Vidi Parva

Aktivni sastojak:
Triptofan i druge slobodne aminokiseline u biljnom ekstraktu
Kategorija proizvoda:
Biostimulant
 • Povećava dužinu korena

 • Hladno ceđen za optimalno očuvanje komponenti

 • Odobreno za upotrebu u organskom uzgajanju

Play
 • Povećava dužinu korena

 • Hladno ceđen za optimalno očuvanje komponenti

 • Odobreno za upotrebu u organskom uzgajanju

Upotreba za

Upotreba za

Vidi Parva povećava dužinu korena, što dovodi do bolje apsorpcije hranljivih materija.

Poljoprivredne kulture

Svi usevi.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Način dejstva

Vidi Parva sadrži 1% triptofan, esencijalnu aminokiselinu koja aktivira proizvodnju auksina. Ovi auksini poboljšavaju formiranje citokina koji zauzvrat pokreću formiranje sitnog korena i dlačica korena i podstiču apsorpciju hranljivih materija iz rizosfere i oslobađanje eksudata koji podržavaju mikrobiologiju rizosfere.

Vizuelni efekat

Duže korenje sa više grana i više dlačica na korenu.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Veličina pakovanja Posude od 1, 5 i 20 litara (u zavisnosti od države).
Prezentacija Tečno, braon, sa blagim biljnim mirisom.
Sadržaj 1% triptofan i druge slobodne aminokiseline u biljnom ekstraktu.
Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Priprema

 • Pre upotrebe dobro protresite posudu.
 • Napunite rezervoar za primenu polovinom potrebne količine vode
 • Dodajte potrebnu količinu Vidi Parva u vodu
 • Dobro promešajte
 • Dodajte preostalu količinu vode
 • Primenite odmah nakon pripreme

Primena

Vidi Parva se može primeniti zalivanjem ili kapanjem na bazu biljke, oko korena ili prskanjem krošnje biljke.

Primena zalivanjem ili preko sistema za navodnjavanje:

 • Preporučuje se poseban rezervoar/posuda za pravilnu pripremu i primenu proizvoda
 • Dodajte Vidi Parva uvek u vodu za navodnjavanje – iza filtera za pesak, idealno bi bilo da se direktno doda u ventil za navodnjavanje pumpom za ubrizgavanje (pomoću Dosatrona) ili venturijem
 • Izbegavajte drenažu supstrata prilikom zalivanja/navodnjavanja da bi se sprečilo ispiranje
 • Vodite računa da Vidi Parva ne ostane u sistemu za navodnjavanje tokom noći
 • Redovno koristite sredstva za dezinfekciju da bi sistem za navodnjavanje bio čist, ali ne koristite Vidi Parvu istovremeno sa sredstvom za dezinfekciju
 • Vodite računa da proizvod putem zalivanja dođe do zone korenovog sistema

Primena prskanjem:

 • Uvek vodite računa da je rezervoar za rasprskivanje čist
 • Uverite se da je usev dobro pokriven
Play

Doziranje

 • Doziranje Vidi Parva zavisi od useva, supstrata i klime i uvek treba da se prilagođava konkretnoj situaciji
 • Početak primene kada su biljke mlade
 • Količine primene uobičajeno su između 3 i 5 litara po hektaru
 • Primena treba da se ponovo jedanput
 • Posavetujte se sa Koppert savetnikom ili priznatim distributerom Koppert proizvoda i dobijte savet u vezi sa najboljom strategijom za vašu situaciju.

Kompatibilnost

Može se mešati u rezervoaru sa većinom rastvorljivih đubriva i pesticida. Međutim, testirajte svaku mešavinu na maloj površini zbog neočekivanih efekata pre opširne upotrebe.

Kompatibilnost

Mešavina u kanisteru je kompatibilna sa primenom većine rastvorljivih đubriva i pesticida. Međutim, preporučuje se da se bilo koja mešavina testira na neočekivane reakcije. Takođe se preporučuje testiranje mešavine na nekoliko biljaka pre upotrebe na celom usevu.

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Vreme skladištenja po prijemu

 • Videti datum isteka na pakovanju
 • Vreme skladištenja se skraćuje nakon otvaranja pakovanja

Temperatura skladištenja

5–20 °C/41–68 °F.

Uslovi čuvanja

 • Čuvati na hladnom, mračnom i suvom mestu
 • Izbegavajte direktnu sunčevu svetlost
 • Zaštititi od zamrzavanja

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Uvek poštujte lokalne propise. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?