O vinovoj lozi

Uobičajena vinova loza (Vitis vinifera) pripada rodu Vitis. Biljka potiče sa Mediterana, centralne Evrope i jugozapadne Azije a uzgajana je i u Maroku, Portugalu, južnoj Nemačkoj i Iranu. Grožđe je plod ove biljke i zapravo je bobica.

Grožđe se konzumira sveže i prerađuje se za proizvodnju vina ili sokova, ili se suši za proizvodnju suvog grožđa. Danas postoji između 5 000 i 10 000 vrsta vinove loze Vitis vinifera, od kojih samo nekoliko ima važnu komercijalnu ulogu kada je reč o proizvodnji vina ili svežem konzumiranju. Ipak, samo su kultivari vrste Vitis vinifera ključni za proizvodnju vina širom sveta. Sve uobičajene vrste vina potiču od (različitih) vrsta Vitis vinifera.