Natupol Excel

Natupol Excel Bombus terrestris

Upotreba Natupol Excel za:

Oprašivanje useva sa velikom količinom cvetova po m2, useva koji se gaje pod veštačkim osvetljenjem i u toplijim uslovima.

Pakovanje:

Jedna košnica sa jednom kolonijom bumbara, uključujući maticu, radilice, leglo i šećernu vodicu

Opšte informacije

Play video

Kada se koristi Natupol Excel?

Natupol Excel je posebno razvijen za gajenje useva sa velikim brojem cvetova po m2 (35-60 cvetova) nedeljno, kao što su čeri paradajz ili jagodičasto voće, kao i za useve koji se gaje pod veštačkim osvetljenjem ili u toplijim uslovima.

Kako Natupol Excel funkcioniše?

Nakon njihovog oslobađanja, radilice počinju sa oprašivanjem useva. Njima pomažu radilice rođene u periodu nakon prijema košnice.

Natupol Excel sadrži veću količinu šećerne vodice u skladu sa potrebama useva. Ovim se povećava ukupni potencijal oprašivanja i bumbarima daje više energije za kontrolisanje njihove mikroklime. U košnici se nalazi veća kolonija i samim tim je potrebno više hlađenja. Shodno tome, ventilacioni otvori su modifikovani da bi se poboljšala ventilacija. Štitnici na ventilacionim otvorima sprečavaju ulazak insekata u košnicu.

Povećana vidljivost košnice među usevima (Beevision) zasniva se na specifičnom čulu vida kod bumbara. Bumbari sada mogu lako da pronađu košnicu i manje bumbara se izgubi u plasteniku, čime se poboljšava oprašivanje.

Kako se koristi Natupol Excel

Play video

Primena Natupol Excela

 • Rasporedite Natupol košnice ravnomerno duž glavne staze u plasteniku
 • Postavite kolonije na horizontalnu platformu (izbegavati nagib da šećerna vodica ne bi iscurila)
 • Tokom leta, postavite košnicu oko 20 do 60 cm iznad tla na južnoj strani staze, da bi se obezbedila maksimalna zasena od sunca. Ako je potrebno, napravite dodatnu zasenu.
 • Tokom zime, postavite košnicu blizu vrha biljaka na severnoj strani glavne staze. Košnica treba da bude izložena prvim jutarnjim zracima sunca.
 • Sačekajte najmanje 15 minuta nakon postavljanja košnice pre njenog otvaranja, da bi se kolonije bumbara smirile.

Optimalni uslovi za Natupol Excel

Natupol Excel najbolje funkcioniše u okruženju sa temperaturom između 10 °C i 30 °C.

Rukovanje

 • Svaka košnica sadrži hranu koja održava bumbare u optimalnim uslovima tokom transporta i skladištenja.
 • Da bi se garantovali najbolji rezultati oprašivanja, počnite da koristite košnice na sam dan prijema.
 • Počnite da koristite košnice najkasnije jedan dan nakon prijema.
 • Održavajte bumbare na temperaturama između 15 °C i 25 °C.
 • Izbegavajte držanje košnice na direktnoj sunčevoj svetlosti.

Use and Hygiene

 • Never move a hive from one greenhouse to another
 • Prevent bumblebees from leaving the greenhouse
 • Remove bumblebee hive 6-8 weeks after introduction
 • Clean the hive stand before placing new hives
 • Seal old hives into plastic bags and dispose them according to local legislation.

 

Tačke na koje je potrebno obratiti posebnu pažnju

 • Pobrinite se da košnice i njihovi ulazi budu jasno vidljivi, tako da bumbari lako nađu put do kuće.
 • Postavite najviše dve košnice jednu pored druge ili jednu blizu druge. Da bi se izbeglo skretanje bumbara, svaki od ulaza košnice treba da bude usmeren u drugačijem pravcu.
 • Direktna sunčeva svetlost na košnici može da poveća unutrašnju temperaturu košnice od 5 °C do 15 °C. U toplim uslovima je važno obezbediti zasenu.
 • Vodite računa da mravi ne mogu da dosegnu šećernu vodicu u košnici, pravljenjem barijere od masti ili lepka za insekte. Takođe izbegavajte dodir biljaka sa košnicom, tako da mravi ne mogu da dođu do košnice.
 • Kolonije ne treba da budu u direktnom okruženju izvora ugljen-dioksida ili na lokacijama, gde ugljen-dioksid dostiže visoke nivoe (preko 2.500 ppm).

Stupite u kontakt sa stručnjakom

Koppert Biological Systems

Thanks for your request!

Something went wrong, please try again

Želite da saznate više o našoj kompaniji i proizvodima? Stupite u kontakt sa jednim od naših stručnjaka.
Naši proizvodi i rešenja su namenjeni profesionalnim uzgajivačima u hortikulturi.

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA testom, Google smernicama o privatnosti i uslovima korišćenja.
Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA testom, Google smernicama o privatnosti i uslovima korišćenja.

Prijavite se na naš bilten

Najnovije vesti i informacije stižu direktno u Vaše poštansko sanduče

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA testom, Google smernicama o privatnosti i uslovima korišćenja.
Vratite se na vrh stranice