ostane suv i da se ne pomera sa prvobitnog mesta primene bar nekoliko dana
Play

Doziranje

Doziranje Aphipara zavisi od klimatskih uslova, useva i gustine vaši i uvek treba da se prilagođava konkretnoj situaciji. Preventivno započnite primenu nedugo nakon sađenja useva. Količina primene se tipično kreće u domenu 0,25–4 po m2 po oslobađanju. Oslobađanja treba da se ponove najmanje 3 puta. Posavetujte se sa Koppert savetnikom ili priznatim distributerom Koppert proizvoda i dobijte savet u vezi sa najboljom strategijom za vašu situaciju.

Uslovi okruženja

Najefektivnije između 20 i 25 °C (68 i 77 °F). Efektivnost se smanjuje na temperaturama iznad 30 °C/86 °F.

Kombinovana primena

Može se koristiti u kombinaciji sa drugim sredstvima za biološku kontrolu biljnih vaši, kao na primer Aphidend.

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima
Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Vreme skladištenja po prijemu

1–2 dana.

Temperatura skladištenja

8–10 °C/47–50 °F.

Uslovi čuvanja

Na tamnom mestu.

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Uvek poštujte lokalne propise. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?