Vitis vinifera

Vinova loza

O vinovoj lozi

Uobičajena vinova loza (Vitis vinifera) pripada rodu Vitis. Biljka potiče sa Mediterana, centralne Evrope i jugozapadne Azije a uzgajana je i u Maroku, Portugalu, južnoj Nemačkoj i Iranu. Grožđe je plod ove biljke i zapravo je bobica.

Grožđe se konzumira sveže i prerađuje se za proizvodnju vina ili sokova, ili se suši za proizvodnju suvog grožđa. Danas postoji između 5 000 i 10 000 vrsta vinove loze Vitis vinifera, od kojih samo nekoliko ima važnu komercijalnu ulogu kada je reč o proizvodnji vina ili svežem konzumiranju. Ipak, samo su kultivari vrste Vitis vinifera ključni za proizvodnju vina širom sveta. Sve uobičajene vrste vina potiču od (različitih) vrsta Vitis vinifera.

Šta možemo da učinimo za Vinova loza