Trianum-P

Trianum-P Biofungicid za suzbijanje zemljišnih bolesti Trichoderma harzianum T-22

Upotreba Trianum-P za:

Trianum-P je biofungicid i koristi se za suzbijanje zemljišnih bolesti, kao što su Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp. i Sclerotinia. Osim toga, Trianum-P ima svojstvo da stimuliše rast biljaka, posebno kada je reč o razvoju korenovog sistema i nadzemnih delova biljke.

Pakovanje:

Trianum-G se prodaje u različitim pakovanjima koji se razlikuju od države do države; 45 gr (samo u Keniji), 250 gr, 500 gr i 5 kg u plastičnim vrećicama sa spoljašnjim pakovanjem od kartona.
Formulacija: Granule rastvorljive u vodi (WG)
Koncentracija: 1% v/v Trichoderma harzianum, soj T-22 spore (1 x 109 spore/gr) i 99% v/v inertnih sastojaka

Opšte informacije

Kada se koristi Trianum-P?

Trianum-P povećava otpornost biljaka na stres izazvan bolestima, režimima ishrane i navodnjavanja koji nisu optimalni kao i klimatskim uslovima. Trianum-P takođe pomaže u povećanju unosa hranljivih materija. To može da doprinese povećanju rasta i razvoja korenovog sistema i nadzemnih delova biljaka.
Trianum-P se koristi u proizvodnji povrća, jagodastog voća, začinskog i lekovitog bilja, lukovica, ukrasnih i višegodišnjih biljaka, travnjaka i drveća (kako u zaštićenom prostoru, tako i na otvorenom). Proizvod može da se koristi i u poljoprivrednim kulturama, kao što su kukuruz i žitarice. Na oznaci proizvoda proverite za koji usev je Trianum-P registrovan za upotrebu u vašoj zemlji.

Kako Trianum-P funkcioniše?

Trianum sadrži spore korisne gljiveTrichoderma harzianum soj T-22. Ako se Trianum pravilno primeni, razvija se micelija, koja raste uz korenov sistem i štiti ga od bolesti, kao što su:

 • Fusarium
 • Pythium
 • Rhizoctonia
 • Sclerotinia

Trianum funkcioniše na osnovu sledećih mehanizama:

1. Borba za prostor
Na površini korenovog sistema, Trianum raste brže od drugih zemljišnih gljiva. Zbog toga, druge gljive ne dobijaju mogućnost da se razviju na korenovom sistemu.

2. Borba za hranljive materije
Trianum oduzima patogenima izvor hranljivih materija kojima moraju da se hrane. Na taj način se ograničava njihov razvoj.

3. Mikoparazitizam
Trianum raste oko micelije patogena. Ćelijski zidovi micelije se razgrađuju i patogen umire.

4. Jačanje biljke
Trianum poboljšava razvoj korenovog sistema formiranjem velike količine korenovih dlačica, čime se znatno poboljšava apsorpcija vode i hranljivih materija. To dovodi do većeg prinosa otpornijeg, kao i ujednačenijeg useva. Razlika je posebno primetna kada je biljka pod stresom i/ili je gajena pod manje optimalnim uslovima.

5. Indukovana otpornost biljaka
Trianum takođe pojačava mehanizam odbrane nadzemnih delova biljke (npr. u borbi protiv botritisa), što čini tzv. indukovanu sistemičnu otpornost (ISR) biljaka.

6. Olakšana apsorpcija fiksiranih i nefiksiranih hranljivih materija
Nutritivni elementi, kao npr. određeni mikroelementi i fosfati, ponekad su fiksirani u zemljištu i biljka ne može da ih apsorbuje. Ovo se naročito dešava u zemljištu sa višim nivoom kiselosti (tj. sa nižim pH). Fosfati često formiraju jedinjenja sa kalcijumom, gvožđem ili drugim mikroelementima, i kao rezultat toga više nisu rastvorljivi.

Trianum ima sposobnost da obezbedi određene ˝fiksirane˝ hranljive materije koje biljka može da apsorbuje. Određeni elementi, kao što je mangan, neophodni su biljci u borbi protiv bolesti. Mangan je važan za prirodnu odbranu biljke protiv bolesti.

Trianum proizvodi određene supstance koje, između ostalog, menjaju gvožđe iz Fe3+ u Fe2+, što omogućava da ga biljka apsorbuje.

Kako se koristi Trianum-P

Play video

Primena Trianuma-P

Trianum-P može da se primeni zalivanjem, putem sistema za navodnjavanje kap po kap ili dodavanjem tokom setve. Nanesite Trianum-P što je pre moguće na usev, radi postizanja optimalnog dejstva.

Priprema rastvora:

 • Dodajte 1 zapreminu Trianuma-P u 5 zapremina vode u kanti
 • Dobro promešajte
 • Dodajte smešu u potrebnu količinu vode da bi se dobio konačni rastvor za primenu
 • Neprekidno mešajte da bi se održala homogena raspodela spora (spore se ne rastvaraju u vodi i imaju svojstvo taloženja)
 • Nanesite rastvor istog dana kada je pripremljen.

Primena zalivanjem ili prskanjem:

 • Trianum-P može da se primeni bez posebne opreme za zalivanje. Nakon nanošenja, temeljno očistite opremu ispiranjem vodom.
 • Koristite dovoljnu količinu rastvora da bi se zagarantovalo dobro prodiranje u hranljive podloge ili zemljište, ali izbegavajte oticanje i preteranu drenažu

Primena putem sistema za navodnjavanje kap po kap:

 • Spore u Trianumu-P moraju brzo da dođu do korena (vremenom se kvalitet spora smanjuje u vodi). Ne koristite Trianum-P ispred filtera za pesak i vodite računa da su filteri za navodnjavanje čisti (spore mogu da se vežu za organsku materiju u filterima).
  Da bi se podstaklo vezivanje spora za korenov sistem, izbegavajte oticanje i preteranu drenažu dva dana nakon primene proizvoda. Budući da Trianum-P nije sistemični proizvod, biljka ga ne usvaja.

Ne koristite sredstva za dezinfekciju u sistemima za navodnjavanje kap po kap barem jedan dan pre primene do dva dana nakon primene Trianuma-P.

Optimalni uslovi za primenu Trianuma-P

Koristite Trianum-P kao preventivnu meru zaštite. Da bi se postigli optimalni rezultati, počnite da koristiteTrianuma-P na početku proizvodnog ciklusa, poželjno tokom setve, sadnje i skidanja reznica. Trianum-P dobre rezultate pri različitim klimatskim uslovima. Razvija se u različitim klimatskim uslovima (10-34 °C), pri pH između 4-8, u mnogim vrstama hranljivih podloga za uzgajanje i na korenovom sistemu mnogih useva.

Rukovanje

Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u neodgovarajućim uslovima.

Uputstvo za skladištenje:

 • Rok trajanja: videti datum isteka na pakovanju
 • Temperatura skladištenja: između 4 i 8 ºC
 • Ne držati na direktnoj sunčevoj svetlosti.

Stupite u kontakt sa stručnjakom

Koppert Biological Systems

Thanks for your request!

Something went wrong, please try again

Želite da saznate više o našoj kompaniji i proizvodima? Stupite u kontakt sa jednim od naših stručnjaka.
Naši proizvodi i rešenja su namenjeni profesionalnim uzgajivačima u hortikulturi.

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA testom, Google smernicama o privatnosti i uslovima korišćenja.
Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA testom, Google smernicama o privatnosti i uslovima korišćenja.

Prijavite se na naš bilten

Najnovije vesti i informacije stižu direktno u Vaše poštansko sanduče

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA testom, Google smernicama o privatnosti i uslovima korišćenja.
Vratite se na vrh stranice