Swirski-Mite

Naučni naziv:
Amblyseius swirskii
Uobičajeni naziv:
Predatorske grinje
Kategorija proizvoda:
Prirodni neprijatelj
Upotreba za:
Upotreba za: Trips bela leptirasta vaš
  • Za kontrolu tripsa i belih leptirastih vaši

  • Može da preživi na polenu ili drugom plenu

Play
Play
  • Za kontrolu tripsa i belih leptirastih vaši

  • Može da preživi na polenu ili drugom plenu

Upotreba za

Upotreba za

Štetočine

Mlade larve različitih vrsta tripsa i jaja i larve bele leptiraste vaši.

Poljoprivredne kulture

Ne koristiti u slučaju paradajza.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Način dejstva

Predatorske grinje probadaju svoj plen svojim delovima usta za sisanje i isisavaju sadržaj.

Play
Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Veličina pakovanja 50.000; 250.000 predatorskih grinja.
Prezentacija boca od 500 ml; boca od 1000 ml; kofa od 6 litara.
Nosač Mekinje.
Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena

  • Okrenite bočicu i blago je protresite pre upotrebe
  • Pritisnite sredinu poklopca da bi se otvorio otvor za doziranje
  • Poprskajte materijal na lišće ili sipajte u Dibox aplikatore
  • Materijal treba da ostane na mestu primene najmanje nekoliko časova nakon primene
  • Takođe se može primeniti sa (Mini)-Air(o)bug
Play

Doziranje

Doziranje Swirski-Mite zavisi od klimatskih uslova, useva i gustine štetočine i uvek treba da se prilagođava konkretnoj situaciji. Započnite primenu čim se na usevu detektuju prve grinje štetočine. Količina primene se tipično kreće u domenu 25–300 po m² po oslobađanju. Oslobađanja treba da se ponove ako je potrebno. Posavetujte se sa Koppert savetnikom ili priznatim distributerom Koppert proizvoda i dobijte savet u vezi sa najboljom strategijom za vašu situaciju.

Uslovi okruženja

Amblyseius swirskii najefektivnije deluje na temperaturama između 20 i 32 °C (68 i 90 °F). Nije efektivno na temperaturama ispod 18 °C/64 °F. Amblyseius swirskii je osetljiv na relativnu vlažnost ispod 60%.

Kombinovana primena

Može se kombinovati sa Orius spp. i parazitoidima bele leptiraste vaši. Ne kombinovati sa drugim generalističkim predatorskim grinjama (Neoseiulus cucumeris, Amblydromalus limonicus, Transeius montdorensis, Amblyseius andersoni).

Mere predostrožnosti

Primena ovog proizvoda može da prouzrokuje osetljivost ili alergijske reakcije, savetujemo preduzimanje potrebnih mera predostrožnosti.

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima
Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Vreme skladištenja po prijemu

Применити производ што је пре могуће након преузимања. Ако је потребно, производ се може чувати 1-2 дана.

Temperatura skladištenja

12–14 °C/54–57 °F.

Uslovi čuvanja

U mraku, obezbedite ventilaciju da bi se sprečila akumulacija CO2.

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Uvek poštujte lokalne propise. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?