Mycotal

Aktivni sastojak:
Lecanicillium muscarium Ve6
Uobičajeni naziv:
Bioinsekticid
Kategorija proizvoda:
Bio-insecticide
Play

Upotreba za

Upotreba za

Kada se koristi Mycotal?

Mycotal se koristi za biološku kontrolu larvi belih leptirastih vaši sa neželjenim dejstvima na larve tripsa (kada je veća vlažnost i u kombinaciji sa odgovarajućim katalizatorima, kao što su Adpro Addit ili Adpro Squad).

Mycotal mora da se koristi u ranim fazama rasta useva i kada je broj štetočina nizak. Za delotvorno suzbijanje, primenite do 4 doze po pojavljivanju belih leptirastih vaši u intervalima od 7 do 10 dana.

Proverite na nalepnici u kojim je državama Mycotal odobren za upotrebu.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako Mycotal funkcioniše?

Mycotal je delotvoran pri direktnom kontaktu i pri odgovarajućim klimatskim uslovima ubija larve nakon 7 do 10 dana. Primena preparata cilja i larve i lutke.

Nakon prskanja, spore klijaju i rastu, stvarajući hife koje prodiru u telesne otvore, gde se razmnožavaju, uništavajući tkiva. Gljive prorastaju kroz epidermis insekta i proizvode spore sa spoljašnje strane tkiva, što može da proširi infekciju na druge bele leptiraste vaši i tripsa.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Mycotal se prodaje u politenskim vrećicama od 500 grama sa spoljašnjim pakovanjem od kartona.
Formulacija: Granule rastvorljive u vodi (WG)
Koncentracija: 1.010 spora po gramu

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena Mycotala

Priprema rastvora:

 • Mešajte potrebnu količinu Mycotala sa vodom (15-20 °C), dok se ne stvori gusta smeša u kanti. Upotrebite 3-4 litre vode na 500 grama Mycotala
 • Napunite rezervoar za rasprskivanje potrebnom količinom vode
 • Sipajte gustu smešu u rezervoar za rasprskivanje i temeljno promešajte
 • Dodajte ispravnu količinu proizvoda Adpro Addit ili Adpto Squad u rastvor Mycotala i temeljno promešajte
 • Prskajte odmah nakon pripreme

Možda će biti potrebno ponavljanje procesa (do 4 puta) u navedenim intervalima, da bi se tretirale nove larve čim se pojave i prekinuo životni ciklus štetočina.

Upotrebite 500 litara rastvora u spreju po hektaru na svaki metar visine biljke. Obavezno mešajte tečnost neprekidno.

Informacije navedene u nastavku su samo indikativne. Prilagođeni savet može biti dat ako su dostupne informacije o lokalnim faktorima koje treba uzeti u obzir, kao što su usevi, klimatski uslovi i nivo zaraze. Za pravilan pristup, obratite se stručnjaku ili priznatom distributeru Koppert-ovih proizvoda.

Mycotal preventiva lagani tretman ozbiljan tretman
Rate - 0.1% 0.1%
m²/unit - 2.000 2.000
Interval (days) - 7 7
Frequency - 2-3x 3-4x
Remarks - - -
Play

Optimalni uslovi za primenu Mycotal-a

Uspešno funkcionisanje Mycotal-a zavisi od odgovarajuće temperature, uslova relativne vlažnosti u zaštićenom prostoru i od pravovremenog momenta primene. Zahtevaju se sledeći minimalni uslovi:

 • Mycotal zahteva temperaturu od 18 °C do 30 °C i (ako se primenjuje u kombinaciji sa Adpro Addit, Adpro Squad ili nekim drugim kompatibilnim ađuvantom) iprosečnu relativnu vlažnost od 70% nekoliko dana nakon primene.
 • Primenite ga tokom kasnog popodneva ili rane večeri, usmeravajući rasprskivač ka donjim delovima lišća i tačkama rasta.
 • Temeljno pokrivanje svog lišća (naličja) je od presudnog značaja za najbolje rezultate u suzbijanju belih leptirastih vaši. Koristite opremu za rasprskivanje velike zapremine
 • Izbegavajte nekompatibilne tretmane fungicidima

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Rukovanje

Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u neodgovarajućim uslovima.

Uputstvo za skladištenje:

 • Rok trajanja: videti datum isteka na pakovanju
 • Temperatura skladištenja: između 2 ºC i 6 ºC
 • Ne držati na direktnoj sunčevoj svetlosti.

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Proverite lokalne zahteve za registraciju. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?