Horiver Disc

Vrsta:
Sticky trap with dry glue
Vrsta:
Žute lepljive klopke
Kategorija proizvoda:
Monitoring
Horiver_Disc_1_gespiegeld.jpg

Upotreba za

Upotreba za

Za razliku od proizvoda Horiver ili Horiver Wet, lepak sa proizvoda Horiver Disc se ne zadržava na vašim rukama. Lepak je prekriven papirom koji je obložen silikonom, a koji se uklanja pre postavljanja klopke. Lepak na ovim klopkama obično nije aktivan jednako dugo kao lepak na proizvodima Horiver ili Horiver Wet, jer brže bude prekriven insektima ili prašinom i otpacima.

Kada se koristi Horiver Disc?

Koristite Horiver Disc za monitoring i hvatanje odraslih korenovih vaši, tripsa i šampinjonskih muva u klopku.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše Horiver Disc?

Lepljive klopke su sa obe strane obložene jakim lepkom za hvatanje insekata. Jak lepak osigurava da se štetni insekti koji migriraju sa vrha podloge ili žele da slete na nju zalepe za klopku.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

25x okrugli žuti lepljivi disk prečnika 18 cm po pakovanju.

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena proizvoda Horiver Disc

Uputstva za upotrebu:

  • Uklonite sa klopke jedan ili oba papira obložena silikonom
  • Klopke treba postaviti oko stabljike biljke otvaranjem proreza
  • Uverite se da klopka pokriva veći deo gajene podloge
  • Uverite se da centralna rupa na disku dobro prianja uz stabljiku biljke kako biste izbegli da insekti pužu uz stabljiku
  • Ako je rupa prevelika, klopka se može saviti u malu kupu i zadržati u kupastom obliku pomoću kapaljke za navodnjavanje

Doziranje

Koristite jedan Horiver disc po biljci.

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Rukovanje

Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u neodgovarajućim uslovima.

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Proverite lokalne zahteve za registraciju. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?