Minusa

Naučni naziv:
Dacnusa sibirica
Uobičajeni naziv:
Parazitska osa
Kategorija proizvoda:
Prirodni neprijatelj
Upotreba za:
Upotreba za: Lisni mineri
  • Za kontrolu lisnih minera
  • Efektivno kod niskih gustina lisnih minera
  • Takođe efikasno na niskim temperaturama
Play
  • Za kontrolu lisnih minera
  • Efektivno kod niskih gustina lisnih minera
  • Takođe efikasno na niskim temperaturama
Upotreba za

Upotreba za

Štetočine

Lisni mineri (Lyriomyza spp.).

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Način dejstva

Odrasle ženke parazitskih osa Dacnusa sibirica po mogućstvu polažu jaja unutar prvih i drugih instar larvi lisnih minera. Parazitske ose se razvijaju u lutkama lisnih minera. Iz lutke se pojavljuje odrasla parazitska osa.

Vizuelni efekat

Nije moguće videti na spoljašnjosti ako su larva ili lutka lisnog minera parazitirani.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Veličina pakovanja 500 odraslih jedinki.
Prezentacija Bočica od 100 ml.
Nosač Nema.
Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena

  • Oslobodite parazitske ose među lišće useva ujutru ili uveče.
Play

Doziranje

Doziranje Minusa zavisi od klimatskih uslova, useva i gustine lisnih minera i uvek treba da se prilagođava konkretnoj situaciji. Započnite primenu čim se na usevu detektuju prvi mineri. Količina primene se tipično kreće u domenu 0,25–0,5 po m2 po oslobađanju. Oslobađanja treba da se ponove najmanje 3 puta u nedeljnim intervalima ili dok se ne uspostavi kontrola. Kod visokih temperatura (>25 °C/77 °F) i/ili kod visokih stopa zaraze, bolje je koristiti Miglyphus. Posavetujte se sa Koppert savetnikom ili priznatim distributerom Koppert proizvoda i dobijte savet u vezi sa najboljom strategijom za vašu situaciju.

Uslovi okruženja

Minusa je efektivnija od Miglyphus pri nižim temperaturama (<20 °C/68 °F). Kada se temperature povećaju, Miglyphus može da se koristi kao podrška za Minusu.

Kombinovana primena

Može se kombinovati sa Miglyphus.

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima
Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Vreme skladištenja po prijemu

Применити производ што је пре могуће након преузимања. Ако је потребно, производ се може чувати 1-2 дана.

Temperatura skladištenja

8–10 °C/47–50 °F.

Uslovi čuvanja

Na tamnom mestu, bočicu čuvati u uspravnom položaju.

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Uvek poštujte lokalne propise. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?