Miglyphus

Naučni naziv:
Diglyphus isaea
Uobičajeni naziv:
Parazitska osa
Kategorija proizvoda:
Prirodni neprijatelj
Upotreba za:
Upotreba za: Lisni mineri
  • Za kontrolu lisnih minera
  • Efektivno kod visokih gustina lisnih minera
Play
Play
  • Za kontrolu lisnih minera
  • Efektivno kod visokih gustina lisnih minera
Upotreba za

Upotreba za

Štetočine

Lisni mineri (Lyriomyza spp.).

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Način dejstva

Odrasle ženke parazitskih osa Diglyphus isaea ubijaju druge i treće instar larve lisnih minera u njihovim skrovištima i polažu jaja pored njih. Jaja se u skrovištu (van lisnog minera) razvijaju u parazitske ose i koriste mrtve larve kao hranu. Odrasle ženke takođe ubijaju mlade larve lisnih minera tako što ih koriste kao izvor hrane. Ovo je poznato kao hranjenje domaćina.

Vizuelni efekat

Prisustvo Diglyphus isaea u usevu može se uočiti na osnovu kratkih minera koji sadrže mrtve larve lisnih minera. Starije larve i lutke vidljive su kroz list.

Play
Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Veličina pakovanja 500 odraslih jedinki.
Prezentacija Bočica od 100 ml.
Nosač Nema.
Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena

  • Oslobodite parazitske ose među lišće useva ujutru ili uveče.
Play

Doziranje

Doziranje Miglyphus zavisi od klimatskih uslova, useva i gustine lisnih minera i uvek treba da se prilagođava konkretnoj situaciji. Započnite primenu čim se na usevu detektuju prvi mineri. Količina primene se tipično kreće u domenu 0,25–3 po m2 po oslobađanju. Oslobađanja treba da se ponove najmanje 3 puta u nedeljnim intervalima ili dok se ne uspostavi kontrola. Pri niskim temperaturama (<20 °C/68 °F) bolje je koristiti Minusa. Posavetujte se sa Koppert savetnikom ili priznatim distributerom Koppert proizvoda i dobijte savet u vezi sa najboljom strategijom za vašu situaciju.

Uslovi okruženja

Diglyphus isaea najefektivnije deluje na temperaturama između 15 °C i 25 °C (59 i 77 °F).

Kombinovana primena

Može se kombinovati sa Minusa.

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima
Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Vreme skladištenja po prijemu

Применити производ што је пре могуће након преузимања. Ако је потребно, производ се може чувати 1-2 дана.

Temperatura skladištenja

8–10 °C/47–50 °F.

Uslovi čuvanja

Na tamnom mestu, bočicu čuvati u uspravnom položaju.

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Uvek poštujte lokalne propise. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?