Mycotal

Aktivni sastojak:
Lecanicillium muscarium Ve6
Uobičajeni naziv:
Entomopatogena gljivica
Kategorija proizvoda:
Bioinsekticid
 • Za kontrolu belih leptirastih vaši, tripsa i biljnih vaši

 • Razvijanje otpornosti kod štetočina vrlo je malo verovatno

 • Ne ostavlja opasan ostatak

Play
 • Za kontrolu belih leptirastih vaši, tripsa i biljnih vaši

 • Razvijanje otpornosti kod štetočina vrlo je malo verovatno

 • Ne ostavlja opasan ostatak

Upotreba za

Upotreba za

Štetočine

Bela mušica sa neželjenim dejstvom na lisne uši i tripse.

Poljoprivredne kulture

Povrće, ukrasne biljke, mlade sadnice i sitno voće u zaštićenom prostoru.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Način dejstva

Nakon prskanja Mycotala, spore klijaju i rastu do hifa koje penetriraju u telesne šupljine štetočina. Oni se tu razmnožavaju i uništavaju tkiva. Gljive prorastaju kroz epidermis insekta i proizvode spore sa spoljašnje strane tkiva, što može da proširi infekciju na druge ranjive štetočine. Mycotal je delotvoran pri direktnom kontaktu i pri odgovarajućim klimatskim uslovima ubija svoju metu nakon 7 do 10 dana.

Vizuelni efekat

Zaraženi insekti se smežuraju ili u vlažnim uslovima dolazi do pojave pufnastog micelijuma izvan insekta.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Veličina pakovanja Kesa od 500 grama sa spoljašnjim pakovanjem od kartona.
Formulacija Granule rastvorljive u vodi (WG).
Koncentracija 1x10¹⁰ cfu (žive Lecanicillium muscarium Ve6 spore)/gram.
Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Priprema

 • Uzmite potrebnu količinu Mycotala
 • Za optimalnu efektivnost, kombinujte sa ađuvantom kao što su Addit ili Squad
 • Pomešajte sa 3–4 litara vode (15–20 °C) na 500 grama Mycotala i napravite gustu smešu
 • Napunite rezervoar za rasprskivanje potrebnom količinom vode
 • Sipajte gustu smešu u rezervoar za rasprskivanje i temeljno promešajte
 • Dodajte ispravnu količinu ađuvanta u rastvor Mycotala i temeljno promešajte
 • Prskajte odmah nakon pripreme

Primena

Mycotal se može prskanjem naneti na biljke ili primeniti putem raspršivača vodene magle male zapremine (LVM).

Primena prskanjem:

 • Mycotal se može primenjivati standardnom opremom za prskanje visoke zapremine
 • Prskajte dok ne počne da kaplje sa sadnica
 • Temeljno pokrivanje listova je od suštinskog značaja za najbolje rezultate. Usmerite prskanje na donju stranu listova i na tačke rasta
 • Obavezno mešajte neprekidno rastvor spreja tokom primene
 • Za optimalne rezultate ponovite tretiranje Mycotal-om, u navedenim intervalima, da bi se tretirale nove larve u mladoj fazi čim se pojave i prekinuo životni ciklus štetočina

Primena putem LVM (raspršivača vodene pare male zapremine):

 • Mycotal se može primeniti pomoću svih standardnih LVM sistema
 • Temeljno pokrivanje listova je od suštinskog značaja za najbolje rezultate. Koristite dovoljno vode za primenu proizvoda putem LVM sistema (>50 l/ha), dodajte pomoćno sredstvo za raspršivanje i nanesite na dan kada nema vetra (<3 m/s)
 • Držite prozore za ventilaciju zatvorene tokom primene. Preporučljivo je da koristite ventilatore za unapređenje raspodele
 • Obavezno mešajte neprekidno rastvor spreja tokom primene
 • Primenite Mycotal na kraju dana
 • Za optimalne rezultate ponovite tretiranje Mycotal-om, u navedenim intervalima, da bi se tretirale nove larve u mladoj fazi čim se pojave i prekinuo životni ciklus štetočina
Play

Doziranje

 • Koristite 100 grama na 100 litara vode
 • Uvek proverite nalepnicu proizvoda za više informacija
 • Posavetujte se sa Koppert savetnikom ili priznatim distributerom Koppert proizvoda i dobijte savet u vezi sa najboljom strategijom za vašu situaciju

Uslovi okruženja

Efikasnost Mycotal-a zavisi od temperature i relativne vlažnosti vazduha u zaštićenom prostoru i od pravovremenog momenta primene. Zahtevaju se sledeći uslovi:

 • Mycotal zahteva dovoljnu vlažnost unutar zaštićenog prostora nekoliko sati nakon primene da bi spore klijale i zarazile štetočinu
 • Poprskajte kasno popodne i/ili rano uveče

Napomene

Ne ostavlja opasan ostatak koji podleže zakonskim propisima

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima
Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Vreme skladištenja po prijemu

Videti datum isteka na pakovanju.

Temperatura skladištenja

2–6 °C/36–43 °F.

Uslovi čuvanja

Ne držati na direktnoj sunčevoj svetlosti.

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Uvek poštujte lokalne propise. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?