Natupol Trio

Naučni naziv:
Bombus terrestris
Uobičajeni naziv:
Zemni bumbar
Kategorija proizvoda:
Oprašivanje
 • Za useve sa ranim cvetanjem na otvorenom

 • Sa Beehome vratima

 • Otporno na vremenske uslove

Play
 • Za useve sa ranim cvetanjem na otvorenom

 • Sa Beehome vratima

 • Otporno na vremenske uslove

Upotreba za

Upotreba za

Natupol Trio košnice za oprašivanje (koje sadrže tri velike kolonije bumbara) su razvijene za useve na otvorenom polju, sa cvetanjem u proleće.

Poljoprivredne kulture

Koštunjavo voće, jabučasto voće, jagoda, borovnica.

Play
Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Način dejstva

Nakon uvođenja košnice, bumbari radnici počinju sa oprašivanjem cvetova dok istovremeno prikupljaju polen koji služi kao hrana za leglo. Više radnika izlazi iz legla u nedeljama nakon uvođenja, čime se povećava i veličina kolonije i učinak oprašivanja. Nakon nekoliko nedelja, kolonija će dostići svoju maksimalnu veličinu i počeće da opada njena veličina i aktivnost oprašivanja. Razvoj kolonije zavisi od uslova okruženja i količine i kvaliteta polena.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Prezentacija

Jedna košnica sadrži 3 zasebne ekstra velike kolonije bumbara, uključujući maticu, radilice, leglo i šećernu vodicu.

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena

 • Košnice Natupol Trio mogu da se oslobode u usev 4 do 7 dana pre cvetanja.
 • Postavite Natupol Trio košnice ravnomerno na parcelu. Najbolje je postaviti ih na horizontalnu platformu iznad samog tla
 • Sačekajte najmanje pola sata nakon postavljanja košnice pre otvaranja letačkog otvora, da bi se bumbari smirili
 • Zaštitite košnice od direktne sunčeve svetlosti i kiše i pritisnite košnicu, na primer kamenom, da biste sprečili da je vetar oduva
 • Napravite otvore za ventilaciju na vrhu košnice tokom toplog vremena.
 • Povlačite bela klizna vrata svake košnice nagore, dok dva otvora (ulaz i izlaz) ne postanu vidljiva. Ne skidajte mala siva vrata ispod poklopca
 • Učinak i trajanje oprašivanja zavisi od useva i zavisi od uslova okruženja. Uvek se posavetujte sa Koppert savetnikom ili priznatim distributerom Koppert proizvoda i dobijte savet u vezi sa najboljom strategijom za vašu situaciju.

Uslovi okruženja

Natupol Trio ima najbolji učinak pri ambijentalnim temperaturama između 12–30 °C (čuvajte zaštićeno od sunca tokom dana kada je temperatura iznad 25 °C).

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima
Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Vreme skladištenja po prijemu

Da bi se garantovali najbolji rezultati oprašivanja, počnite da koristite košnice na sam dan prijema. Ako je potrebno, košnice se mogu skladištiti najviše 1 dan.

Temperatura skladištenja

15–25 °C.

Uslovi čuvanja

Čuvajte košnice u dobro provetrenom prostoru, zaštićenom od direktne sunčeve svetlosti.

Higijena

Uklonite košnice bumbara nakon cvetanja useva i ne kasnije od 12 nedelja nakon uvođenja.

Odlaganje

Zatvorite stare košnice u plastične kese da biste ubili preostale žive bumbare, za šta je potrebno oko 2 nedelje. Kada su svi bumbari mrtvi, odložite košnice u skladu sa lokalnim propisima.

Preuzimanja

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Uvek poštujte lokalne propise. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?