Trianum-P

Aktivni sastojak:
Trichoderma harzianum T-22
Uobičajeni naziv:
Zemljišne gljivice
Kategorija proizvoda:
Biofungicid
 • Sprečava i kontroliše zemljišne bolesti

 • Promoviše rast biljaka i uniformnost

 • Granule se jednostavno mogu rasipati u vodi i primeniti zalivanjem, navodnjavanjem kap po kap ili prskanjem.

Play
Play
 • Sprečava i kontroliše zemljišne bolesti

 • Promoviše rast biljaka i uniformnost

 • Granule se jednostavno mogu rasipati u vodi i primeniti zalivanjem, navodnjavanjem kap po kap ili prskanjem.

Upotreba za

Upotreba za

Trianum-P štiti biljke od različitih zemljišnih bolesti korena putem nekoliko načina dejstava. Takođe poboljšava razvoj korenskog sistema, apsorpciju hranljivih materija i rast biljaka.

Bolesti

Trichoderma harzianum T-22 štiti od zemljišnih bolesti kao što su Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Sclerotinia spp. i Microdochium spp. Pored toga, Trianum-G podstiče rast biljaka i uniformnost.

Poljoprivredne kulture

Trianum-P se može koristiti kod većine useva.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Način dejstva

Način dejstva Trianum-P je zasnovan na sledećim mehanizmima:

Borba za prostor
Na površini korenovog sistema, Trianum-P raste brže od drugih zemljišnih gljiva. Zbog toga, druge gljive dobijaju manju mogućnost da se razviju na korenovom sistemu.

Borba za hranljive materije
Trianum-P oduzima patogenima izvor hranljivih materija koje su im potrebni. Na taj način patogeni imaju manju šansu da se razviju.

Mikoparazitizam
Trianum-P raste oko micelije patogena. Ćelijski zidovi patogena se razgrađuju i patogeni umiru.

Jačanje biljke
Trianum-P poboljšava razvoj korenovog sistema formiranjem velike količine korenovih dlačica, čime se znatno poboljšava apsorpcija vode i hranljivih materija. To dovodi do snažnijeg i ujednačenijeg useva i boljeg prinosa. Ovaj efekat je snažniji kada je biljka pod stresom i/ili je gajena pod manje optimalnim uslovima. Trianum-G takođe pojačava mehanizam odbrane nadzemnih delova biljke što čini tzv. indukovanu sistemičnu otpornost (ISR) biljaka. Trianum-P ima sposobnost da obezbedi određene „fiksirane” hranljive materije, kao što su mangan i gvožđe, koje biljka može da apsorbuje.

Play
Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Veličina pakovanja Džakovi od 500 grama i 5 kg sa kartonskom spoljašnjom kutijom.
Formulacija Granule rastvorljive u vodi (WG).
Koncentracija 1x10⁹ cfu (žive Trichoderma harzianum T-22 spore)/gram.
Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Priprema

 • Dodajte 1 zapreminu Trianuma-P u 5 zapremina vode u kanti
 • Dobro promešajte
 • Dodajte smešu u potrebnu količinu vode da bi se dobio konačni rastvor za prskanje, nakapavanje ili zalivanje
 • Neprekidno mešajte da biste održali homogenu distribuciju spora
 • Primenite na dan pripreme rastvora jer će se kvalitet spora smanjiti za nekoliko časova

Primena

Trianum-P se može primeniti zalivanje, sistemima za navodnjavanje kap po kap ili prskanjem na supstrat u trenutku sejanja. Nanesite Trianum-P što je pre moguće na usev, radi postizanja optimalnog dejstva.

Primena zalivanjem ili prskanjem:

 • Trianum-P može da se primeni sa bilo kojom opremom za prskanje ili zalivanje.
 • Nakon nanošenja, temeljno očistite opremu ispiranjem vodom
 • Koristite dovoljnu količinu rastvora da bi se zagarantovalo dobro prodiranje u hranljive podloge ili zemljište, ali izbegavajte oticanje i preteranu drenažu

Primena putem sistema za navodnjavanje kap po kap:

 • Spore u Trianum-P treba brzo da dođu do korena. Ubrizgajte Trianum-P nakon filtera sa peskom i uverite se da su filteri za navodnjavanje kap po kap čisti (spore se mogu prikačiti za organski materijal u filterima)
 • Da bi se podstaklo vezivanje spora za korenov sistem, izbegavajte oticanje i preteranu drenažu dva dana nakon primene proizvoda. Budući da Trianum-P nije sistemični proizvod, biljka ga ne usvaja
 • Ne koristite sredstva za dezinfekciju u sistemima za navodnjavanje kap po kap barem jedan dan pre primene do dva dana nakon primene Trianuma-P
Play

Doziranje

 • Doziranje Thripor-P zavisi od useva i uvek treba da se prilagođava konkretnoj situaciji. Proverite etiketu da biste pronašli preporučenu dozu za svaki usev i situaciju
 • Količine za primenu uobičajeno obuhvataju od 1–5 kg/ha ili 15–30 gram/1000 biljaka
 • Posavetujte se sa Koppert savetnikom ili priznatim distributerom Koppert proizvoda i dobijte savet u vezi sa najboljom strategijom za vašu situaciju

Tajming

Preventivno započnite primenu prilikom setve ili nedugo nakon sađenja useva.

Uslovi okruženja

Trianum-P dobre rezultate pri različitim klimatskim uslovima. Trichoderma harzianum T-22 razvija se u različitim temperaturnim opsezima (10–34 °C/50–93 °F), pri pH između 4 i 8, u mnogim vrstama supstrata.

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima
Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Vreme skladištenja po prijemu

Videti datum isteka na pakovanju.

Temperatura skladištenja

4–8 °C/39–46 °F

Uslovi čuvanja

Ne držati na direktnoj sunčevoj svetlosti.

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Uvek poštujte lokalne propise. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?