Vidi Parva

Aktivni sastojak:
Tryptophan and other free amino acids in herbal extract
Uobičajeni naziv:
Hladno ceđeni biljni ekstrakt čiji su sastojci na biljnoj bazi, kao što su alge, začinsko i lekovito bilje
Kategorija proizvoda:
Biostimulant
Play

Upotreba za

Upotreba za

100% prirodni biostimulator na biljnoj bazi proizveden od hladno ceđenog ekstrakta morskih algi (Ascophillum nodosum). Posebno je fokusiran na stimulaciju rasta korenovog sistema i inicijalni rast biljaka kod širokog spektra hortikulturnih i poljoprivrednih kultura.

Kada se koristi Vidi Parva?

 • Stimulisanje rasta korenovog sistema i inicijalnog rasta biljaka
 • Uspostavljanje i održavanje mikrobiološke aktivnosti, uključujući mikroorganizme za borbu protiv bolesti
 • Povećanje unosa hranljivih materija
 • Povećanje sadržaja suve materije u usevu
 • Stimulacija generativnosti biljaka

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako Vidi Parva funkcioniše?

Vidi Parva stimuliše porast korenovog sistema i poboljšava inicijalnu fazu porasta korena, na taj način pružajući idealnu osnovu za snažan i zdrav usev. Takođe podstiče razvoj bakterija koje se bore protiv bolesti korenovog sistema. Vidi Parva stimuliše formiranje korenovih dlačica koje lučeći eksudate stvaraju rizosferni sloj koji sadrži korisne mikroorganizme. Primena ovog proizvodaosigurava razvoj kompaktne i otporne biljke je u ravnoteži.

Primenom Vidi Parve, biljka je sposobna da efikasnije proizvodi auksine. Auksini su biljni hormoni koji podstiču formiranje korenovog sistema Biljke proizvode auksine uz pomoć aminokiselina Triptofan, esencijalna aminokiselina koja pokreće proizvodnju prirodnog auksina, važna je komponenta Vidi Parve. Ovi auksini stimulišu formiranje finih korenovih dlačica i podstiču apsorpciju hranljivih materija iz rizosfere. To dovodi do povećanja količine proteina, šećera i hlorofila u usevu, što doprinosi kompaktnosti, vitalnosti i otpornosti useva.

Pored stimulisanja inicijalnog rasta korenovog sistema, Vidi Parva utiče na prevođenje biljaka u fazu generativnosti. Dakle, primena Vidi Parve izuzetno pogoduje održavanju ravnoteže useva tokom cele sezone.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Komponente

Izgled Smeđa, providna tečnost sa specifičnim blagim mirisom
Suva materija (SM) 0,5% - 1,5%
Organska materija u SM 65% - 75%
pH 34

Sadržaj hranljivih materija

Ukupni azot < 0,1%
P2O5 < 0,1%
K2O < 0,1%

Mikroelementi

Fe < 10,0 ppm
Mn < 5.0 ppm
Zn < 10,0 ppm
B < 5,0 ppm
Mo < 0,2 ppm
Si < 10.0 ppm

Sve komponente su u skladu sa propisima EU 834/2007 i 889/2008 o organskoj poljoprivredi. Ovaj proizvod ima EKO sertifikat organizacije Control Union pod brojem CU 803627. Ovaj proizvod nije đubrivo niti pesticid i oslobođen je zakonskih zahteva za registraciju. Nije otrovan i potpuno je bezbedan za upotrebu. Ekstraktu nisu dodati nikakvi mikroorganizmi, derivati životinjskog porekla niti veštački hormoni. U procesu ekstrakcije nisu korišćene sintetičke ili štetne hemikalije. Samim tim, ekstrakt je bogat prirodnim jedinjenima, ključnih za životni ciklus biljke. Između ostalog, proizvod ima ulogu prekursora prirodnih biljnih hormona (auksini, citokinini, giberelini), betaina, alginata, aminokiselina, ugljenih hidrata, vitamina itd. Ove supstance se ne nalaze često ili nisu dostupne u konvencionalnim đubrivima, ali su neophodne za optimalan rast useva.

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Play

Metode primene

 • Priprema rastvora
  Priprema rastvora
  • Dobro protresite kanister sa Vidi Parvom pre upotrebe
  • Rezervoar za nanošenje treba napuniti polovinom potrebne količine vode pre dodavanja Vidi Parve.
  • Dodajte odgovarajuću količinu Vidi Parve u rastvor za prskanje
  • Dobro promešajte
  • Napunite rezervoar za nanošenje
  • Primenite
  • Optimalni rezultati se dobijaju samo kada biljka usvoji proizvod, bilo preko korenovog sistema ili lista
 • Primena zalivanjem ili preko sistema za navodnjavanje
  Primena zalivanjem ili preko sistema za navodnjavanje
  • Preporučuje se poseban rezervoar/posuda za pravilnu pripremu i primenu proizvoda
  • Primenite Vidi Parvu uvek u vodu za navodnjavanje - iza filtera za pesak, idealno bi bilo da se direktno doda u ventil za navodnjavanje (pomoću Dosatrona ili Venturi)
  • Izbegavajte drenažu supstrata prilikom zalivanja/navodnjavanja da bi se sprečilo ispiranje
  • Vodite računa da Vidi Parva ne ostane u sistemu za navodnjavanje tokom noći
  • Redovno koristite sredstva za dezinfekciju da bi sistem za navodnjavanje bio čist, ali ne koristite Vidi Parvu istovremeno sa sredstvom za dezinfekciju
  • Vodite računa da koncentracija Vidi Parve bude veća od 200 ppm kada dođe do biljke
  • Vodite računa da proizvod putem zalivanja dođe do zone korenovog sistema. Moguća je upotreba ađuvanata za lakše prodiranje proizvoda u zonu korena.
 • Folijarna primena
  Folijarna primena
  • Uvek vodite računa da je rezervoar za rasprskivanje čist
  • Uverite se da je usev dobro pokriven
  • Količine primene su bazirane na meri od 1000 litara rastvora po hektaru
  • Optimizujte reakciju biljke na tretman, uz pomoć ađuvanta
 • Primena u vidu zamagljivanja
  Primena u vidu zamagljivanja
  • Oprema za zamagljivanje
  • Uverite se da je usev dobro pokriven

Mere primene

Izaberite fazu razvoja useva da biste pronašli preporučenu dozu primene.

Stimulacija generativnosti biljaka

Period primene Kao što je navedeno
Primena na nedeljnom nivou
Metoda Sistem za navodnjavanje kap po kap
Doza primene 2 - 5  l/ha

Seme direktno posejano u zemljište

Period primene Pojava prvog pravog lista ili pojava inicijalnog korena 
Ponovite nakon 7 dana
Metoda U brazdi/folijarno // Folijarna primena u leji
Doza primene 0,1% rastvora // 0,5 - 1 ml/m

Izbijanje i razvoj korena

Period primene Kao što je navedeno
Metoda Folijarno/Zalivanje
Doza primene 2 - 3 l/ha
200 - 300 ml/100 l

Seme/reznice u kontejnerima, kalupima ili saksijama

Period primene Pojava prvog pravog lista ili pojava inicijalnog korena 
Ponovite nakon 7 dana
Metoda Folijarno/Zalivanje
Doza primene 0,5 - 1 ml/m2

Presađivanje

Period primene Odmah nakon presađivanja
Ponovite nakon 7 dana
Metoda Zalivanje
Doza primene 3 l/ha

Gore navedene informacije su preporučena standardna praksa. Detaljniji saveti zahtevaju precizne informacije o lokalnim faktorima, kao što su sami usevi, klimatski uslovi i željeni rezultat. Za više informacija obratite se stručnjaku kompanije Koppert ili licenciranom distributeru Koppert proizvoda.

Kompatibilnost

Mešavina u kanisteru je kompatibilna sa primenom većine rastvorljivih đubriva i pesticida. Međutim, preporučuje se da se bilo koja mešavina testira na neočekivane reakcije. Takođe se preporučuje testiranje mešavine na nekoliko biljaka pre upotrebe na celom usevu.

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Rukovanje

Koppert Biological Systems nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u drugačijim uslovima od preporučenih.

Skladištenje:

 • Rok trajanja: videti datum isteka na pakovanju
 • Temperatura skladištenja: između 8 i 20 ºC
 • Ograničen rok trajanja nakon otvaranja
 • Čuvati na hladnom i tamnom mestu
 • Ne držati na direktnoj sunčevoj svetlosti.

Bezbednost

Po našem saznanju, ovaj proizvod je potpuno bezbedan za upotrebu. Međutim, s obzirom da je ovo koncentrovani ekstrakt sa pH 4, izbegavajte nepotrebno izlaganje kože, očiju i drugih delova tela proizvodu. Kao meru opreza, nosite zaštitnu odeću i opremu prilikom prskanja ili rukovanja proizvodom. Nemojte piti ili gutati proizvod jer nije namenjen za ljudsku ishranu. Čuvati van domašaja dece i kućnih ljubimaca.

Odlaganje

Umesto bacanja proizvoda, preporučuje se njegovo recikliranje putem kompostiranja. Ako recikliranje nije moguće, proizvod treba odložiti u skladu sa važećim lokalnim zakonima i propisima o odlaganju otpada (nadležni organi bi trebalo da budu u mogućnosti da pruže potrebne informacije).

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Proverite lokalne zahteve za registraciju. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?