Minusa

Naučni naziv:
Dacnusa sibirica
Uobičajeni naziv:
Parazitska osa
Kategorija proizvoda:
Natural enemy
Play

Upotreba za

Upotreba za

Kada se koristi Minusu?

Koristite Minusu za biološku kontrolu larvi lisnih minera. Minusa cilja na sve larvene stadijume, ali posebno na prvi i drugi stadijum.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako Minusa funkcioniše?

Odrasleženke parazitskih osa Dacnusa sibirica polažu jaja unutar larvi lisnih minera. Parazitske ose se razvijaju u lutkama lisnih minera. Iz lutki se pojavljuju odrasle parazitske ose.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Informacije navedene u nastavku su samo indikativne. Prilagođeni savet može biti dat ako su dostupne informacije o lokalnim faktorima koje treba uzeti u obzir, kao što su usevi, klimatski uslovi i nivo zaraze. Za pravilan pristup, obratite se stručnjaku ili priznatom distributeru Koppert-ovih proizvoda.

Minusa preventiva lagani tretman ozbiljan tretman
Dosage - 0,25 - 0,5 /m2 -
Interval (days) - 7 -
Frequency - Min. 3x -
Remarks - If <1 larva/10 plants -

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena Minuse

Oslobodite parazitske ose među usev ujutru ili uveče.

Play

Optimalni uslovi za Minusu

Minusa se preporučuje za niske stepene infekcija. Obzirom da je Minusa aktivna čak i u hladnijih periodima godine, počnite sa njenim korišćenjem već na početku sezone. Kada se temperature povećaju, Miglyphus može da se koristi kao podrška za Minusu.

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Rukovanje

Korisni organizmi za oprašivanje i biološku zaštitu imaju veoma kratak životni vek i zbog toga bi trebalo da se unesu u useve odmah nakon prijema. Odlaganje upotrebe može negativno da utiče na njihov kvalitet. U slučaju kada je potrebno skladištiti Minusu, sledite uputstva ispod. Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u drugačijim uslovima.

  • Skladištenje po prijemu: 1-2 dana
  • Temperatura skladištenja: 8-10 °C
  • Bočice čuvati u uspravnom položaju
  • Na tamnom mestu

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Proverite lokalne zahteve za registraciju. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?