Swirski-Mite

Naučni naziv:
Amblyseius swirskii
Uobičajeni naziv:
Predatorske grinje
Kategorija proizvoda:
Natural enemy
Play
Play

Upotreba za

Upotreba za

Kada se koristi Swirski-Mite?

Koristite Svirski-Mite za biološku kontrolu mladih larvi različitih vrsta tripsa, jaja i larvi leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum i Bemisia tabaci) i pljosnatih grinja (Polyphagotarsonemus latus). Koristite Swirski-Mite i kao preventivnu metodu i kada se pojave prvi znaci štetočina.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako Swirski-Mite funkcioniše?

Odrasle predatorske grinje love svoj plen ili čekaju da im priđe pre nego što ga pojedu.

Play

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Bočica od 500 ml, sadrži 50,000 predatorskih grinja

Svaka bočica sa čepom za doziranje sadrži predatorske grinje (nimfe i odrasle jedinke) pomešane sa mekinjama

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena Swirski-Mita

  • Okrenite bočicu i blago je protresite pre upotrebe
  • Pritisnite sredinu poklopca da bi se otvorio dozator.
  • Poprskajte materijal na lišće
  • Odaberite najmanje 4.000 tačaka primene po hektaru, ravnomerno raspoređenih po čitavoj površini
  • Ukoliko je potrebno, koristite (Mini)-Air(o)bug za mehaničku raspodelu Swirski-Mite-a

Mere predostrožnosti: U slučaju mehaničke primene, udisanje proizvoda može da izazove povećanu osetljivost. Kao zaštita za rukovaoce i osobe koje se nalaze u blizini mesta primene proizvoda, preporučuje se upotreba maske protiv prašine.

Informacije navedene u nastavku su samo indikativne. Prilagođeni savet može biti dat ako su dostupne informacije o lokalnim faktorima koje treba uzeti u obzir, kao što su usevi, klimatski uslovi i nivo zaraze. Za pravilan pristup, obratite se stručnjaku ili priznatom distributeru Koppert-ovih proizvoda.

Swirski-Mite preventiva lagani tretman ozbiljan tretman
Dosage 25-50/m2 50-200/m2 200-400/m2
Interval (days) 7-14 7-14 7
Frequency Continuously Continuously Continuously
Remarks      
Play

Optimalni uslovi za Swirski-Mite

Predatorske grinje nisu podložne dijapauzi, pa mogu da se koriste i tokom zime. Tolerantne su na visoke temperature; populacija predatorskih grinja počinje da se razvija kada temperature redovno prelaze 20-22 °C tokom dana.

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Rukovanje

Korisni organizmi za oprašivanje i biološku zaštitu imaju veoma kratak životni vek i zbog toga bi trebalo da se unesu u useve odmah nakon prijema. Odlaganje upotrebe može negativno da utiče na njihov kvalitet. U slučaju kada je potrebno skladištiti Swirski-Mite, sledite uputstva ispod. Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u neodgovarajućim uslovima.

  • Skladištenje po prijemu: 1-2 dana
  • Temperatura skladištenja: 12-14°C
  • Na tamnom mestu
  • Obezbedite ventilaciju da bi se sprečila akumulacija ugljen-dioksida

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Proverite lokalne zahteve za registraciju. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?